Issuu on Google+

Dyskrazje plazmocytowe ANNA DMOSZYŃSKA DEFINICJA Wspólną cechą grupy chorób nazywanych dyskrazjami plazmocytowymi jest wytwarzanie przez pojedynczy klon plazmocytów homogennego białka monoklonalnego (białka M). Każda cząsteczka białka M składa się z dwóch peptydowych łańcuchów ciężkich tej samej klasy i z dwóch łańcuchów lekkich tego samego rodzaju (λ lub κ). Rodzaje dyskrazji plazmocytowych przedstawia tabela 1. ŁAGODNA GAMMAPATIA MONOKLONALNA O NIEUSTALONYM ZNACZENIU Łagodna gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu (MGUS – monoclonal gammopathy of unknown significance) oznacza obecność białka monoklonalnego u osób niecierpiących na inne choroby, w przebiegu których może wystąpić białko M. Łagodną gammapatię mo- Tabela 1. Podział dyskrazji plazmocytowych wg WHO NOWOTWORY WYWODZĄCE SIĘ Z PLAZMOCYTÓW Gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu (MGUS – monoclonal gammopathy of undertermined significance) Łagodna (IgG, IgA, IgD, rzadziej IgM) Towarzysząca innym chorobom: ▪▪ nowotworowym ▪▪ tkanki łącznej ▪▪ neurologicznym ▪▪ występująca w kilka, kilkanaście lat po transplantacji narządów Idiopatyczny białkomocz Bence’a-Jonesa Szpiczak mnogi, warianty Tlący (SMM) Niewydzielający Białaczka plazmocytowa Plazmocytoma Odosobniony szpiczak kości Szpiczak pozaszpikowy Osteosklerotyczna postać szpiczaka (zespół POEMS) Choroby z odkładania immunoglobulin (choroby depozytowe) Amyloidoza pierwotna Choroba łańcuchów lekkich Choroba łańcuchów ciężkich 532 noklonalną o  nieustalonym znaczeniu zalicza się do stanów przednowotworowych. Gammapatia monoklonalna, oprócz dyskrazji plazmocytowych, może też towarzyszyć chorobom tkanki łącznej, innym chorobom nowotworowym, chorobom endokrynnym, neurologicznym i innym rzadkim schorzeniom, jak choroba Gauchera czy nużliwość mięśni (tab. 2). Występowanie gammapatii monoklonalnej u  chorych po przeszczepieniu narządów lub krwiotwórczych komórek szpiku wskazuje na związek między długotrwałą immunosupresją a pojawieniem się białka M. EPIDEMIOLOGIA W  Ameryce Północnej i  Europie Zachodniej jest najczęstszą dyskrazją plazmocytową. Częstość występowania u osób rasy białej do 50 r.ż. szacuje się na 3,2%. Z wiekiem częstość się zwiększa i po 80 r.ż. przekracza 20%. OBRAZ KLINICZNY I PRZEBIEG NATURALNY Klinicznie choroba przebiega najczęściej bezobjawowo, a  osoby z  tą gammapatią stanowią bardzo heterogenną grupę. U części osób z łagodną gammapatią monoklonalną o  nieustalonym znaczeniu rozwija się szpiczak mnogi lub inny zespół proliferacyjny. Do transformacji nowotworowej po 10 latach dochodzi u 17% osób, po 20 – u  33%, a  po 25 – u  40%. U  ponad 50% pacjentów z  białkiem M typu IgM (szybka progresja) występuje polineuropatia. W tabeli 3 przedstawiono ewolucję (transformację) gammapatii monoklonalnej o nieustalonym znaczeniu, a model ryzyka progresji według Mayo Clinic – w tabeli 4. ROZPOZNANIE Kryteria rozpoznania zestawiono w tabeli 5. Tabela 2. Choroby, którym może towarzyszyć gammapatia monoklonalna Reumatoidalne zapalenie stawów Łuszczycowe zapalenie stawów Choroba Leśniowskiego-Crohna Choroba Hashimoto Toczeń rumieniowaty układowy Choroba Sjögrena Choroba Gauchera Przewlekła białaczka limfocytowa Przewlekła białaczka szpikowa Czerwienica prawdziwa Nowotwory jelita grubego, płuc, stercza Chłoniaki z limfocytów T Choroby wątroby: marskość, zapalenie wątroby


Dyskrazje plazmocytowe

Related publications