Issuu on Google+

Nro 2 12. 3. 2010 Helsingin Reserviupseeripiiri > Helsingin Seudun Reserviläispiiri Helsinki > Espoo > Kauniainen > Vantaa 43. vuosikerta HE 106/2009 vp Revi tästä — Riv här. ∂ kipake estäSmuomen Re iseen serviu edes k psee erran riliitto vuode ei suo ssa. sita a sela a v s y t i s e n e s Hallituk i t s a v a k a v a a t t i o hing r a h a m u p m a n i v reser e m m a a m a j a t rastus . ä y k y k s u t s u l o pu ttien k äyttöä mielen tervey styön reikien i t t e k a p i Aselak


Reservin Sanomat 2/2010

Related publications