Issuu on Google+

MIESIĘCZNIK NR 6 (39) lipiec 2012 ISSN 1689-7218 Czasopismo bezpłatne

BIULETYN

SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ www.gminazamosc.pl

Dzień Samorządu Terytorialnego str. 12

Biuletyn lipiec 2012

WYDARZENIA I ZDARZENIA Sukcesy uczniów z ZSPiP w Kalinowicach. 18 maja br. w gminnym konkursie „Mistrz Ortografii” wzięło udział 22 uczniów z klas IV-VI. W finale znalazło się 13 uczniów. W kategorii klas VI: 1 miejsce zajęli: Katarzyna Bednaruk, Adam Kasprowicz, Aleksandra Olszewska; 2 – Magda Waga, Michał Salej; 3 – Agnieszka Kozłowska. W kategorii klas V: 1 miejsce: Tomasz Smól, 2 – Kamil Burda i Klaudia Swatek, 3 – Agnieszka Greszta i Julita Korneluk. W kategorii klas IV: 2 miejsce: Izabela Koszel, 3 – Oliwia Kawałko. W konkursie „Mały Mistrz Ortografii” dla klas III szkół podstawowych 3 miejsce zajął Emil Łasocha. 1 czerwca. II wiosenna edycja Biegów przełajowych i VI Turniej Szachowy w ramach Mistrzostw Gminy Zamość w Szachach w Żdanowie. Imprezy odbyły się z okazji Dnia Dziecka na obiektach sportowych „Orlik” w Żdanowie a także na hali sportowej ZS w Żdanowie. W biegach udział wzięło 146 uczestniczek i uczestników z 11 szkół z terenu Gminy Zamość. Podsumowano także 11 edycji Mistrzostw Gminy Zamość w Szachach przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/2012. Więcej str. 28-29. 3 czerwca. Festyn „Mama, tata i Ja” w Borowinie Sitanieckiej. Odbył się na boisku przy Szkole Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej. Motywem przewodnim spotkania był Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Część artystyczną dla rodziców oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy zaprezentowali uczniowie szkoły. Z programem artystycznym wystąpił cyrk Focus, nie zabrakło też dodatkowych atrakcji dla najmłodszych. 3 czerwca. III Turniej Piłkarski „Dla Małego i Dużego”. Odbył się na kompleksie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012”. Zawodnicy uczestniczyli w  turnieju piłkarskim, brali także udział w różnorodnych konkurencjach rekreacyjno-sportowych. Zawocd. str. 8

2

kultura

koncert

zespołu lumen

Koncert w kościele parafialnym w Lipsku

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w dniu 7 czerwca br. o godz. 19.00 w Kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Lipsku odbył się koncert uwielbienia Jezusa Eucharystycznego „Nie żyjemy dla siebie” w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej „Lumen” z Poznania. Koncert był dziękczynieniem Gminy Zamość w rok po beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Udział w nim wzięli: Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Pan Jerzy Bondyra, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zamość Pan Kazimierz Skiba, Radni Rady Gminy Zamość, sołtysi, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość a także parafianie lipskiej parafii i mieszkańcy Gminy Zamość. Koncert poprowadził proboszcz miejscowej parafii, ks. Andrzej Traczykiewicz. Kierownikiem i liderem Zespołu Muzyki Sakralnej „Lumen” z Poznania jest pochodzący z Zamościa Zbigniew Małkowicz. Prowadzony przez niego Zespół jest grupą rodzinną. I rzeczywiście – w Zespole Muzyki Sakralnej „Lumen” udziela się cała rodzina Małkowiczów. Oprócz kompozytora, aranżera i dyrygenta Zbigniewa Małkowicza działają w nim także jego żona Marzena Małkowicz i córka Aleksandra Małkowicz-Figaj – wokalistki. Syn Michał Małkowicz jest natomiast per-

kusistą a mąż Oli – Marcin Figaj – akustykiem i basistą. Łączy ich jeszcze jedno: chcą grać dla Pana Boga. Podczas koncertu w Lipsku zespół wykonał utwory: „Chrystus Pan”, „Sławcie Pana”, „Życie jesteś chwilą”, „Kochać tylko Ciebie”, „Okaż mi Boże Miłosierdzie”, „Z dawna Polski”, „Bądź moją skałą”, „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, „Będę śpiewać na wieki”, „Pokolenia JP II”, pochodzące z ich płyty „Pop-oratorium Miłosierdzie Boże”, a także popularne pieśni religijne. Niezwykła atmosfera towarzysząca występowi muzyków z Poznania sprawiła, że Zespół porwał wszystkich obecnych do wspólnej modlitwy wyrażonej śpiewem. Każdy z obecnych osobiście mógł doświadczyć tej wyjątkowej atmosfery jaką stworzyli wykonawcy, przede wszystkim w wyśpiewanym przez nich przesłaniu zawartym w Dzienniczku św. Siostry Faustyny, czy w „Księdze Psalmów” i przepięknej muzyce, która przemówiła do każdego słuchacza. W przyszłym roku Zespół „Lumen” będzie obchodził swój Jubileusz 10-lecia istnienia. Pozostaje tylko życzyć wielu sukcesów i mieć nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się z twórczością grupy „Lumen” z Poznania. Paweł Mróz

historia miejscowości

3

Biuletyn lipiec 2012

Piękne karty z historii Skokówki Skokówka – wyjątkowe Sołectwo w Gminie Zamość

Skokówka i Zamość z lotu ptaka

Położone tuż za południową granicą Miasta, po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 849 Zamość – Wola Obszańska. Jadący w kierunku Krasnobrodu pewnie nawet nie zauważają, że opuszczają Miasto i wjeżdżają do Gminy Zamość. Osiedlowa zabudowa Skokówki, zadbane posesje, asfaltowe ulice z nazwami, infrastruktura komunalna – to wszystko sprawia, że Sołectwo jest dzisiaj jednym z większych w Gminie (786 Mieszkańców), a działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową są wciąż poszukiwane. Dzisiaj Skokówka rozwija się i wciąż pięknieje. Nie zawsze tak jednak było w ciągu 562 lat historii Miejscowości. Pierwsze udokumentowane wzmianki o Skokówce (Skokowice) pochodzą z 1450

roku. Wieś należała wówczas do Rodu Niemierzów-Ostrowskich pieczętujących się herbem Gryf. W 1517 roku Jan Niemierza Ostrowski zrzekł się zadłużonych dóbr, miedzy innymi Skokówki, na rzecz braci Mikołaja i Feliksa Zamoyskich. Z tego okresu pochodzą wzmianki o drewnianym zameczku – dworze obronnym w Skokówce. Jego lokalizacja nie została do końca wyjaśniona, pozostawmy to więc dalszym archeologicznym i historycznym badaniom. W tym właśnie dworze urodził się 19 marca 1542 roku Jan Zamoyski, późniejszy kanclerz i hetman wielki koronny. Na dalsze losy wsi znaczny wpływ miało jej zniszczenie przez najazd tatarski i oblężenie dworu

Szczególne Osoby w historii Skokówki Sołtysi Skokówki: - 1983 r. Lucjan Maniuk - 1985 r. Lucjan Dudek - Roman Łyś - Stanisław Grela - Zygmunt Syta - 1995‒1998 Adolf Sidor - 1999‒2002 Kazimierz Palonka - Sławomir Gałan - od 2003 roku Andrzej Kiciński. Radni Gminnej Rady Narodowej i Rady Gminy Zamość:

- 1988 – 1990 Alina Maniuk - 1994 -2002 Alfons Stankiewicz Przewodniczące Koła Gospodyń Wiejskich: - od 2006 roku Grażyna Grabska - Ewa Duma - Alina Maniuk Prezesi Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokówce: - 1992‒2009 Alfons Stankiewicz - od 2009 roku Krzysztof Gromek

jakie miało miejsce w 1519 roku. Podupadła miejscowość pełniła coraz mniejszą rolę. W 1580 roku na gruntach opustoszałej wsi Skokówka oraz na części gruntów Kalinowic Jan Zamoyski założył miasto Nowe Zamoście nad Wieprzem (dzisiejsza Topornica). Nazwa Skokówki powoli zanika, nie pojawia się na mapach ani też w spisach ludności. Zauważona została dopiero na mapie z 1935 roku jako drobny przysiółek Żdanowa, w zupełnie innym miejscu niż w XVI wieku. Kolejny okres w dziejach Skokówki to lata powojenne. Położenie przy granicy Miasta stwarzało warunki do szczególnego jej rozwoju. Do 1983 roku Skokówka wchodziła w skład sąsiedniej miejscowości – Zwódnego. 29 kwietnia 1983 r. Gminna Rada Narodowa w Zamościu podjęła uchwałę o utworzeniu sołectwa Skokówka. Kolejne ważne daty w historii Skokówki: 1990 rok budowa sieci gazowej i telefonicznej, 1992‒1994 r. budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 20 grudnia 1992 rok założenie Ochotniczej Straży Pożarnej, 14 września1995 rok Rada Gminy Zamość podejmuje uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom, 2005 rok rozpoczęto budowę remizo-świetlicy, 2006 rok wznawia działalność Koło Gospodyń Wiejskich, 2010 rok zakończenie budowy świetlicy wiejskiej, 2011 rok powstaje pierwsza w historii Skokówki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, 8 lipiec 2012 r. uroczyste obchody 20-to lecia OSP Skokówka połączone z poświęceniem Świetlicy Wiejskiej i placu zabaw. Naczelnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokówce: - 1992 r. – Stanisław Lewenda - 1995 r – Roman Cabała - 2003 r. – Robert Kopczyński - 2005 r. – Krzysztof Gromek - 2011 r. – Mirosław Jędruszko Mieszkańcy: - Andrzej Mielcarek – Dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu - Zdzisław Strupieniuk – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu - Tomasz Flis – były V-ce Wojewoda Zamojski i Lubelski. cd. str. 4

Biuletyn lipiec 2012

4

Piękne karty z historii Skokówki Szczególne Osoby w historii Skokówki Pary Małżeńskie odznaczone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie„ (50 lat i więcej): - Teodozja i Alfons Stankiewicz (2001 r.) - Bronisława i Eugeniusz Kliza (2002 r.) - Lucyna i Marian Ożóg (2007 r.) - Alina i Włodzimierz Greszta (2011 r.) - Krystyna i Antoni Jarszak (2011 r.) Alfons Stankiewicz Urodził się 16 maja 1927 r. w Mokrem. Do OSP Mokre wstąpił w 1946 r. W grudniu 1950 r. zawarł związek małżeński z Teodozją Jastrzębską i zamieszkał wraz z żoną w jej rodzinnej miejscowości Skokówka. Na stałe związał się z tą miejscowością, tutaj rozwijał swoją działalność społeczną. Obok pracy zawodowej z pełnym zaangażowaniem uczestniczył w ży-

Alfons Stankiewicz ( 1927-2009)

ciu lokalnej społeczności i całej gminy. W latach 1994‒2002 był Radnym Rady Gminy Zamość, przewodniczył Komisji Rewizyjnej, a w latach 1998‒2000 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Był Prezesem i założycielem Spółki Wodno - Ściekowej w Skokówce, również głównym inicjatorem i brał aktywny udział w budowie w swo-

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokówce Na zebraniu zorganizowanym przez Sołtysa Zygmunta Sytę w dniu 20 grudnia 1992 roku zdecydowano o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokówce. Zebranie założycielskie przyjęło statut i wybrało Komitet upoważniony do dokonania czynności związanych z rejestracją OSP. W jego skład weszli: Alfons Stankiewicz – Prezes, Zofia Michalec – V-ce Prezes, Mirosław Staniewicz – Skarbnik. W zebraniu uczestniczył V-ce Wójt Gminy Zamość Tomasz Czyżewski. Do rejestru stowarzyszeń Jednostka wpisana została 20 stycznia 1993 roku postanowieniem Wydziału Cywilnego Sądu Wojewódzkiego w Zamościu nr 2/93. Pierwszym Naczelnikiem OSP został wybrany Stanisław Lewenda, a funkcję Gospodarza objął Kazimierz Palonka. Brak siedziby i wyposażenia Jednostki określały kierunki pierwszych lat działalności Strażaków ze Skokówki. Na zebraniu w dniu 10 lutego 1995 roku wnioskowano o przekazanie Jednostce OSP działki gminnej położonej w Skokówce, część tzw. ronda, z przeznaczeniem pod budowę świe-

Teodozja Stankiewicz

tlicy wiejskiej. Zarząd OSP w tym okresie tworzyli: Alfons Stankiewicz – Prezes, Roman Cabała – Naczelnik, Sławomir Gałan – v-ce Prezes, Gustaw Dymski – Z-ca Naczelnika, Bogdan Palonka – Sekretarz, Roman Klich – Skarbnik, Kazimierz Palonka – Gospodarz. W dniu 8 maja 1996 roku Jednostce przekazano pierwsze mundury bojowe – szt. 8, czapki rogatywki – szt. 8 i pasy oficerskie – szt. 4. Dnia 8 maja 1997 roku Zarząd Gminny Związku OSP RP w Zamościu przekazał OSP Skokówka sprzęt pożarniczy po zlikwidowanej jednostce OSP w Lipsku Polesiu – motopompę, rozdzielacz, dwie prądownice, kosz, dwa

historia miejscowości

cd. ze str. 3

jej miejscowości gazociągu -1990 r, kanalizacji sanitarnej w latach 1992‒1994. W 1995 r. na jego wniosek uporządkowano i nadano nazwy ulic w Skokówce. Był także Prezesem i założycielem Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokówce. Alfons Stankiewicz był zawsze przyjaźnie nastawiony i otwarty do ludzi, z którymi się spotykał, wszystko co robił czynił z pasją i głębokim zaangażowaniem. Znany wśród otoczenia jako dobry organizator pracy, sumienny, zdyscyplinowany i odpowiedzialny działacz samorządowy. Cieszył się ogólnym uznaniem i sympatią zarówno mieszkańców Skokówki, jak również mieszkańców Gminy Zamość. Za tę szczególną działalność społeczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, między innymi postanowieniem Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 2005r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w dniu 11 marca 2009 roku.

