Issuu on Google+

Sadržaj 6-9 KUPUS 10 C R VEN I K UPUS 14-16 17 C V J ET AªA 19 P O S T R N A R EPA 26 C E L E R L I ST AŠ 11-12 KELJ 18 BR OK ULA KINESKI KUP US 20 22-24 R OT K VI C A 26 MRKV A 27 C ELER BJ ELAŠ CELER 33 34-35 33 Z I M S KI LUK LUK K OZJ AK 39 39 LUª ICA 40 K R A S T AVAC R AJ ª I C A P A P RIKA 41 42 42 RADI ª PAN DI ZUC C HER O 43 43 M A T OVI LAC K OMOR Aª 44 45 B LI T VA Bejo Zaden d.o.o. Ukrinska 13 10000 Zagreb Bejo Croatie 2010_Binnen.indd 1 ŠPI N AT tel.: 01 61 50 155 fax: 01 61 50 157 www.bejo.hr e-mail: info@bejo.hr ENDIV IJA 44 ŠP A ROGA 13 KELJ P UP ª A R 13 LISNA TI KEL J / RAŠ TI KA 18 19 ŠP IªA STI KU P US 25 KORABI CA 25 P ERŠIN KORJENA Š P E RŠ I N L I S TAŠ 28 30-32 CIKLA 36 P ORILU K LUK 38 KORN I Š ON I mr.sc.agr. Denis Novak Direktor tel./fax.: 01 20 10 655 mob: 098/479 620 e-mail: d.novak@bejo.hr dipl.ing.agr. Dražen Raduniç Prodajni predstavnik za Dalmaciju i Istru mob.: 098/310 249 e-mail: d.radunic@bejo.hr dipl.ing.agr. Marijo Ivandiç Prodajni predstavnik za Slavoniju tel.: 01 61 50 155 mob.: 099/81 51 713 e-mail: m.ivandic@bejo.hr dipl.ing.agr. Lana Odalj Prodajni predstavnik za sjeverozapadnu Hrvatsku tel.: 01 61 50 155 mob.: 099/45 55 894 e-mail: l.odalj@bejo.hr Renata Tonkoviç Knjigovodstvo i financije tel.: 01 61 10 368 mob.: 099/61 50 155 e-mail: r.tonkovic@bejo.hr 1 05-01-11 08:12


Bejo katalog

Related publications