Issuu on Google+

Bezpłatna w Londynie. Poza Londynem cena: 1 GBP Przegląd prasy polskiej Polish Weekly Magazine www.polskaplus.co.uk NR 264 20 września 2012  Angielski z Panoram ą Więcej www.panorama24.co.uk s. 34 Najszybciej rozwijający się polskojęzyczny magazyn w Wielkiej Brytanii Polski dyplom na obczyźnie Akcje Panoramy s. 22 Królowe lepkiej podłogi Społeczeństwo s. 26 Nakręcamy tańcem! Styl życia s. 56 ALLEN NIE ALIEN Kultura i sztuka s. 42 Zdrowe Piękno Kolejny odcinek specjalnego cyklu poradnikowego na s. 18! Dłonie doskonałe Przychodnia przyjazna kobietom Wszystko w twoich rękach 01_Pano_start.indd 1 s. 18 9/17/2012 6:09:59 PM


Panorama Magazine Issue 264

Related publications