węże ssawne, dwa węże W-75, wąż W-52. W dniu 26 stycznia 1997 roku na Walnym Zebraniu wybrano organy Jednostki. Skład Zarządu OSP: Alfons Stankiewicz – Prezes, Roman Cabała – Naczelnik, Sławomir Gałan – v-ce Prezes, Gustaw Dymski – Z-ca Naczelnika, Bogdan Palonka – Sekretarz, Roman Klich – Skarbnik, Kazimierz Palonka – Gospodarz. Komisja Rewizyjna: Zygmunt Syta – Przewodniczący, Czesław Siwczuk – Członek, Andrzej Łyś – Członek. Kolejna ważna data to 10 czerwca 1997 roku. W dniu tym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Parizka podpisano akt oddania w użytkowanie wieczyste działek nr 81/81 i 53/17 o łącznej powierzchni 0,14 ha położonych w Skokówce. Stroną przekazująca była Gmina Zamość a przyjmującą OSP Skokówka. Kilka miesięcy później – 11 sierpnia 1997 roku – Wójt Gminy Zamość wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę świetlico-remizy z garażem w Skokówce. W 2001 roku Zarząd OSP Skokówka tworzyli: Alfons Stankiewicz – Prezes, Roman Cabała – Naczelnik, Sławomir Gałan – v-ce Prezes, Andrzej Gałan – Z-ca Naczelnika, Robert Kopczyński – Sekrecd. str. 5

historia miejscowości

5

Biuletyn lipiec 2012

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: Przewodniczący – Lucjan Maniuk, V-ce Przewodniczący – Czesław Siwczuk, Sekretarz – Lucjan Dudek.

szlamową. Samochód pożarniczy poświęcony został 3 maja 2010 roku w trakcie gminnych uroczystości z okazji Dnia Strażaka w Zawadzie.

cd. ze str. 4

Strażacy z OSP Skokówka

tarz, Stefan Kuryjak – Skarbnik, Mirosław Stankiewicz – Gospodarz. W 2003 roku do OSP Skokówka należało 17 Druhów: Alfons Stankiewicz, Mirosław Stankiewicz, Sławomir Gałan, Bogdan Palonka, Władysław Krawczyk, Andrzej Kiciński, Czesław Siwczuk, Mirosław Łasocha, Krzysztof Dudek, Łukasz Dudek, Janusz Nawój, Henryk Misztal, Roman Cabała, Konrad Pawlak, Kazimierz Kopczyński, Rafał Małecki, Łukasz Misztal. W 2003 roku Naczelnikiem OSP został Robert Kopczyński. W 2005 roku rozpoczęto budowę remizo-świetlicy. Inwestycja wspierana była środkami Spółki Wodno-Ściekowej w Skokówce. W 2006 roku obiekt był już nakryty dachem. Z powodu braku środków finansowych na dalszą realizację zadania przekazano nieruchomość Gminie. Zarząd OSP stanowili wówczas: Alfons Stankiewicz – Prezes, Krzysztof Gromek – Naczelnik, Sławomir Gałan – v-ce Prezes, Mirosław Łasocha – Z-ca Naczelnika, Tomasz Hajduk – Sekretarz, Stefan Kuryjak – Skarbnik, Mirosław Stankiewicz – Gospodarz.

Poświęcenie Samochodu OSP Skokówka

Swietlica Wiejska w Skokówce

11 marca 2009 roku Rodzina, Strażacy z OSP Skokówka, Mieszkańcy Sołectwa, Samorząd Gminy Zamość, Przyjaciele i Znajomi pożegnali Druha Alfonsa Stankiewicza. W 2010 roku zakończono budowę świetlico-remizy. Do jednostki OSP wstąpiły pierwsze Panie: Teresa Klich, Beata Gałan, Joanna Kopczyńska-Pawlak, Magdalena Pawlak. Jednostka otrzymała kolejny sprzęt - lekki samochód pożarniczy Mercedes Vito i pompę

26 lutego 2011 roku na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym wybrano organy Jednostki. W skład Zarządu weszli: Krzysztof Gromek– Prezes, Mirosław Jędruszko – Naczelnik, Sławomir Gałan – v-ce Prezes, Sylwester Laskowski – Z-ca Naczelnika, Marcin Gałan – Sekretarz, Stefan Kuryjak – Skarbnik, Mirosław Stankiewicz – Gospodarz, Kronikarz – Beata Gałan. Komisja Rewizyjna: Czesław Siwczuk – Przewodniczący, Lucjan Dudek – Członek, Lucjan Maniuk – Członek. W trakcie zebrania podjęto uchwały o organizacji w 2012 roku uroczystości 20-to lecia OSP Skokówka oraz nadaniu jednostce Sztandaru. W 2011 roku założona została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Skokówka. Utworzyli ją: Mateusz Górski, Patryk Gromek, Kamil Gradziuk, Karol Łasocha, Damian Bieliński, Daniel Joniec, Konrad Wnuk. 26 czerwca 2011 roku w Chomęciskach Dużych (Gmina Stary Zamość) cd. str. 6

Biuletyn lipiec 2012

6

Piękne karty z historii Skokówki

historia miejscowości

cd. ze str. 5

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokówce na zawodach sportowo-pożarniczych Jednostka OSP zajęła 11 miejsce a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 4 miejsce. 25 września 2011 roku Strażacy ze Skokówki brali udział w pielgrzymce do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Krasnobrodzie. 28 stycznia 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Jednostki OSP. Uczestniczyło w nim 24 Druhów. Ustalono termin obchodu Jubileuszu OSP na 8 lipca 2012 r. 10 lutego 2012 r. 10 Strażaków brało udział w gaszeniu pożaru w Skokówce. 17 czerwca 2012 r. na zawodach sportowo-pożarniczych w Szopinku MDP OSP Skokówka zajęła pierwsze miejsce, pokonując osiem innych drużyn. Starsi Strażacy zajęli ósme miejsce wśród dwunastu Jednostek. 8 lipca 2012 roku Jubileusz 20-lecia OSP Skokówka. W uznaniu zasług Społeczeństwo Skokówki funduje Jednostce OSP Sztandar.

Panie w strażackich mundurach

Zarząd i Komisja Rewizyjna OSP Skokówka kadencji lat 2011-2015

MDP OSP Skokówka na zawodach

Uczestnicy Zebrania Sprawozdawczego OSP Skokówka cd. str. 7

historia miejscowości

7

Biuletyn lipiec 2012

XX Sesja Rady Gminy

cd. ze str. 6

Delegacja Skokówki na Dożynkach

Druhowie OSP Skokówka w roku Jubileuszu 20-lecia Jednostki: Longin Abramek, Michał Dudek, Lucjan Dudek, Krzysztof Dudek, Roman Cabała, Beata Gałan, Sławomir Gałan, Daniel Gałan, Marcin Gałan, Wiesław Gałan, Damian Gontarz, Krzysztof Gromek, Dawid Gajewski, Mirosław Jędruszko, Mieczysława Klich, Piotr Klich, Andrzej Kiciński, Krzysztof Kita, Roman Klich, Joanna Kopczyńska, Kazimierz Kopczyński, Stefan Kuryjak, Łukasz Kowalski, Sylwester Laskowski, Mirosław Łasocha, Mateusz Łyś, Szymon Łyś, Lucjan Maniuk, Kamil Muda, Henryk Misztal, Mateusz Momot, Magdalena Pawlak, Bogdan Palonka, Konrad Pawlak, Radosław Radziszewski, Czesław Siwczuk, Teodozja Stankiewicz, Mirosław Stankiewicz, Krzysztof Zięba

30 maja 2012 r. odbyła się kolejna, XX sesja Rady Gminy Zamość. Wzięło w niej udział 19 radnych oraz Wójt i kadra kierownicza gminnej administracji. Radni przyjęli uchwały: 1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. W uchwale Nr XVI/154/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r. wprowadzono następujące zmiany: 1). Zwiększa się dochody o kwotę 30.300,00 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.300,00; 2). Zwiększa się wydatki o kwotę 30.300,00 zł w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 130.300,00, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 160.820,00, zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 70.000,00; 3). Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. 2. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 3. Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zamość w 2012 r. Celem programu jest zapewnienie opieki

Ryszard Gliwiński

W tekście wykorzystano: Dzieje Miejscowości Gminy Zamość – Wiesław Bondyra, Ewa Lorentz, Ewa Prusicka-Kołcon, Mariusz Korzeniowski – Zamość 2010. Biuletyn Samorządu Gminy Zamość, Kronika OSP Skokówka, Zdjęcia OPTiS Gminy Zamość, Materiały i zdjęcia własne.

Teresa Klimko

Budowa kolektorów

s ł o ne c zny c h

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Damian Bieliński, Oktawian Gajewski, Kamil Gradziuk, Mateusz Górski, Damian Gałan, Patryk Gromek, Daniel Joniec, Bartosz Kozak, Dominik Łyś, Karol Łasocha, Kacper Pawlak, Arkadiusz Serafin, Tomasz Serafin, Konrad Wnuk.

nad zwierzętami bezdomnym, ich odławianie i zapobieganie bezdomności oraz propagowanie ograniczania rozrodczości, głównie psów i kotów. 4. Przystąpiono do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość. Zakres przedmiotowy zmian dotyczy terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługową w miejscowości Płoskie, terenów pod budownictwo jednorodzinne z usługami w miejscowości Sitaniec, powiększenia terenów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Kalinowice i wprowadzenia zapisów umożliwiających na obszarze Gminy Zamość lokalizację instalacji do rozpoznawania i wydobywania surowców energetycznych. Kolejna sesja Rady Gminy Zamość będzie miała miejsce 25 lipca 2012 r. w świetlicy Urzędu Gminy. Z pełną treścią uchwał można zapoznać się na stronie www.zamosc.bip.mbnet.pl

W dniu 13 czerwca Gmina Zamość złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie dokumenty aplikacyjne dotyczące zadania „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość”. Całkowita wartość projektu wynosi 19.514.096,71 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania 16.586.982,20 zł. Przedmiot zadania stanowi montaż kolektorów słonecznych w 1200 gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie 35 sołectw Gminy Zamość oraz na 5 budynkach użyteczności publicznej – Zespole Szkół w Żdanowie, Zespole Szkół w Sitańcu, Zespole Szkół w Wysokiem, Szkole Podstawowej w Mokrem, Szkole

Podstawowej w Zawadzie. W gminnym naborze osób chętnych do zainstalowania kolektorów na swojej posesji zgłosiło się 1402 osoby (stan na 30.05.2012 r). Do unijnego konkursu (Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007‒2013), wraz z Gminą Zamość złożono z całego obszaru województwa lubelskiego 116 wniosków na łączną wartość 803.620.732,27 zł i wnioskowaną kwotę dofinansowania 657.250.615,48 zł. Na realizację projektów w ramach konkursu przewidziano do rozdysponowania kwotę: 80.571.297,42 zł. Aktualnie trwa procedura oceny formalnej złożonych wniosków, a po niej nastąpi ocena merytoryczna i strategiczna. Przewidywany termin ostatecznej decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego o wyborze i dofinansowaniu projektów to przełom 2012 i 2013 roku. Hubert Siemieńczuk

Biuletyn lipiec 2012

WYDARZENIA I ZDARZENIA cd. ze str. 2

dy zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Torystyczno-Sportowe „Gryf ” Gmina Zamość. Więcej str. 30. 7 czerwca. „Nie żyjemy dla siebie” – koncert zespołu „Lumen” z Poznania w Lipsku. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Lipsku odbył się koncert uwielbienia Jezusa Eucharystycznego „Nie żyjemy dla siebie” w wykonaniu zespołu muzyki sakralnej „Lumen” z Poznania. Koncert był dziękczynieniem Gminy Zamość w rok po beatyfikacji papieża Jana Pawła II. Udział w nim wzięli: przedstawiciele władz samorządowych Gminy Zamość, Radni Rady Gminy Zamość, sołtysi, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość a także parafianie lipskiej parafii i mieszkańcy Gminy Zamość. Koncert poprowadził proboszcz miejscowej parafii, ks. Andrzej Traczykiewicz. Więcej na str. 2. 9‒10 czerwca. Wyjazd studyjny „Walory Kresów Wschodnich” do Iwano – Frankowe na Ukrainie. Pierwszego dnia poznawano walory krajobrazowe, kulturalne i historyczne Żółkwi, Krechowa i Iwano – Frankowe. Drugiego dnia delegacja Gminy Zamość uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia pomnika Iwana Franki oraz Janowskim Jarmarku. Podczas festynu Gmina Zamość prezentowana była na stoisku promocyjnym, na scenie wystąpił zespół Wesołe Gosposie z Sitańca Kolonii. Więcej str. 11. 12 czerwca. Podsumowanie konkursów matematycznych organizowanych przez Instytut Matematyki PWSZ w Zamościu. Aż 19 uczniów z 6 szkół z terenu Gminy Zamość (ZSPiP Kalinowice, SP Borowina Sitaniecka, SP Sitaniec, SP Płoskie, SP Zawada, Gim. Żdanów) znalazło się w gronie laureatów konkursów matematycznych organizowanych przez Instytut Matematyki PWSZ w Zacd. str. 23

8

z prac samorządu gminnego

abs o l u t o ri u m

dla wójta gminy zamość

Gmina Zamość z lotu ptaka

27 czerwca 2012 roku obradowała Rada Gminy Zamość. Tym razem Radni realizowali obligatoryjny obowiązek podsumowania wykonania budżetu poprzedniego roku. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych artykułem nr 271 ust. 1 (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.) nakazuje Radzie Gminy udzielenie (lub nie) Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 2011 roku. W długiej procedurze sesji absolutoryjnej

Radni wysłuchali: * sprawozdań z realizacji zadań przez Gminne Jednostki Organizacyjne (sześć) * sprawozdania z wykonania budżetu * sprawozdania finansowego * informacji o stanie mienia gminnego * wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy * opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. * opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zamość wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Zamość. W jawnym głosowaniu Radni jednogłośnie poparli wniosek Komisji. Budżet Gminy Zamość 2011 roku uchwalony został przez Radę w dniu 28 stycznia 2011 roku – uchwała nr IV/22/2011. Zakładał dochody budżetu w kwocie 48.534.326,03 zł., przychody 9.434.526,92 zł, w tym planowane nowe kredyty i pożyczki 8.434.526,92 zł, wydatki budżetu 54.434.566,96 zł, rozchody 3.534.285,99 zł – spłata rat kredytów i pożyczek. W ciągu roku w uchwalonym budżecie wprowadzano zmiany uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta. Dostosowywano gminne finanse do zmieniających się okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych.

