Issuu on Google+

Григорій Семенюк, Микола Ткачук, Ольга Слоньовська, М икола Сулима, Олександр Ковальчук, Олександр Ткачук, Надія Тимків щуатсьюа ТЕРАТУРА \ І■ ^ Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів Р ів е н ь с т а н д а р т у , а к а д е м і ч н и й р ів е н ь За загальною редакцією доктора філологічних наук, проф есора Г. Ф. Семенюка Рекомендовано Міністерством освіти і н а у к и У к р а їн и КИЇВ «ОСВІТА* 2011


pick_ukrainska_literatura_11_semenyuk

Related publications