Issuu on Google+

UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI EKONOMIK Vendlindja Zaskok Istog Lipjanë Gjakove Prishtinë Mitrovicë Vushtrri Prishtinë Vushtrri Prishtinë Pejë Studenicë Prishtinë Bibaj Bradash Lipjanë Istog Prishtinë Babush Kaçubeg Prishtinë Komuna Ferizaj Istog Lipjan Gjakove Prishtinë Mitrocicë Vushtri Prishtinë Vushtrri Prishtinë Pejë Istog Prishtinë Ferizaj Podujeve Lipjan Istog Prishtinë Lipjan Podujeve Lipjan 20 20 20 15 20 20 15 19 16 20 15 15 20 15 20 20 15 13 20 14 20 73 78 72 75 66 62 63 64 58 69 78 78 73 74 65 68 74 74 71 65 63 56,5 59 56 52,5 53 81 46,5 51 45 54,5 54 54 56,5 52 52,5 54 52 50 55,5 46,5 51,5 Total Datelindja 12.12.91 10.04.90 17.01.91 12.07.92 26.03.90 12.08.90 20.01.92 01.07.90 07.07.90 26.07.90 18.08.92 24.05.92 31.08.90 21.10.91 19.09.90 03.12.90 18.08.90 15.04.91 15.01.81 24.08.91 29.11.89 Piket Emri,Emri i Prindit, Mbiemri Armend Ibrahim Musliu Pajtim Ukë Kameraj Shkurte Ramiz Krasniqi Dhurata Fahredin Këpuska Fitore Naser Sadiku Luljeta Murat Mehmeti Dafina Mehmet Arifi Gazmend Shaip Berisha Pajtim Lutfi Selimi Hashim Ahmet Vërbovci Aulon Mevlydin Haxhijakupi Festime Gani Metaj Veton Mehmet Demiri Makfire Selim Hyseni Vlora Basri Jashari Mexhide Feriz Gashi Fitore Haxhi Salijaj Jeton Agim Sopi Kosovare Skendr Jashari Menderes Ahmet Jusufi Azem Heset Gashi Totali I pikëve Shifra 1 050087 2 050077 3 050010 4 050101 5 050018 6 050139 7 050008 8 050153 9 050172 10 050014 11 050041 12 050167 13 050038 14 050175 15 050006 16 050012 17 050127 18 050130 19 050030 20 050129 21 050039 Piket-testi kombetar Nr Piket-shkolla e mesme LISTA E STUDENTËVE TË RREGULLT QË JANË PRANUAR NË VITIN AKADEMIK 2010 / 2011 DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT 24 19,5 21 22,5 21 22,5 27 22,5 28,5 18 18 18 15 19,5 16,5 15 16,5 18 12 21 15 80,5 78,5 77 75 74 73,5 73,5 73,5 73,5 72,5 72 72 71,5 71,5 69 69 68,5 68 67,5 67,5 66,5


Rezultatet - Kontabiliteti

Related publications