Ostateczne wykonanie budżetu ubiegłego roku przedstawia zestawienie tabelaryczne. Ważnym kryterium oceny budżetu są możliwości własnego kreowania jego dochodów. Analiza budżetu Gminy 2011 roku w tym zakresie nie jest zbyt optymistyczna. Dochody, na których poziom nie mamy bezpośredniego wpływu, przekazywane z budżetu Państwa w postaci subwencji i dotacji oraz „pozyskane” środki zewnętrzne to aż 82% wszystkich dochodów budżetu. Nasze własne podatki lokalne,

których wysokość sami ustalamy, to zaledwie 13% dochodów. Pozostałe 5% w dochodach zajmują opłaty i inne wpływy lokalne. Dla głębszego poznania struktury strony dochodowej budżetu proponuję analizę informacji zawartych w tabeli nr 2. Pominięto w niej dochody majątkowe – środki zewnętrzne pozyskane na realizację inwestycji oraz wpływy pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego. cd. str. 9

z prac samorządu gminnego

9

Biuletyn lipiec 2012

cd. ze str. 8

Tabela nr 1. Wykonanie budżetu 2011 roku

Lp. Lp. 1 2 3 3a 3b

3c 4 4a 4b 4c

5

5a 5b

6 7 8

9

10

8a 8b 8c 9a 9b

Dochody w zł.

Opis Dochody + przychody w tym: Dochody w tym: Dochody bieżące w tym: Dochody własne ustawowe Dochody własne „pozyskane” w tym: Dochody własne „pozyskane” – unijne Dochody własne „pozyskane” - inne Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową Dochody majątkowe w tym: Dochody majątkowe własne Dochody majątkowe „pozyskane” – unijne Dochody majątkowe „pozyskane” – inne Przychody w tym: Wolne środki z roku 2010 Kredyty i pożyczki Wydatki + rozchody w tym: Wydatki w tym: Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące „bez zadań specjalnych” Wydatki bieżące „zadania specjalne” Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje realizowane przy udziale środków zewnętrznych Inwestycje realizowane wyłącznie ze środków własnych Rozchody – spłata rat kredytów i pożyczek

Wydatki w zł.

57.621.390,67 51.064.276,37 46.973.104,85 38.752.131,88 1.293.984,48 1.202.484,48 91.500 6.926.988,49 4.091.171,52 144.221,18 3.827.350,34 119.600 6.557.114,30 1.215.913,30 5.341.201

56.923.010,52 53.409.732,53 42.334.580,71 34.250.664,23 1.156.927,99 6.926.988,49 11.075.151,82 7.918.287,40 3.156.864,42 3.513.277,99

Tabela nr 2. Dochody bieżące budżetu Gminy 2011 roku

Kwota dochodów Grupy dochodów w zł. w zł.

Lp.

Wyszczególnienie

1

Podatki lokalne – rolny, leśny, z nieruchomości, od środków transportowych, dochody z mienia

6.625.011,88

2

Pozostałe opłaty lokalne i inne wpływy

2.485.856,23

3

Udziały w podatku dochodowym przekazywane przez Ministra Finansów

7.428.852,84

4

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana z budżetu Państwa

6.835.034

5

Dotacje przekazywane z budżetu Państwa

7.955.744,42

6

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana z budżetu Państwa

14.348.621

7

Dochody „pozyskane” zewnętrzne na realizacje specjalnych programów

1.293.984,48

1.293.984,48

Razem:

46.973.104,85

46.973.104,85

23.374.754,95

22.304.365,42

Biuletyn lipiec 2012

10

z prac samorządu gminnego

absolutorium dla wójta gminy zamość

cd. ze str. 9

Tabela nr 3. Wydatki bieżące budżetu Gminy 2011 roku realizowane ze środków własnych

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota wydatków w zł

Udział w dochodach bieżących określonych w pozycjach 1-4 tabeli nr 2

1

Obsługa zadłużenia budżetu Gminy – spłata rat oraz odsetek kredytów i pożyczek

4.151.297,13

17,76 %

2

Oświata i wychowanie - bez subwencji oświatowej

3.423.965,64

14,65 %

3

Wydatki ze sfery życia społecznego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu, Biblioteka Publiczna, Świetlice, Ochrona zdrowia

3.826.253,42

16,37 %

4

Wydatki ze sfery gospodarki komunalnej – utrzymanie dróg, remonty obiektów, Gminny Zakład Obsługi Komunalnej, dotacja do MZK, oświetlenie uliczne, dopłata do gospodarki wodno-ściekowej, utrzymanie czystości i porządku

5.180.523,53

22.16 %

5

Bezpieczeństwo publiczne

299.427,74

1,28 %

6

Administracja – UG, Rada Gminy, pobór podatków

3.572.151,96

15,28 %

7

Inne zadania z zakresu gospodarki gminnej –zarządzanie mieniem, gospodarka przestrzenna

180.104,93

0,77 %

8

Programy nieinwestycyjne – plany zagospodarowania przestrzennego, utylizacja eternitu, odprowadzanie wód opadowych

285.863,14

1,22 %

9

Udział finansowy w nieinwestycyjnych programach „unijnych“

207.835,01

0,89 %

10

Zadania realizowane z wpłat Mieszkańców: gospodarka wodno- ściekowa, wychowanie przedszkolne, pomoc społeczna, …………

1.020.380,26

4,37 %

Razem:

22.147.802,76

94,75 %

Dochody bieżące „własne” (wiersze 1-4 tabeli nr 2)

23.374.754,95

Po analizie dochodów popatrzmy na drugą stronę budżetu – wydatki. Proponuję skupić się na wydatkach bieżących finansowanych z dochodów własnych będących sumą pozycji 1‒4 tabeli nr 3. Przedstawia je tabela nr 3. Analizując informacje w niej zawarte pamiętajmy, że nie obejmują one wydatków bieżących finansowanych dotacjami otrzymanymi z budżetu Państwa, subwencją oświatową i pieniędzmi pozyskanymi na realizację specjalnych programów (pozycje 5‒7 tabeli nr 2). Budżety samorządów oceniane są poprzez zrealizowane inwestycje. W 2011 roku na zadnia inwestycyjne Gminy Zamość wydano 11.075.151,82 zł. Staty-

Na stawach rybackich w Topornicy

stycznie oznacza to 19,22% łącznych dochodów i przychodów budżetu. Wydatki inwestycyjne 2011 roku sfinansowały: * środki zewnętrzne – 3.827.350,34 zł * kredyty i pożyczki – 5.341.201 zł * środki własne – 1.906.600,48 zł. W ciągu roku prowadzono w różnym zakresie realizację 40 zadań inwestycyjnych. Wśród nich było 9 realizowanych przy udziale środków unijnych, 1 dotacja na zadanie realizowane przez Samorząd Powiatu Zamojskiego oraz 30 innych zadań własnych. W 2011 roku zakończono realizację 10 zadań oraz prowadzono roboty budowalne 5 zadań kończonych w 2012 roku. Pozostałe to przygotowania formalno- prawne

oraz projektowe pod zadania realizowane w 2012 roku i w latach następnych. Szczegóły niektórych inwestycji prezentowane były już na łamach Biuletynu, o innych będzie jeszcze okazja napisać. Pod koniec roku zamieszczę zbiorczą informację o zadaniach realizowanych z udziałem środków unijnych w latach 2007‒2012. Ciekawy jestem uwag i wniosków Czytelników wynikających z analizy prezentowanych powyżej informacji. Przypominam o możliwości zadania pytań oraz wypowiedzi poprzez stronę www.gminazamosc.pl zakładka „zadaj pytanie Wójtowi”. Ryszard Gliwiński

tam byliśmy

11

Biuletyn lipiec 2012

w iwano-frankowe Janów Lwowski, dzisiejsze Iwano – Frankowe było celem wyjazdu 45 - osobowej delegacji Samorządu Gminy Zamość. Tamtejszy doroczny Jarmark zbiegł się z obchodami 96. rocznicy śmierci patrona miasta - Iwana Franki.

Przedstawiciele: Gminy Zamość, Gminy Iwano-Frankowe, Regionalnej Agentury Rozwoju Regionalnego ze Słowacji

Delegacja Gminy Zamość na górze Stradcz

Stradcz. Miejscowość należąca do Gminy Iwano Frankowe. Jej nazwa oznacza wielkie cierpienie. Tu w pieczarach Stradeckiej Góry w 1243 roku schronili się przez najazdem Tatarów mieszkańcy. Nieopatrznie jeden z nich wypuścił w kierunku najeźdźcy strzałę, która zdradziła miejsce schronienia. Tatarzy nie mogąc wejść do wąskich korytarzy jaskini, rozpalili u jej wejścia ogniska, dusząc dymem 2000 niewinnych uciekinierów. Stąd nazwa wzgórza i wsi. Najazdy Tatarów na te tereny były częste. Legenda mówi, że podczas jednego z nich uciekającą na górę ludność osłoniła przed wrogiem swoim płaszczem Matka Boża. Dziś góra jest miejscem częstych modlitw. Znajduje się tu droga krzyżowa. A u wejścia do korytarzy jaskini znajduje się kaplica Matki Bożej. Wyjazd studyjny organizowany pod nazwą „Walory Kresów Wschodnich” odbył się w dniach 9‒10 czerwca br. Głównym celem pobytu była realizacja umowy partnerskiej z Gminą Iwano Frankowe, a w szczególności uczestnictwo w uroczystościach odsłonięcia pomnika poety Iwana Franki – patrona miasteczka oraz prezentacja dorobku Gminy Zamość podczas Janowskiego Jarmarku. Chociaż nazwa miasteczka od czasów powojennych brzmi Iwano-Frankowe, a szacunek dla patrona jest rzeczywisty, nazwa Janów – sięgająca czasów kiedy ziemie te należały do Polski, jest na co dzień używana i przypomina o wielowiekowej historii tych ziem. Dla delegacji Gminy Zamość niedzielne uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą i występem zespołu „Wesołe Gosposie” w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Następnie w centrum miasta, na placu przy cerkwi grekokatolickiej pw. Św. Włodzimierza odbyło się odsłonięcie i poświęcenie pomnika Iwana Franki. Był to widok niecodzienny, bo poświęcenia dokonali wspólnie kapłani wszystkich

wyznań obecnych w Iwano – Frankowe. W uroczystości tłumnie wzięli udział mieszkańcy gminy, lokalni liderzy, poeci, przedstawiciel Uniwersytetu Iwana Franki, politycy, samorządowcy, delegacje z Polski (Gmina Zamość), Słowacji (Agencja Regionalnego Rozwoju Połoniny – partner, z którym Gmina Zamość zrealizowała projekt „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”), Portugalii.

