Issuu on Google+

  PRIREDILA: Aida Etminan dipl. ing. hemije RUBRIKA: Hemija                             ODREĐIVANJE NEKIH FENOLSKIH KISELINA I RUTINA   U LISTU KADULJE, SALVIA OFFICINALIS L., (LABIATAE)   VISOKOTLAČNOM TEKUĆINSKOM KROMATOGRAFIJOM I ELEKTRO‐ KEMIJSKOM DETEKCIJOM (HPLC‐ED)                             


ODREĐIVANJE NEKIH FENOLSKIH KISELINA I RUTINA U LISTU KADULJE

Related publications