Issuu on Google+

BRANDWEER GENK

BRANDWEERKAZERNE GENK Ontwerp en studie : tijdelijke vereniging Martens – Lantmeeters – Caestecker (LIBOST) Investering : afgerond 405.000.000 inclusief erelonen en BTW Totaal gebouwde oppervlakte : 8.078 m² Ruwbouw, dak- en buitenschrijnwerk: tijdelijke vereniging Strabag en V.A.G Afwerking : Reynders (Houthalen-Helchteren) Infrastructuurwerken : Nelis Wegenbouw (Opglabbeek) CV en ventilatie : Hooybergs (Turnhout) Sanitaire uitrusting en brandbestrijding : Vliegen (Bree) Keukeninstallatie : Magec (St. – Pieters-Leeuw) Electriciteit : Gielen (Lommel) Datacentrale : Deboosere Telecom (Izegem) Meubilair : Belisia (Bilzen)

van links naar rechts : arch. Bart Lantmeeters brandweercommandant Huysman arch.Roger Caesstecker

In het teken van een snelle interventie Bronvermelding : de gebruikte teksten werden ontleend aan “Bouwen aan Limburg”, vaktijdschrijft van de confederatie Bouw Limburg, jaargang 1, nummer 3, november 2000

Dat de brandweer van Genk vroeg of laat moest verhuizen wegens een te krappe behuizing en wegens de moeilijke ligging in het centrum, stond al lang vast. De oudste gesprekken over een nieuwe brandweerkazerne, op de plaats waar nu het VDAB-gebouw staat dateren naar verluidt al van de jaren ’60. De opdracht werd toen aan de inmiddels overleden architect Raoul Martens toegewezen. Het gebouw is nooit verder dan de planfase geraakt. Bij het ontwerp werd, zoals dat in de daarnaast gelegen mijnsite sterk het geval is alles ortogonaal georganiseerd. We zien met andere woorden niet één groot volume, maar wel verschillende volumes die loodrecht ten opzichte van elkaar gesitueerd zijn. Op die wijze worden er twee pleinen of binnenpleinen gecreeërd. Aan de voorzijde heb je een parkeerzone voor het personeel en bezoekers en daarnaast is er nog een binnenplaats die aan een zijde begrensd wordt door de stelplaats van de voertuigen, en aan de andere zijde door het hoofdgebouw aan een derde zijde door de werkplaatsen en aan de vierde zijde door de slangenwasserij en de droogtoren. De ordening van de ruimtes gebeurde vanuit de idee dat een zeer snelle interventie mogelijk moest zijn.

Droogtoren als landmark De droogtoren voor de slangen was een keuze van de Genkse brandweer die vooral vanuit praktische overwegingen genomen werd. Naast verticale landmark op de site doet de toren ook dienst als oefentoren. De opbouw is uit betonnen prefabwanden en is bekleed met baksteenstrips. De slaapgelegenheden zijn op de eerste verdieping van het centrale hoofdgebouw gesitueerd. Via twee glijpalen komen de brandweerlui onmiddellijk in de interventiehal. In de slaapvertrekken werd veelvuldig gebruik gemaakt van lichte scheidingswanden om een eventuele latere aanpassing van de indeling mogelijk te maken. Er wordt binnen het Genkse corps gewerkt met ploegen van 3 die 24 uur paraat moeten zijn. Bij de indeling van de kamers werd op die interne organisatie ingespeeld. We zien hier immers drie kasten en ĂŠĂŠn bed. Elke brandweerman heeft evenwel zijn eigen matras waarvoor een aparte bergruimte voorzien is. Op het bovenste niveau van het centrale gebouw treffen we het administratieve gedeelte aan. De mensen die hier werken zijn het verst verwijderd van de interventiezone. Dat past ook weer binnen het concept vermits deze mensen in principe nooit deel uitmaken van een interventiegroep.