Poświęcenie pomnika

Iwan Jakowycz Franko Ukraiński pisarz, historyk i działacz polityczny. Urodzony 27 sierpnia 1856 r. w Nahujowicach, zmarł 28 maja 1916 r. we Lwowie. Obok Tarasa Szewczenki uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli ukraińskiej myśli politycznej i literatury. Napisał przeszło 5 tysięcy pozycji bibliograficznych. Pisał poematy, powieści a także literaturę dla dzieci i młodzieży. Poezja odznacza się ogromnym bogactwem tematów oraz nieznaną dotychczas w literaturze ukraińskiej różnorodnością form. Jego zbiory wierszy to: „Ze szczytów i nizin”, Przewiędłe liście”, „Mój szmaragd, „Semper tiro”. Jego najsłynniejszym poematem jest ukończony w Janowie „Mojżesz”. Sztuka „Skradzione szczęście” jest jednym z najlepszych dramatów w literaturze ukraińskiej. Po południu, podczas festynu, na scenie prezentowały się zespoły tradycyjne i nowoczesne zespoły wokalne i taneczne, obok nich owacjami został przyjęty występ „Wesołych Gosposi”. Festynowi towarzyszył kiermasz rękodzieła, gdzie prezentowano m.in. janowskie drewniane zabawki. Na stoisku Gminy Zamość można było zobaczyć i kupić wyroby rękodzielnicze Agaty Piwko z Szopinka, Koła Gospodyń Wiejskich w Sitańcu, posmakować polskich, tradycyjnych wypieków. Panie z KGW Wysokie pokazywały jak pięknie można wykonywać kwiaty z bibuły. Magda Misztal

Biuletyn lipiec 2012

12

ważne wydarzenie

dzień samorządu terytorialnego Dzień Samorządu Terytorialnego przypada na 27 maja, został uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 roku. Nawiązuje tym samym do pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Uczestnicy konferencji: przedstawiciele Gminy Zamość z Ryszardem Gliwińskim Wójtem i Jerzym Bondyrą Przewodniczącym Rady, przedstawiciele Gminy Ełk z Ireneuszem Gorlo Sekretarzem, przedstawiciele Gminy Iwano-Frankowe z Iwanem Semeriakiem Merem Gminy oraz Tomasz Makowski Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego

W Gminie Zamość Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony był 24 czerwca 2012 roku w Żdanowie. Poprzedzony został konferencją pt. „22 lata Samorządów Gminnych w Polsce – Poznajmy się”, która odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym w Mokrem w dniu 23 czerwca 2012 r. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Gminy Ełk, która jest partnerską gminą Gminy Zamość, Tomasz Makowski Poseł na Sejm RP oraz delegacja z Gminy Iwano-Frankowe na Ukrainie, również będącą partnerską dla Gminy Zamość. Gminę Zamość reprezentowali: Radni Rady Gminy, Sołtysi, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, Prezesi Klubów Sportowych, Prezesi OSP oraz Gminna Administracja. W trakcie spotkania przedstawiono charakterystykę Gminy Zamość, Gminy Ełk i Gminy Iwano-Frankowe. W dniu 24 czerwca obchodzono Dzień Samorządu Terytorialnego, w ramach którego odbył się Festiwal Muzyki i Tradycji Regionu oraz VIII Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Mieszkańców Gminy Zamość. W trakcie Festiwalu wystąpili: w ramach Formacji Sitanianie: Chór, Zespół i Duet „Ja przez krótkie „i” czyli Irena i Andrzej”, uczniowie Zespołu Szkół w Żdanowie – laureaci szkolnego konkursu „Mam Talent”,

zespoły: Wesołe Gosposie, Echo Lipska, Białowolanki, Roztoczanki, zespół „Ale Cantare” z Płoskiego. Dla najmłodszych i nie tylko wystąpił cyrk Focus a na zakończenie zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola. Z okolicznościowymi wierszami własnego autorstwa wystąpili: Krystyna Sikorska Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet i Henryk Łukaszczuk Sołtys Sitańca Wolicy. Podczas spotkania odbyło się uroczyste otwarcie filii Biblioteki Publicznej i świetlicy wiejskiej w Żdanowie. Podczas Dnia Samorządu Terytorialnego można było obejrzeć stoiska: Kół Gospodyń Wiejskich z Białobrzeg, Bortatycz, Chyżej, Mokrego, Płoskiego, Sitańca, Sitańca Wolicy, Wierzchowin, Wólki Wieprzeckiej, Zawady, Żdanowa, Żdanówka, Zarzecza oraz Drużyny Harcerskiej Pyszczydła, która malowała twarze najmłodszym uczestni-

kom festynu, rękodzielników z Gminy Zamość, Stowarzyszenia „Dobra Szkoła”, Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”, stoisko rękodzieła z Gminy Iwano-Frankowe na Ukrainie, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Stowarzyszenie „Krok za Krokiem”. W świetlicy wiejskiej prezentowane były kroniki Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Zamość. Pokazy scenek oraz szermierki historycznej, prezentacja obozu, stroje z okresu XVII wieku, ciekawostki historyczne prezentowało Towarzystwo Szabli i Miecza. Konkursy, zabawy i atrakcje dla dzieci przygotował Zespół Szkół w Żdanowie. Odbyły się m.in.: konkurencje sportowe i indywidualne oraz rodzinne, pokazy udzielania pierwszej pomocy, zabawy na dmuchanych zamkach. Aleksandra Siołek

W nowej filii Biblioteki Publicznej w Żdanowie cd. str. 13

ważne wydarzenie cd. ze str. 12

Jednym z punktów niezwykłej imprezy, która odbywała się 24 czerwca na terenie obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Żdanowie, było otwarcie filii biblioteki i świetlicy. Ceremonii otwarcia, wraz z przecięciem wstęgi dokonali: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, v-ce Przewodniczący Rady Gminy Zamość Kazimierz Skiba, v-ce Starosta Powiatu Jerzy Sobczuk, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem, Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żdanowie oraz przewodnicząca KGW w Żdanowie. Odrestaurowany i rozbudowany stary budynek szkolny, przeżywał drugą młodość. Znów w murach zatętniło życie, ściany napełniły się radością, bo zwiedzający podziwiali i chwalili nowe sale i wyposażenie zarówno biblioteki jak i świetlicy. Biblioteka oferowała zakup bardzo tanich książek, a także zorganizowała spotkania z pisarzami. Wiersze recytował Zbigniew Dmitroca, który interpretację ubarwił postaciami z utworów. Swoisty teatrzyk wzbudził zainteresowanie przybyłych na spotkanie, tym bardziej, że autor zapraszał dzieci i młodzież do udziału w zagraniu roli zwierzątka. Maria Duławska, znana poetka, którą szkolna dziatwa zna z konkursów recytatorskich i plastycznych, również zaprezentowała wiersze dla dzieci, a zagadkami uaktywniła do wspólnego myślenia. Zachęciła też przyszłych czytelników, by przychodzili do biblioteki na różnego typu zajęcia, które będą prowadzone podczas wakacji. Trzeba podkreślić, że jest to drugi obiekt w tym roku oddany do użytku bibliotekom. Z wielką satysfakcją przeżywałyśmy, my bibliotekarki, otwarcie filii w Żdanowie, a to również wpisze Gminę Zamość na najwyższe miejsce posiadanych filii na terenie Lubelszczyzny. Elżbieta Stankiewicz

13

Biuletyn lipiec 2012

fotogaleria: dzień samorządu terytorialnego

Prezentacja kronik KGW Gminy Zamość

Otwarcie Dnia Samorządu Terytorialnego

Występy taneczne

Występ zespołu Wesołe Gosposie

Występ zespołów: Białowolanki, Echo Lipska, Roztoczanki

Występ zespołu Ale Cantare z Płoskiego

Występ MOD OSP Białowola

Cyrk Focus

Stosiko KGW Zawada

Stosiko KGW Żdanów cd. str. 14

Biuletyn lipiec 2012 14 pagina fotogaleria: dzień samorządu terytorialnego cd. ze str. 13

Stosiko pana Zbigniewa Flisa z Siedlisk

Stosiko KGW Płoskie

Stosiko KGW Mokre

Stosiko KGW Sitaniec

Stosiko KGW Białobrzegi

Stosiko KGW Wierzchowiny

Stosiko KGW Sitaniec Wolica

Stosiko z Iwano-Frankowe (Ukraina)

Stosiko KGW Chyża

Stosiko KGW Bortatycze

Stoisko Stowarzyszenia Dobra Szkoła

Stoisko 69 DH „Pyszczydła”

Stoisko pani Krystyny Pęk ze Żdanówka

Stosiko KGW Wólka Wieprzecka

Stosiko KGW Zarzecze

cd. str. str. 15 14 cd.

ważne wydarzenie

15

Biuletyn lipiec 2012

cd. ze str. 14

VIII Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Mieszkańców Gminy Zamość zorganizowane w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, odbyły się. na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” i boiskach Zespołu Szkól w Żdanowie a wzięło w nich udział ponad 450 zawodników i zawodniczek reprezentujących 22 sołectwa Gminy Zamość. Podczas uroczystego otwarcia Wójt Gminy Zamość uhonorował zawodników i zawodniczki za wyniki sportowe w Mistrzostwach Polski i Europy w 2011 roku.

Byli to: Joanna Suchowicz, Katarzyna Suchowicz, Karolina Wnuk, Klaudia Dudek, Mateusz Nalepko, Patryk Niedźwiecki. Wyniki Igrzysk: piłka nożna mężczyzn (11 drużyn): I miejsce – MPKS Nord 98 Wysokie w składzie: Przemysław Popik, Piotr Winkowski, Kamil Pawelczyk, Mateusz Rysak, Arkadiusz Dywański, Bartłomiej Hereta, Patryk Łój, Emil Hołys, Łukasz Wiaski, Szymon Łój, Wojciech Pupiec, Krystian Kasiński, miejsce II – KS Ordynat Żdanów, miejsce III – sołectwo Siedliska. Królem strzelców turnieju został Patryk Łój z Wysokiego a najlepszym bramkarzem Mariusz Sokołowski reprezentujący sołectwo Siedliska; piłka siatkowa mężczyzn (6 drużyn): I miejsce LKS Płoszczanin Płoskie w składzie: Łukasz Bondar, Damian Sołtys, Mateusz Kyc, Łukasz Waga, Łukasz Bzdek, miejsce II – sołectwo Białobrzegi, III – LKS Rozpacz Kalinowice, najlepszy zawodnik – Damian Sołtys z Płoskiego; piłka siatkowa kobiet (5 drużyn): I miejsce – sołectwo Wólka Panieńska w składzie: Kinga Grela, Katarzyna Grela, Karolina Juszczak, Ola Latawiec, II miejsce – sołectwo Białobrzegi, III – sołectwo Żdanówek, najlepsza zawodniczka Katarzyna Grela z Wólki Panieńskiej; koszykówka mężczyzn (5 drużyn): I miejsce – KS Szerszenie Skokówka w składzie: Andrzej Łyś, Konrad Michoński, Arkadiusz Gajewski, Arkadiusz Wojciechowski, Grzegorz Skrok, II miejsce – sołectwo Sitaniec, III – LKS Rozpacz Kalinowice, najlepszy zawodnik – Arkadiusz Gajewski ze Skokówki; koszykówka kobiet (2 drużyny): I miejsce – sołectwo Żdanówek w składzie: Katarzyna Nizioł, Małgorzata Szałach, Monika Kozyrska, Ewelina Świrgoń, Sylwia Droździel, II miejsce – sołectwo Białobrzegi, najlepsza zawodniczka – Katarzyna Nizioł ze Żdanówka; przeciąganie liny kobiet (5 drużyn): I miejsce

Mecz piłki koszykowej

– sołectwo Wólka Wieprzecka w składzie: Bożena Koczułap, Agata Kyc, Urszula Kyc, Magdalena Malinowska, Jolanta Kwaśniewska, II miejsce sołectwo Zawada, III – sołectwo Białobrzegi; przeciąganie liny mężczyzn (8 drużyn): I miejsce – sołectwo Zawada w składzie: Marcin Zgnilec, Bartłomiej Gał, Paweł Brzeziński, Piotr Greszta, Mateusz Łój, II miejsce – sołectwo Białobrzegi, III – sołectwo Kalinowice; przenoszenie ziemniaków kobiet (14 drużyn): I miejsce – sołectwo Wólka Wieprzecka w składzie: Maria Romaszko, Agata Kyc, II miejsce sołectwo Zawada, III – sołectwo Sitaniec Wolica; warcaby stupolowe: I miejsce Grzegorz Pańko – Pniówek, II – Marian Marciniewicz – Sitaniec, III – Zygmunt Łyszcz – Mokre; slalom piłkarski chłopcy rocznik 1999: I miejsce Konrad Dziwulski – Białobrzegi, II – Patryk Wolańczyk – Bortatycze, III – Bartek Kostrubiec – Wysokie; bieg w workach dziewczęta rocznik 1999 (7 zawodniczek): I miejsce – Weronika Koziołek – Zawada, II – Daria Magryta – Bortatycze, III – Paulina Mazur – Bortatycze; przenoszenie worków z piaskiem (18 zawodników): Adrian Rudnicki – Pniówek, II – Radosław Warchoł – Zawada, III – Karol Kukiełka – Białobrzegi; wyciskanie odważnika 16 kg (15 zawodników): I miejsce Bartłomiej Gał – Zawada, II – Radosław Kostrubiec – Wysokie, III – Franciszek Adamowicz – Hubale; skok w dal z miejsca dziewczęta rocznik 1996 (9 zawodniczek): I miejsce – Weronika Koziołek – Zawada, II miejsce – Diana Karpińska – Wierzchowiny, III – Karolina Ordyniec – Zawada, skok

w dal z miejsca chłopcy rocznik 1996 (23 zawodników): I miejsce Bartek Adamowicz – Hubale, II – Tomasz Serafin – Żdanów, III – Paweł Wilk – Hubale; skok w dal z miejsca kobiety (16 zawodniczek): I miejsce – Maria Romaszko – Wólka Wieprzecka, II – Natalia Burzak – Białobrzegi, III – Aldona Łogasz – Białobrzegi; skok w dal z miejsca mężczyźni (20zawodników): I miejsce – Dariusz Orłowski – Wysokie, II – Piotr Czubek – Wierzchowiny, III – Łukasz Gulak – Pniówek; rzut lotką do tarczy dziewczęta (6 zawodniczek): I miejsce – Patrycja Pupiec – Wólka Wieprzecka, II – Paulina Psiuk – Hubale, III – Wiktoria Pupiec – Wólka Wieprzecka; rzut lotką chłopcy (24 zawodników): I miejsce – Rafał Wróblewski – Pniówek, II – Bartek Kostrubiec – Wysokie, III – Karol Klimkiewicz – Lipsko Polesie; rzut lotką do tarczy kobiet (18 zawodniczek): I miejsce – Maria Romaszko – Wólka Wieprzecka, II miejsce – Joanna Rabczyńska – Kalinowice, III – Dorota Tłuczkiewicz – Białobrzegi; rzut lotka mężczyzn (19 zawodników): I miejsce – Rafał Paszczuk – Kalinowice, II – Tomasz Kucharski – Szopinek, III – Sebastian Głąb – Białobrzegi. Punktacja końcowa sołectw: I miejsce Białobrzegi – 141 pkt, II miejsce Wólka Wieprzecka – 131 pkt, III miejsce Zawada – 122 pkt a kolejne zajęły sołectwa: Bortatycze, Kalinowice, Żdanówek, Wysokie, Wierzchowiny, Pniówek, Mokre, Sitaniec, Żdanów, Płoskie, Skokówka, Wólka Panieńska, Lipsko Polesie, Jatutów, Szopinek, Siedliska, Sitaniec Wolica, Lipsko, Zarzecze. Zawodnicy za miejsca I-III otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale a drużyny puchary. Ponadto nagrodzeni zostali najlepsi zawodnicy w grach zespołowych: koszykówce, siatkówce, piłce nożnej. Sołectwa za zajęcie miejsca I-XV otrzymały puchary i dyplomy a za miejsca pozostałe dyplomy, które wręczali: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Konrad Dziuba Zastępca Wójta. Wszyscy uczestnicy VIII Igrzysk otrzymali posiłek oraz napoje. Zawody zorganizowano ze środków Gminy Zamość. Organizatorami Dnia Samorządu Terytorialnego byli: Gmina Zamość, Zespół Szkół w Żdanowie, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich w Żdanowie. Krzysztof Czerwieniec

