Issuu on Google+

Nieuwsbrief scholengemeenschap Sint-Michiel vzw COMPETENTIELEREN via structureel coöperatieve technieken: van samenwerking op niveau van de scholengemeenschap via PROEFTUINEN tot samenwerking met internationale partners binnen COMENIUS. Irène Indemans, pedagogisch coördinator Middenschool H. Hartinstituut en scholengemeenschap Sint-Michiel Secretariaat: Marc Timmermans, bestuurssecretaris scholengemeenschap Verantwoordelijke uitgever: coördinerend directeur Jos Bollen, p/a Sint-Jacobsstraat 12, 3960 Bree NUMMER 2 — JUNI 2011 In de scholengemeenschap Sint-Michiel hebben we in 2de Proeftuinenperiode van het project „Competentieleren, echt iets voor iedereen!‟ vooral gefocust op het competentieleren van de teamleden om een aantal doelstellingen van het geactualiseerde pedagogisch project van de scholengemeenschap te kunnen concretiseren in de eigen school:   In dit nummer: Competentieleren 1 Leerling wint kangoeroewedstrijd 4 Nieuws uit de scholen - TISM Bree 5 - Sint-Augustinusinstituut Bree 6 - Middenschool H. Hartinstituut Bree 7 - Biotechnicum Bocholt 8 - Middenschool Meeuwen 9 - Instituut Agnetendal Peer 10 hanteren van het referentiekader van de 3 S‟en (Sturen, Steunen, Stimuleren) om de begeleiding en coaching van leerlingen en teamleden te structureren en te verankeren in de schoolorganisatie; implementeren van A(ctiverend) V(akdoorbrekend) C(ompetentiegericht)leren om een schoolcultuur van betrokkenheid en motivatie voor competentieontwikkeling van leerlingen en teamleden te stimuleren. In de Middenschool H. Hartinstituut hebben we een deelproject Proeftuinen – CoNetCom – ontwikkeld en gecoördineerd in een internationale context. 'Cooperative learning networks for competence management @ school' is een schoolgeoriënteerd Comenius project en maakt bijgevolg deel van het Europese Programma „Een Leven Lang Leren‟. Wil je meer weten over de scholen van onze scholengemeenschap, bezoek dan zeker hun website: Instituut Agnetendal Peer Biotechnicum Bocholt Middenschool H. Hartinstituut Bree Middenschool Meeuwen Sint-Augustinusinstituut Bree TISM Bree www.agnetendal-peer.be www.biotechnicum.be www.hhartbree.be www.middenschoolmeeuwen.be www.augustinus-bree.be www.tismbree.be


Schooljaar 2010-2011 – nieuwsbrief 2

Related publications