Issuu on Google+

LETNA PRIPRAVA ZA POUK MATEMATIKE V 9. RAZREDU Šola: ______________________________________________________________________ Šolsko leto: ____________________ Učitelj: ____________________________________________________________________ Učbenik: Skrivnosti števil in oblik 9 (ROKUS, 2005; J. Berk, J. Draksler, M. Robič) Delovni zvezek: Skrivnosti števil in oblik 9 (ROKUS, 2005; J. Berk, J. Draksler, M. Robič) Zbirka nalog: Skrivnosti števil in oblik 9 (ROKUS, 2005, T; Končan, V: Moderc, R. Strojan) Opomba: letna priprava naj bi vsebovala naslednje elemente, od katerih 1.in 2. točko samo ustrezno prilagodite delu na vaši šoli, ostale pa dopolnite sami. 1. ČASOVNA OPREDELITEV UČNIH SKLOPOV (ustrezno dopolnite tako, da upoštevate šolski koledar, dneve dejavnosti na vaši šoli) 2. STANDARDI ZNANJA IN CILJNA OPREDELITEV UČNIH SKLOPOV 3. PREVLADUJOČE DEJAVNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV SKLOPA (dodajte sami) 4. NAČINI OCENJEVANJA (dodajte sami) 5. MEDPREDMETNE POVEZAVE (dodajte sami) 6. DOPOLNILNI IN DODATNI POUK (dodajte sami) 7. UČNA TEHNOLOGIJA (dodajte sami) 8. OPOMBE (dodajte sami) Marjana Robič: Skrivnosti števil in oblik 9 – Priročnik za učitelja, © Založba Rokus, 2005 Spreminjanje, razmnoževanje in fotokopiranje za lastno uporabo je dovoljeno. 1


http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_matematika/9.%20razred/Prirocniki_priprave/Let

Related publications