Biuletyn lipiec 2012 16 pagina fotogaleria: dzień samorządu terytorialnego cd. ze str. 15

Skok w dal z miejsca

Pokaz samochodu pożarniczego

Stosiko Bractwa Rycerskiego

Medaliści Igrzysk:

cd. str. 16

kultura

17

Biuletyn lipiec 2012

Teatralnie w Lipsku

Grupa teatralna „Uciecha” z Lipska

Teatr dziecięco – młodzieżowy „Uciecha” działa przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. Powstał we wrześniu 1996 r. a jego założycielem był ks. kan Józef Jan Dudek. Skupia dzieci i młodzież z całej parafii a także spoza niej. Teatr w swoim dorobku artystycznym posiada liczne przedstawienia, m.in.: jasełka, misterium, skecze, inscenizacje dla dzieci, na Dzień Matki, Dzień Papieski, o tematyce profilaktycznej i wiele innych. Swoje inscenizacje przedstawia głównie w świetlicy OSP w Lipsku

i Białowoli a także w kościele w Lipsku. „Uciecha” bierze udział także w przeglądach teatralnych, gdzie zdobywa wyróżnienia i uznanie jury. W czasie wakacji organizowane były również wyjazdy do Zakopanego, dzięki funduszom uzyskanym z Urzędu Gminy Zamość oraz dobrowolnych ofiar parafian składanych przy okazji spektakli. Tam dzieci i młodzież z Lipska wędrowały górskimi szlakami, podziwiając piękno naszego kraju. Spotkania i próby odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00 w budyn-

ku plebanii w Lipsku, na które uczęszcza ok. 20 osób. Dla dzieci i młodzieży jest to możliwość rozwijania talentów, wcielania się w różne role, sprawdzenia swoich możliwości aktorskich a przede wszystkim dobra zabawa. Obecnym opiekunem teatru jest wikariusz ks. Krystian Kotulski. Miejmy nadzieję, że młodzież nie zniechęci się do występowania na scenie i że Teatr „Uciecha” będzie jeszcze długo istniał. Ks. Andrzej Traczykiewicz

Duet „JA przez krótkie „i”

wystąpi w Bydgoszczy

W dniach 15‒16 maja 2012 roku w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” odbyły się eliminacje wojewódzkie do XV Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2012”. W środę 16 maja wziął w nich udział Chór Sitanianie oraz duet „Ja przez krótkie „i” czyli Irena i Andrzej” Ireny Dużyńskiej i Andrzeja Kołodziejczuka. Decyzją jury duet „Ja przez krótkie „i” czyli Irena i Andrzej zakwalifikował się do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego

Ruchu Seniorów, który odbędzie się we wrześniu w Bydgoszczy. Duet wystąpił z utworami: „Maki” (słowa Kornel Makuszyński, muzyka Stanisław Niewiadomski) oraz „To świt, to zmrok” (z musicalu „Skrzypek na dachu”) a na akordeonie akompaniował Tadeusz Flor. W Przeglądzie wzięło udział 57 podmotów: grup teatralnych, zespoły, chóry, soliści i duety, recytatorzy i grupy kabaretowe z terenu województwa lubelskiego. Aleksandra Siołek

Duet podczas występu

Biuletyn lipiec 2012

18

kultura

Nowa siedziba

Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w Mokrem

Prezentacja multimedialna podczas otwarcia

Z wielką radością powiadamiam Mieszkańców gminy, że w dniu 31 maja 2012 roku oficjalnie została otwarta nowa siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w Mokrem. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Zastępca Wójta Konrad Dziuba, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Jerzy Bondyra, radni, sołtysi oraz pracownicy urzędu gminy. Zaszczycili nas swoją obecnością również: pracownicy Biblioteki Wojewódzkiej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie z Panią Dyrektor Zofią Curuś na czele, pracownicy Książnicy Zamojskiej z Panią Dyrektor Danutą Kawałko, v-ce starosta Powiatu Zamojskiego Pan Jerzy Sobczuk oraz pracownik wydziału kultury Pani Elżbieta Gnyp. Liczną grupę gości stanowili bibliotekarze Gminy Zamość i powiatu oraz przyjaciele i sympatycy biblioteki. Przedstawiciele władz gminy, powiatu i zaproszeni goście zapoznali się z dotychczasowymi osiągnięciami biblioteki gminnej, jak i filii bibliotecznych, które przygotowane były na planszach z informacją o pracy poszczególnych filii, będących historyczną informacją o dokonaniach biblioteki. Korzystając z nowoczesnych osiągnięć technicznych, wszyscy obecni obejrzeli prezentację multimedialną z pracy biblioteki i wydarzeń kulturalnych z poprzednich lat. Dzisiejsze oblicze i praca bibliotek odbiegła od tego co było w przeszłości. Obecnie jest to placów-

ka kulturalno – oświatowa, wychodząca naprzeciw potrzebom społeczeństwa informacyjnego, zaspokajająca wymagania czytelnicze, teatralne, muzyczne, plastyczne oraz umożliwiająca bezpłatny dostęp do Internetu we wszystkich placówkach bibliotecznych. Cieszy fakt, że jesteśmy odnotowani jako gmina posiadająca najwięcej filii bibliotecznych w województwie lubelskim, mająca dużą rzeszę czytelników i pokaźne zbiory. Wybudowanie nowej biblioteki oraz jej wyposażenie w nowe meble pozwoliły środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejkich na lata 2007 – 2013. Natomiast nowoczesny sprzęt komputerowy został pozyskany do biblioteki i jej filii z Programu Rozwoju Bibliotek. Słowa uznania, poparte pochlebną statystyką, wypowiedziała Pani Dyrektor Książnicy Zamojskiej Danuta Kawałko. To świadczy jak Gospodarz Gminy Pan Wójt Ryszard Gliwiński i Przedstawiciele Rady troszczą się o poziom kulturalny i intelektualny obecnych mieszkańców i przyszłych pokoleń. Docenił nasze wysiłki również wicestarosta zamojski Jerzy Sobczuk, którego urzekły najnowocześniejsze metody pracy w oddziałach i pomysł tworzenia nowych. Jak ważna jest praca bibliotek gminnych podkreśliła Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie twierdząc, że takie niewielkie ośrodki tworzą wielkie dzieła. Wprowadzają młode

pokolenia w zaczarowany świat książek, wzbogacają duszę, rozwijają wyobraźnię. Wiele ciepłych zdań posłyszeli wszyscy od Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, który nie tylko gratulował sukcesów i osiągnięć, ale zapewnił, że gwarantuje pomoc na miarę możliwości gminy. Mając taką deklarację od władz zwierzchnich, nie tylko należy się cieszyć, ale solidną i twórczą pracą dać dowód pokładanych oczekiwań. Nie będzie przesadą, jeśli w tym też miejscu w imieniu własnym i pracownic biblioteki podziękuję władzom gminy za serdeczną troskę i pomoc w tworzeniu dogodnych warunków dla nas i czytelników. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego „Ale Cantare” z Płoskiego, pod kierunkiem Pani Barbary Rabiegi oraz grupa teatralna młodzieży z Wólki Wieprzeckiej „Złota Maska”, przedstawiająca jednoaktówkę pt. „Takie tam rozmowy poetów przy herbatce...” pod opieką Pani Małgorzaty Podoby i Pani Jolanty Wysok.

Wykład pani Danuty Kawałko

Na zakończenie uroczystości dla wszystkich przybyłych zorganizowano słodki poczęstunek. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia otwarcia nowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Zamość, a szczególnie Paniom z KGW w Mokrem. Swoją pracą postaramy się zaspokoić oczekiwania mieszkańców gminy, aby utrzymać status wiodącej biblioteki w regionie, przynosząc zadowolenie czytelnikom i radość dzieciom. Elżbieta Stankiewicz

kultura

19

Biuletyn lipiec 2012

Kolorowy świat dziecka

Laureacji konkursu „Poezja słowem i pędzlem malowana”

Euforia barw i radości, tak można określić atmosferę panującą podczas rozdania nagród w dniu 21 czerwca bieżącego roku w świetlicy Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w Mokrem. Sprzyjające warunki lokalowe nowo otwartej placówki pozwoliły na wyeksponowanie prac plastycznych dzieci, które wzięły udział w konkursie rysunkowym i pozwolić, by mogły wraz z opiekunami, nauczycielami i rodzicami cieszyć się nagrodami i wyróżnieniami. To już po raz czwarty ogłoszony konkurs pod nazwą Poezja słowem i pędzlem malowana, zachęcił szerokie rzesze dzieci i młodzieży, gdyż wpłynęło na niego ponad 247 prac. Uczestnicy wykazali się wielką pomysłowością i cierpliwością w podjętych zadaniach. Na uwagę zasługuje fakt, że poziom ich świadczy o samodzielności wykonania,

jak i dokładności. Nietrudno było się też domyśleć, które wiersze zostały wybrane do zilustrowania, gdyż autorzy zadbali o detale. Taki stan prezentowały rysunki zarówno przedszkolaków, jak i dzieci z klas starszych. Oceniało prace Jury w składzie: Maria Duławska, Wiesława Łyś, Dorota Kusztykiewicz W kategorii klas przedszkolnych I miejsce zajęły: Wiktoria Koniec, Wiktoria Saputa oraz Oliwia Grabowska – ZSP i Przedszkola w Kalinowicach II miejsce: Aleksander Karwat, Maja Smolak, Wiktoria Siekierda oraz Klaudia Gałaszkiewicz – ZSP i Przedszkola w Kalinowicach, III miejsce: Karolina Słotwińska, Martyna Cisek oraz Aleksandra Grzybek– ZSP i Przedszkola w Kalinowicach. Uczestnicy z klas I-III ocenieni zostali następująco I miejsce: Jakub Sudak – Szko-

wakacje w bibliotece Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem zaprasza dzieci na zajęcia plastyczno – literackie i edukacyjne. WAKACJE W BIBLIOTECE Spotkania odbywać się będą we wtorki, środy i czwartki w godz. 11:00—14:00. Zajęcia rozpoczęły się 3 lipca 2012 roku. FB KALINOWICE Spotkania odbywać się będą w środy i piątki w godz. 11:00—14:00. Zajęcia trwać będą od 4 do 20 lipca.

FB LIPSKO Spotkania odbywać się będą we wtorki w godz. 12:00 – 15:00. Zajęcia trwać będą od 3 do 17 lipca. FB PŁOSKIE Spotkania odbywać się będą w środy i piątki w godz. 10:30—13:00. Zajęcia trwać będą od 4 do 20 lipca. FB SITANIEC Spotkania odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 11:00—13:00. Zajęcia trwać będą od 3 do 31 lipca.

ła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, II miejsce: Kamila Jędruszko oraz Patrycja Sawa – ZSP i Przedszkola w Kalinowicach, III miejsce: Patrycja Dębska – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, Kamil Uściak – Szkoła Podstawowa w Pniówku, Dawid Makowski oraz Karolina Knap – Szkoła Podstawowa w Mokrem. W kategorii wiekowej kl. IV- VI przyznano nagrody uczestnikom: I miejsce: Paulina Paul – Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu, II miejsce: Patrycja Okoń – Szkoła Podstawowa w Lipsku III miejsce: Tomasz Drózd – Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej. Największa pula nagród to wyróżnienia, które otrzymało 28 osób. Drobne nagrody i dyplomy otrzymali również wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie. Natomiast laureaci mieli możliwość zrobienia zdjęcia swojej pracy wyeksponowanej na sztalugach. Wzorem ubiegłorocznym, przyznano również nagrody specjalne za prace wykonane różnymi technikami, a nagrodzeni to: Martyna Szymonik, Kamila Jakimiak oraz Julia Bojko – SP w Borowinie Sitanieckiej, Paulina Listopad – SP w Wólce Wieprzeckiej. Uczestniczący podczas rozdania nagród Zastępca Wójta Konrad Dziuba, dziękując organizatorom, opiekunom i dzieciom, podkreślił pożyteczne walory tego typu inicjatyw i zachęcił do ich kontynuowania. Elżbieta Stankiewicz

FB WYSOKIE Spotkania odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 11:00—13:00. Zajęcia trwać będą od 3 lipca do 21 sierpnia. FB ZAWADA Spotkania odbywać się będą we czwartki, piątki i soboty w godz. 11:00—13:00. Zajęcia trwać będą od 6 do 26 lipca. FB ŻDANÓW Spotkania odbywać się będą w środy w godz. 12:00—15:00. Zajęcia trwać będą od 4 do 19 lipca. Uroczyste zakończenie wakacyjnych spotkań odbędzie się 22 sierpnia 2012 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem.

