Issuu on Google+

Infantia Introdución O período comprendido entre o nacemento e os 7 anos de idade recibía en Roma o nome de Infantia. Infans era aquel que non falaba (in-fari) ou que era incapaz de construír un discurso lóxico e ben estruturado. A partir dos 7 anos, entrábase na Pueritia. En Roma, como en practicamente tódalas culturas e civilizacións, existía un coidadoso ritual ao redor do nacemento e os primeiros anos de vida. O recén nado representaba o membro máis débil da unidade familiar e como tal debía ser obxecto de coidados e mimos. É por isto que, como iremos vendo, había todo un séquito de divindades protexendo ao bebé en todas as facetas e aspectos da súa vida. A isto súmase o feito de que as primeiras semanas de vida eran cruciais para a súa supervivencia, dada a elevada taxa de mortalidade durante ese período, aínda que este non era o único obstáculo que un recén nado debía salvar. Ese coidado que rodeaba o mundo da infancia obsérvase xa no mito «construído» ao redor da súa procedencia. Na nosa cultura, os nenos veñen de París ou os trae a cegoña, para os romanos procedían do bosque sacro de Xuno, concretamente de Xuno Lucina, protectora do parto e, xunto a Hércules, da infancia. As copas das árbores sacras estaban repletas de niños con nenos para que as mulleres que alí acudisen puidesen elixir o seu. Neste bosque erixiríase, no ano 375 a.C., un templo en honra de Xuno Lucina. O natalis da súa construción celebrábase o día 1 de marzo coa festividade das Matronalia. Por disposición de Servio Tulio, neste templo depositábase unha moeda por cada recén nado. Cóntanolo Ovidio, Fasti II, 428 e ss: Houbo unha época en que, por un aciago destino, as esposas non daban aos seus maridos máis que estraños testemuños da súa fecundidade. «De que me serve raptar ás sabinas -exclama Rómulo (pois isto sucedía durante o seu reinado)- se a ultraxe que cometín non nos proporcionou novos homes, senón que trouxo a guerra? Houbese sido máis proveitoso non traer mulleres» Ao pé do Esquilino, e desde tempos remotos respectado pola machada, había un bosque sacro baixo a advocación da gran Xuno. Nada máis chegar a este lugar, esposas e maridos a un tempo axeonlláronse en actitude de súplica. Cando, de súpeto, as copas das árbores, axitadas, comezaron a estremecerse, e a deusa, a través do seu bosque sacro, deixou oír estas estrañas palabras: «Que o sagrado macho cabrío -dixo- penetre ás matronas itálicas» A multitude, aterrorizada, quedou atónita polo dubidoso significado daquelas palabras. Estaba presente un augur (o seu nome, logo de tanto tempo caeu no esquecemento) que había pouco que chegara exiliado de terra etrusca. Este sacrificou un macho cabrío. Por orde súa, as mozas ofreceron as súas costas para ser golpeadas coas correas cortadas da pel da vítima sacrificada. Na súa décima revolución, a lúa renovaba os cornos do seu crecente cando, de súpeto, o marido vese convertido en pai e a esposa, en nai. ¡Grazas a Lucina! Tal nome conferiuche o bosque sacro; ou quizá recibas tal cualificativo, porque ti, deusa, es a orixe da luz. Ampara, benévola Lucina, rógocho, ás mulleres encintas, e extrae suavemente do seu seo o froito xa maduro. 1


Infantia

Related publications