Issuu on Google+

Keskiaukeaman i r a a k Opin KOULUTUSKALENTERISSA syksyn ja kevään aikuiskoulutus. Ota talteen! 2/ 2012 ma Oulun seudun am 3 slehti en tiedotu is m tä it h e k n ä m ksen ja työelä tu lu u o k is u ik A / ttiopisto i sovittaa Aikuisopiskelun vo nteeseensa. omaan elämäntila listyä alalle jo Opiskelija voi työl a. opintojensa aikan 11lutuMsuonuttukevainssoahtyanöekkläiamamässämattikou tai kehittää osaatä si ä tä n ve sy o, it ta si. minen yrittäjyydek tkinnon suorittatu ti at m m A 2 1 auttoi kotiäitiä palaamaan minen pimisjakso oli hyö työhön. Työssäop le ja yritykselle. dyllinen opiskelijal 9 Aikuinen tuntee itsensä ja tietää mitä haluaa. Muutos työelämässä on mahdollisuus, johon aikuiskoulutus antaa eväitä. Yksi vaihtoehdoista on yrittäjäksi ryhtyminen. Seminologeja tarvitaan, jotta karjatiloille voidaan tarjota riittävästi keinosiemennys- ja neuvontapalveluja. Koulutus alkaa keväällä. Sivu 10


Opinkaari 2/2012

Related publications