Biuletyn lipiec 2012

20

oświata

PRYMUSI SZKÓŁ GMINY ZAMOŚĆ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁOWOLI Gruszkiewicz Iza, kl. IV – 5,1, Obruśnik Nina, kl. V – 5,1, Zając Kacper, kl. IV – 5,1, Binduga Alicja, kl. VI – 4,82, Tarajko Natalia, kl. IV – 4,81. SZKOŁA PODSTAWOWA W BOROWINIE SITANIECKIEJ Wiater Katarzyna, kl. IV – 5,25, Kopciewska Agnieszka, kl. VI – 5,2, Ptak Barbara, kl. V – 5,1, Chrzan Daria, kl. IV – 5,0, Polańczyk Kamil, kl. VI – 5,0, Szymańska Wioletta, kl. VI – 4,9, Wiśniewska Klaudia, kl. VI – 4,9, Krucoń Dominika, kl. V – 4,8, Kopciewska Aleksandra, kl. IV – 4,8. SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPSKU Furmaniak Iwona, kl. IV – 5,1, Okoń Patrycja, kl. V – 5,0, Lalik Kamila, kl. IV – 4,9, Galardziak Krystian, kl. VI – 4,8, Greszta Agata, kl. IV – 4,8 SZKOŁA PODSTAWOWA W MOKREM Jarosz Joanna, kl. VI – 5,2, Banach Joanna, kl. IV – 5,1, Wróblewski Kamil, kl. VI – 5,1, Banach Michał, kl. V – 5,0, Augustynek Magda, kl. VI – 5,0, Budzyńska Patrycja, kl. IV – 5,0, Milczuk Sebastian, kl. IV – 4,9, Adamowicz Jakub, kl. IV – 4,8, Śmiech Iga, kl. VI – 4,8, Gruszka Natalia, kl. V – 4,75, Ryń Weronika, kl. V – 4,75 SZKOŁA PODSTAWOWA W PNIÓWKU Makowska Agnieszka, kl. VI – 5,1, Michoński Szymon, kl. V – 5,0, Szwed Jacek, kl. V – 5,0, Kawałko Martyna, kl. IV – 4,8 SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE WIEPRZECKIEJ Olejarczuk Agata, kl. IV – 5,4, Konaszczuk Wiktoria, kl. V – 5,3, Listopad Agata, kl. V – 5,3, Pupiec Krystian, kl. IV – 5,2, Ziemian Sebastian, kl. VI – 5,2, Mostowska Joanna, kl. IV – 5,1, Dębska Monika, kl. VI – 4,9, Karabin Tomasz, kl. VI – 4,9, Kozioł Julia, kl. V – 4,9, Sadło Przemysław, kl. IV – 4,9, Korona Zuzanna, kl. V – 4,8

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADZIE Hałas Magda, kl. VI – 5,33, Kasiedczak Katarzyna, kl. VI – 5,33, Zając Sylwia, kl. IV – 5,18, Ciurysek Kinga, kl. VI – 5,11, Krupa Aleksandra, kl. VI – 5,11, Mioduna Karolina, kl. IV – 5,09, Skuba Natalia, kl. IV – 5,09, Zgnilec Bartłomiej, kl. V – 5,09, Malinowska Klaudia, kl. IV – 5,0, Skrzyńska Roksana, kl. V – 5,0, Wróbel Łukasz, kl. VI – 5,0, Zgnilec Agata, kl. IV – 5,0, Kasprzyk Marek, kl. IV – 4,91, Kitkan Krystian, kl. V – 4,91, Oleniak Michał, kl. V – 4,91, Rabiega Sara, kl. IV – 4,91, Wasylko Wiktoria, kl. VI – 4,89, Kukułowicz Krystian, kl. VI – 4,88, Buczak Jakub, kl. IV – 4,82, Gorczyca Michał, kl. IV – 4,82, Łyp Aleksandra, kl. IV – 4,82, Ordyniec Karol, kl. IV – 4,82, Dołba Natalia, kl. VI – 4,78, Łyp Katarzyna, kl. VI – 4,78, Pomarańska Julia, kl. VI – 4,78. ZESPÓŁ SZKÓŁ W PŁOSKIEM Szkoła Podstawowa: Zgnilec Martyna, kl. VI – 5,3, Duma Mateusz, kl. V – 5,2, Jędruszczak Agata, kl. VI – 5,2, Mojżesz Marlena, kl. V – 5,2, Kłus Karolina, kl. V – 5,09, Rybicka Milena, kl. VI – 5,0, Siemczyk Katarzyna, kl. IV – 5,0, Staniecka Karolina, kl. VI – 5,0, Wojczuk Karol, kl. VI – 5,0, Budzyński Dominik, kl. IV – 4,9, Głazowska Joanna, kl. V – 4,9, Kyc Ismena, kl. VI – 4,9, Makara Iwona, kl. VI – 4,9, Siemko Diana, kl. V – 4,9, Staniecka Aleksandra, kl. V – 4,9, Łyś Patrycja, kl. V – 4,8, Opoka Izabela, kl. IV – 4,75, Pikuziński Bartłomiej, kl. IV – 4,75. Gimnazjum: Król Patrycja, kl. II – 5,2, Lempert Joanna, kl. III – 5,0, Horoszkiewicz Daria, kl. II – 4,9, Szczuka Patrycja, kl. II – 4,9, Siemko Sylwia, kl. III – 4,85, Głazowska Monika, kl. I – 4,8. ZESPÓŁ SZKÓŁ W SITAŃCU Szkoła Podstawowa: Czuj Karolina, kl. V – 5,58, Delmanowicz Wiktoria, kl. V – 5,58, Czochrowska Julia, kl. V – 5,42, Izmaiłowska Sylwia, kl. V – 5,42, Rabińska Agata, kl. VI – 5,42, Paul Paulina, kl.

V – 5,41, Pilipczuk Aleksandra, kl. V – 5,41, Gawrjołek Jakub, kl. IV – 5,40, Hereta Julia, kl. V – 5,33, Knapik Adriana, kl. VI – 5,33, Kozłowska Elżbieta, kl. VI – 5,33, Niderla Izabela, kl. V – 5,33, Ogonowski Krystian, kl. V – 5,33, WelhanWeronika, kl. V – 5,33, Zieniewicz Anna, kl. VI – 5,25, Żołyniak Ramona, kl. V – 5,25, Chereta Natalia, kl. IV – 5,20, Bogaczyńska Weronika, kl. VI – 5,17, Mazur Szymon, kl. VI – 5,17, Mazurek Maciej, kl. VI – 5,17, Skóra Martyna, kl. V – 5,16, Grosman Jan, kl. IV – 5,10, Ulidowska Wiktoria, kl. V – 5,09, Jankowski Damian, kl. V – 5,08, Jarocki Szymon, kl. VI – 5,08, Kiecana Krzysztof, kl. V – 5,08, Pałęga Magdalena, kl. IV – 5,00, Szałacha Jakub, kl. VI – 5,00, Chereta Monika, kl. VI – 4,92, Dawid Bartłomiej, kl. VI – 4,92, Sędłak Daniel, kl. V – 4,92, Smyk Daniel, kl. VI – 4,92, Turczyn Alicja, kl. VI – 4,92, Sikorski Piotr, kl. IV – 4,90, Wrona Katarzyna, kl. IV – 4,90, Albingier Aleksandra, kl. VI – 4,83, Owsik Barbara, kl. VI – 4,83, Smyk Aleksandra, kl. VI – 4,83, Bartnicka Weronika, kl. IV – 4,80, Zańko Dawid, kl. IV – 4,80, Hereta Paulina, kl. VI – 4,75, Nadolski Jakub, kl. VI – 4,75 Gimnazjum: Ożóg Anna, kl. I – 5,25, Lala Magdalena, kl. III – 5,22, Kuczynska Zuzanna, kl. I – 5,13, Pawelczyk Edyta, kl. III – 5,11, Wawrzyszko Sylwia, kl. II – 5,07, Pieczykolan Kamila, kl. I – 5,06, Kudyk Patryk, kl. II – 5,00, Gawrjołek Michał, kl. II – 4,93, Szklarczyk Mateusz, kl. II – 4,93, Traczuk Karolina, kl. II – 4,93, Wiśniewski Paweł, kl. II – 4,93, Naworol Sylwia, kl. III – 4,89, Bryk Paulina, kl. I – 4,88, Komarowska Małgorzata, kl. II – 4,86, Skóra Klaudia, kl. II – 4,86, Welcz Tomasz, kl. II – 4,86, Lekan Lidia, kl. III – 4,83, Bil Klaudia, kl. I – 4,81, Węgrzyn Sandra, kl. I – 4,81, Dziuba Klaudia, kl. I – 4,75, Grosman Jan, kl. I – 4,75, Gryn Marcin, kl. I – 4,75, Szewczuk Roksana, kl. I – 4,75. ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYSOKIEM Szkoła Podstawowa: Bałdyga Karolina, kl. VI – 5,45, Wójcik Natalia, kl. IV – cd. str. 21

oświata

21

Biuletyn lipiec 2012

Bosiak Anna, kl. III b – 5,27, Zielonka Karolina, kl. III c – 5,26, Bondyra Kinga, kl. III c – 5,20, Burda Klaudia, kl. III c – 5,20, Greszta Małgorzata, kl. III b – 5,20, Kowalczyk Małgorzata, kl. III c – 5,20, Mierzwa Daria, kl. III b – 5,20, Pakuła Adrianna, kl. III c – 5,13, Bondyra Dawid, kl. I c – 5,07, Zielonka Sylwia, kl. I b – 5,07, Dudzińska Marianna, kl. III c – 5,06, Koczułap Justyna, kl. I c – 5,00, Skrok Natalia, kl. I a – 5,00, Welik Agata, kl. I a – 5,00, Jabłońska Karolina, kl. I a – 4,93, Komisarczuk Mateusz, kl. III c – 4,93, Bondyra Albert, kl. I c – 4,85, Kopeć Wojciech, kl. II a – 4,80, Kozak Patryk, kl. III c – 4,80, Jabłońska Anna, kl. III c – 4,80, Skiba Marta, kl. III b – 4,80, Wiatr Dawid, kl. II c – 4,80, Miazga Katarzyna, kl. I b – 4,78.

Kasprowicz Damian, kl. VI a – 5,1, Smól Tomasz, kl. V b – 5,1, Salej Sebastian, kl. IV a -5,1, Taran Kinga, kl. VI a – 5,1, Brzozowski Rafał, kl. IV b – 5,0, Głowacki Grzegorz, kl. IV a -5,0, Kaniuk Jakub, kl. IV b – 5,0, Kawałko Oliwia, kl. IV a -5,0, Malicka Ewa, kl. V b – 5,0, Lupa Szymon, kl. IV a – 5,0, Olszewska Aleksandra, kl. VI b – 5,0, Posikata Jakub, kl. IV a – 5,0, Waga Magda, kl. VI b – 5,0, Zawiślak Łukasz, kl. IV a – 5,0, Korneluk Julita, kl. V a – 4,9, Rajtak Mateusz, kl. V b – 4,9, Kiciński Kamil, kl. V a – 4,8, Korkosz Aleksandra, kl. V a – 4,8, Kozłowska Agnieszka, kl. VI b – 4,8, Lachowska Magdalena, kl. V a – 4,8, Banach Michał, kl. IV b – 4,77, Brzozowski Michał, kl. IV b – 4,77, Kardasz Magdalena, kl. IV b – 4,77, Taran Jakub, kl. IV b – 4,77

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W KALINOWICACH Szkoła Podstawowa: Bednaruk Katarzyna, kl. VI a – 5,5, Kołcon Mateusz, kl. VI b – 5,5, Skowron Wiktoria, kl. IV a – 5,4, Hasiak Aleksandra, kl. V a – 5,3, Kołcon Karolina, kl. IV a -5,3, Kasprowicz Adam, kl. VI a – 5,3, Krupa Olga, kl. V a – 5,3, Salej Michał, kl. VI b – 5,3, Bochniak Jakub, kl. IV a -5,2, Gęśla Weronika, kl. V a – 5,2, Jaroszynska Aleksandra, kl. IV a -5,2, Koszel Izabela, kl. IV a – 5,2, Barnowska Zofia, kl. VI b – 5,1

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W ZAWADZIE Mazurek Przemysław, kl. 2C – 5,27, Hałasa Justyna, kl. 3B – 5,17, Czop Klaudia, kl. 2B – 5,07, Oberda Karolina, kl. 2B – 5,07, Koczwara Aleksandra, kl. 2C – 5,07, Pomarańska Sylwia, kl. 2C – 5,00, Zychowicz Patrycja, kl. 1A – 4,93, Wójtowicz Kamila, kl. 1B – 4,93, Kostur Klaudia, kl. 2C – 4,87, Mazurek Weronika, kl. 1B – 4,86, Zych Arkadiusz, kl. 3A – 4,83, Gorzkowski Adam, kl. 1A – 4,79, Zimon Jakub, kl. 3A – 4,77, Mazurek Patryk, kl. 3B – 4,77.

