Issuu on Google+

kazalo contents > > > 3 4 6 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 8 10 12 12 14 16 19 44 47 57 63 69 77 85 99 101 102 104 105 109 110 113 134 Franc Kangler: Praznik gledališke ustvarjalnosti Celebration of Theatre Arts Majda Širca: Uspešne zgodbe Success Stories Alja Predan: Pomen spomina in konfrontacija s prihodnostjo The Importance of Memory and a Confrontation with the Future Danilo Rošker: 45 let Festivala Borštnikovo srečanje 45 Years of the Maribor Theatre Festival Gregor Butala: Poročilo selektorja Report by the Programme Director Selektor Programme Director Strokovna žirija Jury of Experts Žirija za podelitev Borštnikovega prstana Jury for the Borštnik Ring Award Program Programme Tekmovalni program Competition Programme Režiserji tekmovalnih uprizoritev Directors of Competition Programme Spremljevalni program Accompanying Programme Showcase Mostovi Bridges Generacije Generations AGRFT Academy of Theatre, Radio, Film and Television Še … More … Seznam slovenskih producentov Slovenian Theatres at the Festival 44. Festival Borštnikovo srečanje 44th Borštnik Theatre Festival Borštnikov prstan 2009 Borštnik Ring 2009 Izjava strokovne žirije Statement of the Jury of Experts Nagrade Awards Druge nagrade Other Awards 44. Festival Borštnikovo srečanje v številkah 44th Borštnik Theatre Festival in Numbers Pokrovitelji festivala Sponsors of the Festival Festivalska prizorišča Festival Venues


Almanah 45. Festivala Borštnikovo srečanje

Related publications