Issuu on Google+

EINDOPDRACHT WETENSCHAPSFILOSOFIE (WeFi) B&O, Ba2, 2010-2011 Mirko Noordegraaf, Bas de Wit, Jeroen Veldman Achtergrond In het vak Wetenschapsfilosofie hebben we vooral stil gestaan bij verschillende manieren om naar de wereld kijken en om onderzoek te doen. Dat heeft allerlei algemene kanten (wetenschapsfilosofische debatten, wetenschapsfilosofische posities) maar ook specifieke kanten (bijvoorbeeld toepassing op thema’s en cases). In de paperopdracht is het de bedoeling dat je laat zien dat je de basisposities die zijn besproken overziet, dat je de bijbehorende zienswijzen beheerst, ook in relatie tot B&O, dat je ideeën hebt over hoe de posities zich tot elkaar verhouden, en dat je dat met B&O onderwerpen en onderzoeksvragen in verband kunt brengen. Doel van de eindopdracht is dat je een eigen perspectief ontwikkelt op het B&O-domein en B&O-onderzoek, en dat je een eigen opvatting hebt over hoe je in concrete gevallen te werk zou gaan. Daar kun je dan de komende tijd, bijvoorbeeld in Ba 3, in het bijzonder tijdens de Ba3 Leerking, je voordeel mee doen. Opdracht Schrijf een paper van maximaal 4000 woorden (lettertype TimesRoman 12, regelafstand 1,5) (exclusief titelblad, inhoudsopgave en bijlagen) waarin je een eigen wetenschapsfilosofische kijk op de Bestuurs- en Organisatiewetenschap ontwikkelt en toepast. Volg daarbij de lijn van de hoorcolleges, en bespreek na een inleiding de hieronder genoemde aspecten 1 tot en met 5. Bij de aspecten 4 en 5, over de toepassing van wetenschapsfilosofische posities, hoort een case, namelijk ‘Excellente leraren’ en de plannen van het kabinet om die extra te belonen, mede op basis van een recent rapport, van de Onderwijsraad. Aan het einde van deze opdracht vind je een case beschrijving, 1


orginele opdracht voor wetenschapsfilosofie

Related publications