cd. ze str. 20

5,36, Ścibilia Wiktoria, kl. V – 5,27, Michel Weronika, kl. IV – 5,27, Sienkiewicz Paula, kl. VI – 5,18, Sobczyńska Kamila, kl. V – 5,18, Waśko Michał, kl. V – 5,18, Piasecki Szymon, kl. IV – 5,09, Staszczuk Natalia, kl. V – 5,00, Mamełka Łukasz, kl. IV – 5,00, Buczkowicz Tomasz, kl. V – 4,91, Lewko Robert, kl. VI – 4,91, Misztal Ewa, kl. VI – 4,82, Szałacha Weronika, kl. VI – 4,82, Wróbel Sandra, kl. VI – 4,82. Gimnazjum: Kukiełka Justyna, kl. III b – 5,22, Nieckarz Kinga, kl. II a – 5,13, Paszko Justyna, kl. III b – 5,11, Hereta Karolina, kl. II a – 5,07, Repeć Jarosław, kl. II b – 5,07, Szady Magdalena, kl. II b – 4,87, Szewczyk Klaudia, kl. III b – 4,78, Hałas Sylwia, kl. III a – 4,78. ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻDANOWIE Szkoła Podstawowa: Lewusz Konrad, kl. VI – 5,36, Sawińska Natalia, kl. V – 5,20, Czeczko Katarzyna, kl. VI – 5,18, Bajan Natalia, kl. V – 5,10, Joniec Angelika, kl. VI – 5,09, Sokoliński Patryk, kl. IV – 5,00, Bielińska Weronika, kl. IV – 4,90, Bondyra Oliwia, kl. IV – 4,90, Joniec Aleksandra, kl. IV – 4,90, Skrok Michał, kl. V – 4,90, Koniec Bartosz, kl. VI – 4,82, Małecka Julia, kl. IV – 4,80, Mołdoch Weronika, kl. IV – 4,80, Oszmaniec Julia, kl. IV – 4,80, Anioł Aleksandra, kl. V – 4,80. Gimnazjum: Wnuk Aneta, kl. III b – 5,33,

„I Ty zostaniesz Olimpijczykiem” W dniu 1 czerwca br. podczas otwarcia II edycji Wiosennych Biegów Przełajowych na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem”, którego organizatorami byli Szkoła Podstawowa w Pniówku oraz Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu. Patronat nad konkursem sprawowali: Arkadiusz Bratkowski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Małgorzata i Leszek Duneccy – olimpijczycy oraz Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Na konkurs wpłynęło 65 prac plastycznych nadesłanych ze szkół: w Miączynie, Zawalowie, Grabowcu, Bodaczowie, Starym Zamościu, Barchaczowie, Pniówku oraz Żdanowie. Komisja w składzie: Agnieszka Herc, Alina Korneluk, Małgo-

rzata Kasprzyk przyznała 11 równorzędnych nagród oraz 9 wyróżnień w trzech grupach wiekowych: W kategorii klas I-III nagrody otrzymali: Sylwia Bałanda – Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Marek Dworakowski, Natalia Kolaja, Kamil Klimko – Szkoła Podstawowa w Barchaczowie oraz Aleksandra Szuwara – Szkoła Podstawowa w Pniówku a wyróżnienia: Agata Kaczmara – Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Mateusz Maliszewski, Bartłomiej Pióro – Szkoła Podstawowa w Barchaczowie, Gabriela Michońska, Kacper Kukiełka – Szkoła Podstawowa w Pniówku. Spośród prac uczniów z klas IV-VI nagrodzono prace: Wiktorii Bąk – Szkoła Podstawowa w Zawalowie, Patryka Małeckiego – Szkoła Podstawowa w Żdanowie i Wiktorii Pokryszki – Szkoła

Podstawowa w Pniówku a wyróżnienia otrzymali: Anita Burda – Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Kaja Zwolan – Szkoła Podstawowa w Pniówku, Julia Małecka – Szkoła Podstawowa w Żdanowie. Najwyżej ocenione prace gimnazjalistów: Karoliny Lawenda – Gimnazjum w Miączynie, Agaty Bura – Gimnazjum w Miączynie, Kingi Rusieckiej – Gimnazjum w Miączynie a wyróżnienie przyznano Ewelinie Ostapińskiej – Gimnazjum w Miączynie. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe medale, upominki ufundowane przez Patronów konkursu a uczestniczące szkoły puchary ufundowane przez PiM Z LZS w Zamościu. Nagrody wręczał Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Krzysztof Czerwieniec

Biuletyn lipiec 2012

22

oświata

MATEMATYCZNE Dzień pełen blasku i wzruszeń

SUKCESY

Dnia 12 czerwca 2012 r. odbyło się w Instytucie Matematyki i Innowacji PWSZ w Zamościu uroczyste podsumowanie konkursów matematycznych: MiMaK, SZPAK, ZAGIMAK. Laureaci konkursu MiMak z powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego zmagali się z wiedzą matematyczną uczestnicząc w czterech etapach. Laureaci konkursów Szpak i Zagimak z powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego zmagali się z wiedzą matematyczną w trzech etapach. Dla laureatów ze szkół Gminy Zamość dodatkowo Pan Wójt Ryszard Gliwiński ufundował nagrody książkowe, które wręczał Zastępca Wójta Pan Konrad Dziuba. W konkursie matematycznym MiMak było ogółem 44 laureatów a z naszej gminy ten tytuł uzyskało 6 uczniów: Jakub Smolak kl. III ZSPiP Kalinowice, Agata Ostasz kl. III SP Płoskie, Julia Kuron kl. III SP Zawada, Norbert Kapuśniak kl. III SP Płoskie, Agata Czuk kl. III SP Płoskie, Kinga Głuchowska kl. III ZSPiP Kalinowice. W konkursie matematycznym Szpak było ogółem 82 laureatów a z naszej gminy ten tytuł uzyskało 7 uczniów:.Karolina Kołcon kl. IV ZSPiP Kalinowice, Wiktoria Skowron kl. IV ZSPiP Kalinowice, Katarzyna Wiater kl. IV SP Borowina Staniecka, Adam Kasprowicz kl. VI ZSPiP Kalinowice, Mateusz Kołcon kl. VI ZSPiP Kalinowice, Szymon Mazur kl. VI SP Sitaniec, Michał Salej kl. VI ZSPiP Kalinowice W konkursie matematycznym Zagimak było ogółem 49 laureatów a z naszej gminy ten tytuł uzyskało 4 uczniów: 1.Dawid Bondyra kl. I Gim Żdanów, Sylwia Zielonka kl. I Gim Żdanów, Anna Bosiak kl. III Gim Żdanów, Karolina Zielonka kl. III Gim Żdanów. Maria Parnak, Halina Kwiatkowska

Część artystyczna

15 czerwca okolice Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej, już od godzin porannych, rozbrzmiewały gwarem i muzyką. A okazja po temu była niebagatelna – wszak to już dziesiąte Święto Patrona Szkoły. Licznie przybyli goście wraz z całą społecznością szkolną, zjednoczyli się w modlitwie dziękczynnej w czasie uroczystej Mszy św. celebrowanej przez ks. wikariusza Rafała Kowalczuka z Parafii pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach. Liturgię uświetniła muzyka w wykonaniu nauczyciela muzyki Stanisława Momota i uczennicy klasy V Zuzanny Korony. Następnie Pani Dyrektor Szkoły Jadwiga Gorzała wręczyła nagrody zwycięzcom szkolnego konkursu „Jestem Polakiem. Znam i szanuję historię ojczystą”. Z kolei uczniowie klas starszych zrzeszeni w szkolnym teatrze „Złota Maska” zaprezentowali część artystyczną „To oni…”. Scenariusz opracowany przez prowadzącą grupę teatralną polonistkę Małgorzatę Podobę powstał na kanwie wzruszających tekstów poetyckich autorstwa żołnierzy spod znaku Batalionów Chłopskich, a motywem przewodnim scalającym montaż stała się napisana specjalnie dla szkoły pieśń zamojskiej

Podczas uroczystości

poetki Marii Duławskiej, do której muzykę skomponował nauczyciel Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Zamościu pan Jerzy Burda. Następnym punktem programu był ceremoniał przekazania sztandaru szkoły przez uczniów klasy VI młodszym kolegom.

Przyrzeczenie harcerskie

Jak skonstatowali wzruszeni goście – żołnierze B.Ch., przedstawiciele władz Gminy Zamość, Starostwa Powiatowego, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Metamorfozy”, uroczystość przybrała formę żywej lekcji historii. Lekcji, która zapadnie w pamięć wszystkim jej uczestnikom. Po części oficjalnej, jak co roku w Święto Patrona Szkoły, uczniowie klasy IV złożyli przyrzeczenie harcerskie przy ognisku, którego blask zastąpił deficytowe tego dnia słońce. Rozmowy i dyskusje na temat wysokiej kondycji patriotycznej szkolnej społeczności przeniosły się do budynku, gdzie wszyscy wzięli udział w wykwintnej „uczcie” przygotowanej przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej. Następny jubileusz już za 5 lat… Małgorzata Podoba

oświata

23

W dolinACH naszych RZEK

Prace badawcze w terenie

Harcerze z Wysokiego, pod kierunkiem nauczycielki biologii i przyrody Joanny Pastuszek – Górnik, przeprowadzili badanie rzek, w dolinie których znajduje się ich miejscowość. Zakres badania obejmował: koryto rzeki, właściwości biologiczne oraz właściwości fizyczno – chemiczne. Koryto Łabuńki w okolicach Wysokiego ma szerokość 6 – 7 m. Głębokość wynosi 1 – 1,5 m. Prędkość nurtu oceniono na umiarkowaną, natomiast prędkość przepływu wyniosła 15m/min, czyli 0,9 km/h. Aby zbadać właściwości biologiczne rzeki, harcerze wykonali siatki do łapania drobnych bezkręgowców, dzięki którym mogli obserwować je z bliska i łatwiej było je rozpoznawać. Należy zaznaczyć, że wszystkie złapane okazy zostały wypuszczone do ich naturalnego środowiska. Gatunki roślin i zwierząt rozpoznawano przy pomocy atlasów i kluczy do oznaczania roślin i zwierząt. Szatę roślinną wzdłuż koryta stanowią drzewa: brzozy, wierzby płaczące, topole; krzewy – czarny bez oraz rośliny zielne: pokrzywa, glistnik, jaskółcze ziele, mniszek lekarski, niezapominajka błotna, pałka szerokolistna, trzcina pospolita i powój polny. Rozpoznano następujące bezkręgowce: bielinek kapustnik, listkowiec cytrynek, osy, mrówki, pająki, ważki, ślimaki wstężyki ogrodowe i ślimaki przydrożne. Z rozmów z mieszkańcami wynika, iż w wodach Czarnego Potoku występują również raki rzeczne. Z kręgowców można spotkać kaczki, krety; ryb nie dostrzeżono, ale wiadomo, że występują płocie. Na podstawie braku

śmieci obecnych w rzece i jej pobliżu, harcerze stan środowiska ocenili jako dobry. Właściwości fizyczne wody zbadano filtrując próbki – otrzymano małą ilość drobnych cząsteczek zawiesiny. Próbki wody miały zapach roślinny – zapach ziemi o słabej sile. Woda była przezroczysta, o lekko żółtej barwie. Przy pomocy walizki eko – badacza określono następujące parametry wody: pH 8, zawartość fosforanów: Czarny Potok ok. 1,2 mg/l, Łabuńka ok. 0,5 mg/l; zawartość azotanów w obu rzekach 10 mg/l, amonowych brak. Z badań i obserwacji przeprowadzonych w okresie jesiennym i wiosennym wynika, iż woda w naszych rzekach jest umiarkowanej (średniej) jakości. Jedynym wskaźnikiem wody bardzo czystej jest obecność raków w Czarnym Potoku. Zawartość związków azotowych i fosforowych jest niewielka. Być może jest to wynik braku bliskiego sąsiedztwa z polami uprawnymi tak często przenawożonymi przez rolników. Niewielka zawartość tych związków świadczy o braku zagrożenia eutrofizacją (proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje pokarmowe), zjawiskiem bardzo niebezpiecznym dla mieszkańców rzek. Odczyn wody jest lekko zasadowy i mieści się w przyjętych w Polsce normach. Jedynym mankamentem wody jest jej twardość. Ten element zależy od budowy geologicznej podłoża. Na naszym terenie występują głównie opoki, margle, wapienie i less. Rzeki terenów obfitujących w skały wapienne zawierają dużo rozpuszczonego węglanu wapnia. Od budowy geologicznej zależy również kwasowość, czyli odczyn. Rzeki terenów, gdzie występują skały wapienne z reguły mają odczyn zasadowy – wynika to z obecności węglanu wapnia powodującego twardość wody. Twardość wody jest bardzo ważna dla roślin i zwierząt żyjących w rzece. Im woda jest twardsza, tym zawiera więcej soli, które rośliny i zwierzęta mogą wykorzystać np. do budowy muszli i szkieletów. 69 GDH „Pyszczydła” Joanna Pastuszek – Górnik

