Issuu on Google+

‫جمهورية العراق‬ ‫وزارة الرتبية‬ ‫املديرية العامة للمناهج‬ ‫الكيمياء‬ ‫‪CHEMISTRY‬‬ ‫لل�صف ال�ساد�س العلمي‬ ‫ت أ�‬ ‫التأليف‬ ‫ليف‬ ‫أ‪ .‬د ‪ .‬عمـــــــار هاني الدجيلـــي‬ ‫د ‪ .‬سمير حــــــكـيم كـــــــرمي‬ ‫خليـــــل رحيـــــم علـــــــــي‬ ‫الطبعة الثانية‬ ‫أ‪ .‬د ‪ .‬سرمد بهجت ديكران‬ ‫ماجــــــد حســــــني خلـــف‬ ‫هـدى صـــــــــــالح كـــرمي‬ ‫‪ 1434‬هـ ‪ 2013 /‬م‬


كيمياء

Related publications