De Kleedkamer, de interventiehal en de centrale zijn in de directe omgeving van de stelplaats gesitueerd in tegenstelling tot de sporthal of de TV-ruimte. De verplaatsing naar hun wagens bij alarm is dus zo klein mogelijk gehouden. De stelplaats is gericht op de nieuw aangelegde Essersweg en laat een snelle interventie naar Genk of Houthalen toe. Houthalen behoort immers ook tot de verantwoordelijkheid van het Genkse corps.Het geheel is ook zo geordend dat de uitrijdende en de terugkerende brandweerwagens elkaar nooit kunnen kruisen.Bij de terugkeer komen de brandweerwagens aan de zijde van het mijngebouw binnengereden waar ze dadelijk de slangen kunnen afleveren in de slangenwasserij om ze nadien te laten drogen in de droogtoren. De brandweerwagens worden na aankomst gewassen en terug in de stelplaats gezet. Hier worden ze gekoppeld aan een gesofisticeerde oplaadinstallatie die ervoor zorgt dat de wagens onmiddellijk startklaar zijn voor de volgende interventie.

sporthal + gymnastiek

blok c

blok D

administratie controle

stelplaats voertuigen

oude mijngebouwen, renovatie o.a. tot kantoren eenheidspolitie

verblijf

Droogtoren slangen + oefentoren

onderhoudsgarage + duikerslokaal

TV-hoek keuken refter sanitair trappenhal onthaal en commando centrum vergaderzaal kantoor commandant functies naar andere delen toe

Grondplan blok c gelijkvloers

blok c administratie controle verblijf

Structuur blok c

Trap-, en liftkoker

vaste betonnen kern die o.a. de zijwaartse windbelasting opvangt

Gelijkloers

De richting van de overspanning boven de gelijkvloerse verdieping, wijzigt van richting in de twee delen van gebouw c

richting van overspanning

Eerste verdiep

Tweede verdiep

lastendaling: bekeken oppervlakte

d aling gebied  rond  kolom  :op pervlak 5.7m  X 5.1m

Lastendaling : (1/ 2 oversp anning, 1/ 2 van veld) gebouw C

DAK

VERDIEPING 2

VERDIEPING 1

GELIJKVLOERS

KELDER

constructie vrijstaande voorwand

6Φ8

2x # 10-15 2 Φ 12 3x 2 Φ 12

Wandopbouw kopse zijde blok C

6 Φ 10

2x # 10-15 2 Φ 12 3x 2 Φ 12

ingevulde wand kopse zijde blok C

Details kolomaansluiting + overkraging

4 beugels Φ 12 4 beugels Φ 12 2 beugels Φ 8

detail console van kolom K7 + K8

4 wachtstaven ÎŚ 25 Wachtstaven verbinden kolommen per verdieping Opvulling van de prefab openingen met krimpvrije mortel

opeenvolging kolomwapening

overkraging plaat 0.4 boven gelijkvloers

blok D stelplaats voertuigen

binnenplein

Sectionaal poorten

blok D stelplaats voertuigen

binnenzicht

putten

funderings plan

staalstructuur

opbouw structuur blok d dragende kolommen gecombineerd met niet dragende kolom

doorlopende balk verbindt kolommen

verderzetting in smallere kolom

bovenste balk

Geklemd metselwerk tussen Lprofiel , opghangen aan ringbalken

draagkolommen magazijn

balkverbinding kolommen

voortzetting kolommen

aansluiting onderhouds + duikerslokaal

eindbalken kopse zijde vormen ringbalk met langszijde

vakwerkliggers

overspanning 24m

Koker 100mm X 100mm X 4mm Verbinding spanten tot stijf geheel

niet dragende kolom

Detail oplegpunt

magazijn overspannen met IPE 330 profielen

I -profiel opgelegd op betonconsole

windverbanden St.Andrieskruis

Windverbanden L profielen 50mm X 50mm X 5mm

Dwasdoorsnede hal D

Snede in Euroframe : reactiekrachten

Normaalkachten

dwarskracht

doorbuiging

saidja heynickx nele vanstraelen katrien raedts jeroen pasmans vak : constructie docent :

academiejaar 2000 - 2001

ir.arch. Pellens Piet

PHL-departement architectuur + beeldende kunst 4 architectuur


BRANDWEERKAZERNE GENK