Issuu on Google+

Dnevni avaz www.dnevniavaz.ba Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik z utorak, 20. 4. 2010. z Sarajevo z Godina XV z Broj 5251 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E KOMEMORACIJA Tu`ni skup u povodu smrti komandanta Deli}a $H*+524#6+.# 581))'0'4#.# Te{ko je svima bilo sakriti drhtaje u glasu dok su poru~ivali porodici, ali i svim bh. gra|anima, da budu ponosni {to su imali Rasima Deli}a z Reis Ceri}: To je bio komandant koji je u ti{ini volio svoju zemlju i svoj narod Blokada: Bosanci se ne mogu vratiti ku}i u ba{ti Doma OSBiH, brojni Deli}evi saborci, rodbina i prijatelji, prou~ili su Fatihu ili na svoj na~in odali posljednju po~ast velikom komandantu. 2. i 3. strana Sudbine: Sanel i Samir Kusturica na{li smiraj 61. strana 4. str. 11. strana U igri ostali Repe{a i Mutap~i} Afere: Univerzitet u Sarajevu pod lupom POLICIJA PROVJERAVA NEKOLIKO FAKULTETA UKOPANI U BiH 13 GODINA NAKON POGIBIJE U FRANCUSKOJ KO[ARKA 9. strana lom prerano umrlog generala Rasima Deli}a, ratnog na~elnika General{taba Armije RBiH. Do 13 sati, do kada je uz po~asnu stra`u tabut bio izlo`en SREBRENIK Poginuo 25-godi{nji mladi} 15. str. S va bol bh. patriota ju~er ujutro se slila u Dom Oru`anih snaga (OS) BiH u Sarajevu, ispred kojeg je u deset sati dovezen tabut s tije- VULKAN ZAROBIO BUGOJANCE NA ISLANDU! (Foto: B. Nizi}) POREZI Vra}eno 2,8 milijardi KM PDV-a 12. str. Brojni Deli}evi saborci, rodbina i prijatelji na {ehidskom mezarju Kova~i


Dnevni Avaz

Related publications