Issuu on Google+

ATHLON XP l VŠETKO O DVD l NEBEZPEÈENSTVÁ ÈÍHAJÚCE NA INTERNETE 5 x NOVINKY od HP Novinky - Hardvér, Softvér, Linux, Hry, Databázy, Mobilná komunikácia, Internet Corel Bryce 5 vytvorte si realitu LINUX - DVD, DVD BSD INTERNET Copernic 2001 - ako h¾ada a nájs v mori informácií Zaujímavé www stránky SERVIS Z PC MAXIMUM - ideme na zvukovú kartu II. Poradòa Ako otestova pamäte v PC? ZÁBAVA - HRY Poseideon: Lord of Atlantis SڍAŽ FWA FWA l TEST DDR DOSIEK PRE SOCKET A ATHLON XP INVEX 2001 Shareware - ochrana pred Spyware Windows XP - potrebujete ho? l Inovácie jadra Nové znaèenie Test výkonu Budúcnos internetu? DVD budúcnos už dorazila Otestujte si funkènos pamätí Regionálne kódovanie Ako na domáce kino DVD a PC DVD softvérové prehrávaèe Obrazové a zvukové formáty Nebezpeèenstvá èíhajúce na internete - 2. èas Test DDR dosiek pre Socket A PREDSTAVUJEME Gainward VideoXpert MEG-VC2 Nový Siemens S45 - výkonný mobil s organizérom Jeseò 2001 v znamení HP Nový Compaq IPAQ 3860 Digitálna kamera Sony DCR-TRV830E


2001-11

Related publications