Issuu on Google+

Prve civilizacije: rojstvo civilizacij in kulture 4000 pr. Kr. • Prva civilizacija v Sumeru (danes Irak) • Prve naselbine ob reki Ind in na Kitajskem • Združitev Spodnjega in Zgornjega Egipta 3000 pr. Kr. • Prve mestne državice v Sumeru • Prva mesta na Kitajskem • Sargon iz Akada ustanovi prvi imperij • Prva pisava – klinopis • Abraham pripelje hebrejska plemena iz Mezopotamije v Palestino • Začetek indske civilizacije 2000 pr. Kr. • Kralj Hamurabi vlada Babilonski državi (danes Iran) • V Egiptu vlada Ramzes II. • Mojzes povede Jude iz Egipta v Palestino ter uvede monoteizem • Prve kulture na grških tleh 1000 pr. Kr. • Na Kitajskem zavlada dinastija Čou • Izrael vodi kralj Salomon • Feničani so v Afriki ustanovili mesto Kartagino • Asirci so ustvarili velik imperij • Asurbanipal je v Ninivah zgradil veliko knjižnico • Prve olimpijske igre v Grčiji • Konec asirske države in ponoven vzpon Babilona • Kralj Nebukadnezar je dal v Babilonu zgraditi čudovit tempelj • Širjenje perzijske države pod kraljem Kirom • Na Kitajskem je deloval Konfucij • V Indiji je deloval Buda • Vzpon Aten in Sparte v Grčiji • Na Kitajskem začnejo graditi veliki zid RP 7 notranjost ZPP 2011 2 poglavje.indd 15 8/29/11 10:18 AM


Prve civilizacije

Related publications