Issuu on Google+

УРОКИ З В ’ ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Описуємо, м іркуємо, розповідаєм о Опис предмета за малюнком, планом, змістом загадки. Те­ ма опису «Ромашка» ............................................................. с. 14 Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом за­ гадки. Тема опису «Білочка» ................................................. с. 25 Розповідь за сюжетним малюнком, планом і змістом вірша А. Житкевича «Осінь». Тема розповіді «Осінь» .................... с. 36 Складання казки за серією сюжетних малюнків, планом і змістом казки І. Прокопенко «Як гриби ховалися» ............ с. 46 Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами та малюнками (вірш Г. Чорнобицької «Не брудни­ ти книжки») ............................................................................. с. 56 Розповідь за серією сюжетних малюнків, планом і опорни­ ми словами. Тема розповіді «Каштанчик» .......................... с. 69 Розповідь за серією сюжетних малюнків і опорними словами. Тема розповіді «Допомога тваринам узимку» . . . с. 82 Складання казки за поданим початком, планом, малюнками, опорними словами (Ю. Ярмиш «Як реп’яшок світ побачив») Складання казки за поданим початком, кінцем і сюжетними малюнками. Тема «Дві білки» ............................................... Опис істоти за малюнком, планом і змістом вірша В. Марсюка «Моє оленятко». Тема опису «Оленятко».............................. Складання основної частини казки за початком і кінцем каз­ ки та серією малюнків (І. Палагута «Про сіре мишенятко та рудого хом’ячка») ................................................................... Складання казки за поданим початком, схемами речень і се­ рією сюжетних малюнків (Е. Карл «Звідки прилетів метелик»)

с. 94 с. 105 с. 114

с. 123 с. 130

Розповідь за поданим початком і кінцем оповідання, малюнками, опорними словами (С. Мацюцький «Кому дістався бублик»). . с. 138 Розповідь за сюжетним малюнком і опорними словами. Тема «Подорож у Карпати» ................................................... с.146 Упорядкування структури тексту (Ю. Ярмиш «Дванадцятиголовий дракончик») ............................................................. с. 154 Розповідь на тему «Моя бібліотека» за серією сюжетних малюнків, планом, опорними словами ................................ с. 164 Розповідь на тему «Мої літні канікули» за серією малюнків і змістом вірша О. Палійчука «Алло, ми поїхали в село» . . . . с. 171

173


Pick ukrainska mova 1 zahariychuk