Issuu on Google+

М.В. Богданович, Г.П. Лишенко МАТЕМАТИКА П ідручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів Р ек о м ен до ва н о М ін іст ер с т во м освіт и і н а у к и , м ол оді т а сп о р т у У к р а їн и Київ «Генеза» 2012 УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: • - межа матеріалу уроку 0 - завдання для роботи в зошиті * - вправи з логічним навантаженням О - кругові вирази ф - додаткове завдання ® - загадки


Pick matematika 1 bogdanovich p

Related publications