Issuu on Google+

14.00 – 18.00 hod. Prehliadkaexpozíciía výstav: l umelecko–historická expozícia l sakrálna expozícia l prírodovedecká expozícia Fotografickévýstavy: l Mikuláš Jacečko – Kresťanské symboly l Východoslovenské múzeum Príroda v detailoch - detaily v prírode Múzeumv Jasle(Poľsko) Farby Ázie – tradičné odevy Vihorlatskémúzeum Skameneliny severovýchodného Zemplína 14.00 – 16.00 hod. Prehliadka historických vozidiel 18.00 hod. Skupina historického šermu VIKOMT zo Sniny ROČNÍK:XVIČÍSLO:2120.5.2013 CENA: 0,40€ Delegáti Slovenského Červeného kríža sa v piatok 17. mája zišli v Humennom na piatom územnom sneme, aby zhodnotili svoje pôsobenie a prerokovali ciele do budúcna. Za predsedníčku Územného spolku na ďalšie volebné obdobie bola opäť zvolená PaedDr. Gabriela Zavadská, na snímke s riaditeľkou Sekretariátu Územného spolku SČK Mgr. Silviou Knapíkovou a členom výkonnej rady ÚS SČK Štefanom Ontkócom. Viac čítajte na strane 3. 14.00 – 18.00 hod. l prehliadka expozície l ukážky tradičných remesiel l jazda na koňoch 14.30 hod. pravoslávna bohoslužba v kostolíku sv. Michala Archanjela 16.00 hod. l ZUŠ v Humennom l FSk Ubľanka z Uble l MSS Rusinija z Humenného CELODENNÁVSTUPENKA kaštieľ/ skanzen–dospelí3€,deti1€ © ENTRUM pôžičiek Živnostníci, S.R.O. -čky Opatrovateľky v zahraničí Zamestnaní Dôchodcovia Predschválenie do 5 minút Info:0905366416


pv2013-21

Related publications