Biuletyn lipiec 2012

WYDARZENIA I ZDARZENIA cd. ze str. 8

mościu a także Kuratorium Oświaty w Lublinie, oddział zamiejscowy w Zamościu. Uroczyste podsumowanie odbyło się w salach wykładowych budynku Instytutu Matematyki PWSZ w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 64. Laureaci konkursów: „MiMak”, „Szpak” i „Zagimak” otrzymali nagrody ufundowane przez organizatora konkursów a także upominki ufundowane z budżetu Gminy Zamość. Więcej str. 22. 15 czerwca. Święto patrona Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej. W trakcie spotkania podsumowano konkurs szkolny „Jestem Polakiem. Znam i szanuję historię ojczystą”, uczniowie szkoły przedstawili część artystyczną „To oni…” uczniowie klasy IV złożyli przyrzeczenie harcerskie. Więcej str. 22. 15‒16‒17 czerwca. Sukcesy mieszkanki Gminy Zamość na Mistrzostwach Europy w Sumo. Mistrzostwa odbyły się w Łucku na Ukrainie. Brązowy medal zdobyła Klaudia Skrzypa z Bortatycz Kolonii. 16 czerwca. Wyjazd studyjny „Dawna wieś pogranicza”. Uczestniczyły w nim członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem. Panie odwiedziły Roztocze Wschodnie, m.in. muzeum w Siedliskach, gdzie znajdują się skrzemieniałe drzewa oraz narzędzia używane niegdyś na wsi. Więcej str. 25. 17 czerwca. Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gmin: Stary Zamość i Zamość. W  zawodach uczestniczyło 8  drużyn OSP, 4  MDP  w  tym 1  sekcja dziewcząt i 3 sekcje chłopców z Gminy Stary Zamość oraz 12 drużyn  OSP  i  9 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w  tym 2  sekcje dziewcząt i  9 chłopięcych z terenu Gminy Zamość. Wspólnie z zawodami odbywał się festyn rodzinny. Były dmuchane zamcd. str. 31

Biuletyn lipiec 2012

24

co mówi wieś

Kolorowo i egzotycznie w Płoskiem Niedzielne, majowe popołudnie spędzili ze sobą mieszkańcy Płoskiego i Siedlisk. Rodzinny festyn przypadł na Dzień Samorządu Terytorialnego. Festyn miał miejsce 27 maja br. na placu przy Zespole Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem. Rozpoczął się występami dzieci i młodzieży w ramach działającej w miejscowości grupy teatralnej, prowadzonej przez Beatę Momot oraz cyklem przedstawień przygotowanych przez uczniów szkoły. Aktorzy reprezentowali cały przekrój wiekowy Zespołu Szkół. W rytm polskich melodii zatańczyli, rodem z Płoskiego, tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna. Część artystyczna

Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Na scenie obywały się rozmaitości: uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Zamościu wykonywali utwory na klawesynach, egzotyczne tancerki czarowały publiczność występami z wężem, wachlowały ogromnymi wachlarzami, wirowały w kołach hula hop. Pod nową nazwą wystąpił, działający w Płoskiem od niespełna roku, zespół wokalny „Ale Cantare”. „Ale śpiewają” – taką humorystyczną nazwę wymyśliły same członkinie. W pokazach walczyli najmłodsi strażacy. Dziewczęta brawurowo wykonały zadanie bojowe, a chłopcy, nim wodne fontanny wytrysnęły w niebo, musieli pokonać trudności rozłączających się jak zaczarowane gaśniczych węży. Ale się udało. Przybył także Chór Myśliwski Knieja. Festynowi towarzyszyły też inne atrakcje: dmuchane zamki, konne przejażdżki, pokaz zabytkowych samochodów oraz liczne stoiska wystawowe. Tu PCK Od-

dział w Zamościu prezentował jak udzielać pierwszej pomocy, sprzedawano miody, biżuterię. Tradycyjnie, Koło Gospodyń Wiejskich w Płoskiem częstowało swoimi wypiekami, a każdy głodny mógł posilić się grochówką z polowej kuchni Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskiem. Podczas festynu odbyła się loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. Miała ona cel charytatywny. Uczestnicy festynu w Płoskiem zebrali łącznie 2300 zł, pieniądze te przekazali potrzebującym rodzinom. Festyn zorganizowali: Gmina Zamość, Rady Sołeckie Wsi Płoskie i Siedliska, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna i Zespół Szkół w Płoskiem. W jego organizację licznie włączyli się hojni sponsorzy: Dorota i Tomasz Zygmunt, Edyta i Mariusz Sitanieccy, Senator Jerzy Chróścikowski, Firma Zam-Złom Zamość, Recykling Tadeusz Bondyra, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Radny Rady Powiatu Zamojskiego Ireneusz Ścirka, Soł-

Występy taneczne

Pokazy cyrkowe

tys Płoskiego Tadeusz Kostrubiec, PHU EKO-ZAM, Firma Krezam Zamość, Agromarket Jaryszki, Grzegorz Łuczka, Firma Armed Zamość, Sklep Ogród, Firma Technotrans Piotr Struk. Magda Misztal

co mówi wieś

25

Wesoło i radośnie

w Żdanówku

Uczestnicy konkursu „Mam Talent”

30 czerwca br. – dokładnie pierwszego dnia wakacji, dzieci z miejscowości Żdanówek bawiły się na Święcie Dziecka, zorganizowanym przez tutejsze: Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich. Zabawa miała miejsce w świetlicy wiejskiej. Adresowana była do szerokiego grona

dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Przybyło na nią 52 uczestników, najmłodsi pod opieką rodziców. W programie oprócz konkursów i zabaw znalazły się zajęcia edukacyjne. W trakcie spotkania rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Moje marzenie”, na któ-

Biuletyn lipiec 2012

ry zgłoszono czternaście prac. W konkursie „Szansa na sukces” umiejętności wokalne prezentowało osiem osób. Wyróżniono Zuzannę Gałan. W konkursie „Mam talent” zwyciężył Bartłomiej Stręciwilk, który dosłownie stanął na głowie. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs hula-hop. Uczestnicy rywalizowali kręcąc koła na biodrach, na szyi lub na ręku. W tej dziedzinie najsprawniejsi okazali się: Weronika Pęk, Maja Koniec, Marcel Mazurkiewicz i Patryk Mazurkiewicz. Wszyscy, pomimo trudnych pytań, chętnie uczestniczyli w konkursie wiedzy o Gminie Zamość i Żdanówku. Najmłodsze dzieci najbardziej zainteresowało spotkanie z muzykami Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, prezentującymi sztukę gry na instrumentach dętych. Chętni mogli spróbować samodzielnie wydobyć z instrumentów dźwięki. Konkurencje przeplatała zabawa przy muzyce i malowanie twarzy w letnie, bajkowe makijaże. Poczęstunek zapewniły panie z Koła Gospodyń Wiejskich a upominki dla uczestników konkursów zostały ufundowane z budżetu Gminy Zamość. Magda Misztal

Dawna wieś pogranicza

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem uczestniczyły w wyjeździe studyjnym „Dawna wieś pogranicza”, który odbył się w dniu 16 czerwca 2012 roku. Panie udały się na tereny Roztocza Wschodniego, a pierwszym punktem było Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Następnie na trasie wyjazdu było Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, upamiętniające tragiczny okres II wojny światowej na tym terenie. W Hrebennem zapoznano się z przykładem architektury drewnianej, jakim jest cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, jeden z najcenniejszych w Polsce zabytków budownictwa drewnianego z okresu XVII w. Głównym punktem wyjazdu studyjnego było Muzeum w Siedliskach w powiecie tomaszowskim, gminie Lubycza Królewska. Muzeum mieści się w budynku po dawnej szkole podstawowej a jego szczególnymi eksponatami są fragmenty skamieniałych drzew. Jest to największa tego typu ekspo-

Uczestniczki wyjazdu studyjnego

zycja w Polsce. W muzeum można także obejrzeć przedmioty dawniej używane na wsi, które gromadzi również Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem. Następnie członkinie Koła odwiedziły Sanatorium w Horyńcu Zdroju, gdzie można było spróbować leczniczych wód.

Ostatnim miejscem w trakcie wyjazdu był Dom Modlitwy Sióstr Albertynek na Pizunach, mieszczący się w Łukawicy w województwie podkarpackim. To tutaj urodziła się błogosławiona siostra Bernardyna – Maria Jabłońska. Aleksandra Siołek

Biuletyn lipiec 2012

26

ochotnicze straże pożarne

Skąpani w słońcu

towego w Zamościu Kazimierz Mielnicki, Wójtowie Gmin Stary Zamość i Zamość oraz liczne grono sympatyków sportowych zmagań. W trakcie zawodów sportowych odbywało się wiele imprez towarzyszących takich jak: konkursy plastyczne, ze znajomości wiedzy pożarniczej, malowanie twarzy. Atrakcją dla najmłodszej widowni

OSP Białowola w czasie zadania bojowego

17 czerwca 2012r. w niedzielne upalne popołudnie w miejscowości Szopinek odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gmin: Stary Zamość i Zamość. W zawodach uczestniczyło 8 drużyn OSP, 4 MDP w tym 1 sekcja dziewcząt i 3 sekcje chłopców z Gminy Stary Zamość oraz 12 drużyn OSP i 9 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w tym 2 sekcje dziewcząt i 9 chłopięcych z terenu naszej Gminy. Strażaków biorących udział w zawodach na boisko sportowe wprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Białowoli pod dyrekcją Józefa Tokarza. Orkiestra uświetniła swoim koncertem czas, w którym Druhowie czynili ostatnie przygotowania do rozgrywek sportowych.

Po uroczystym powitaniu i otwarciu zawodów Strażacy przystąpili do rozgrywek sportowych, które odbywały się w dwu konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego głównego mł. bryg. mgr inż. Tomasza Burcona naczelnika Wydziału Operacyjno Szkoleniowego KM PSP w Zamościu. Zawodnikom kibicowali m.in.: przybyły z Warszawy ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Marcin KobiałkaSołowiew, Komendant Miejski PSP w Zamościu mł. bryg. Jacek Sobczyński, Prezes Powiatowego Zarządu Oddziału Powia-

Sztafeta 7x50 m

były zamki dmuchane, dużym zainteresowaniem zarówno starszych jak i młodszych cieszył się zakupiony dla OSP Mokre samochód pożarniczy marki MAN. Do komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne skargi i protesty. Zawody te pokazały, że Strażacy ochotnicy prezentują wyszkolenie bojowe i sprawność fizyczną na wysokim poziomie a duży udział młodzieży wróży dalszy rozwój naszej organizacji. Bożena Kozioł

Kolejność miejsc zajętych w Międzygminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych Gminy Zamość rozegranych w dniu 17.06.2012 r. przedstawia się następująco: Lp.

Nazwa OSP (grupa „A”)

Ilość pkt

Zajęte miejsce

Nazwa MDP

Ilość pkt

Zajęte miejsce

1.

Białowola

81,4

I

Płoskie - „DZ”

97,0

I

2.

Wysokie

82,9

II

Wólka Wieprzecka- „DZ”

108,1

II

3.

Bortatycze

83,4

III

Skokówka - „CH”

82,2

I

4.

Mokre

93,8

IV

Pniówek - „CH”

87,2

II

5.

Płoskie

97,6

V

Wysokie – „CH”

87,5

III

6.

Pniówek

100,2

VI

Lipsko „CH”

88,4

IV

7.

Wólka Wieprzecka

100,6

VII

Bortatycze „CH”

91,3

V

8.

Skokówka

103,0

VIII

Zawada „CH”

93,1

VI

9.

Sitaniec

107,1

IX

Płoskie „CH”

95,7

VII

10.

Lipsko

171,6

X

Wólka Wieprzecka „CH”

105,9

VIII

11.

Zawada

dyskw.

XI

Żdanówek „CH”

127,5

IX

12.

Żdanówek

dyskw.

XII

ochotnicze straże pożarne

27

młodzi dowódcy

Pamiątkowe zdjęcie uczestników szkolenia

W dniach 22‒24 czerwca br. na terenie dzieżowych drużyn pożarniczych z terenu sanatorium w Krasnobrodzie odbyło się Powiatu Zamojskiego. Zajęcia, w trakcie trzydniowe zgrupowanie szkoleniowe dla których dziewczęta i chłopcy poznawali dowódców i przyszłych dowódców mło- zasady udzielania pierwszej pomocy, orga-

Biuletyn lipiec 2012

nizacji i funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, ceremoniału pożarniczego połączonego z elementami musztry oraz profilaktyki przeciwpożarowej, prowadzili oficerowie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. W trakcie pobytu był tez czas na poznawanie walorów Roztoczańskiego Parku Narodowego, wędrówkę nad krasnobrodzkim zalewem oraz wspólne ognisko z kadrą PSP w Zamościu i przedstawicielami Zarządów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych. Młodzi druhowie wzięli tez udział we mszy świętej oraz uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych. Organizatorem wyjazdu był Zarząd Powiatowy Związku OSP RP w Zamościu a z terenu Gminy Zamość w szkoleniu udział wzięli: Patryk Borek, Diana Bojar, Kinga Kołodziej, Łukasz Ponachajba, Damian Bieliński, Marcin Waśko, Martyna Bochenko, Damian Wróbel oraz Rafał Stręciwilk. Bożena Kozioł

rajd leśne skrzaty W pierwszy dzień wakacji 30 czerwca br., grupa ponad pięćdziesięciu młodych turystów wyruszyła na trasę rajdu „Leśne Skrzaty”, aby lepiej poznać walory przyrodnicze i kulturowe południowo-wschodniej części Gminy Zamość. Uczestnicy mieli też okazję by rozwinąć swoje umiejętności orientacji w terenie, usłyszeć opowieści o historii miejscowości na trasie oraz poznawać nazwy polnych roślin i ich wartości odżywcze i lecznicze. Ponad ośmiokilometrowa trasa rajdu wiodła Ułańskim Szlakiem Konnym, przez

Na trasie rajdu

pola i skrajem lasu, z miejscowości Białowola do kapliczki św. Romana i dalej ścieżką rowerową Gminy Zamość do Lipska Polesia. Mimo narastającego upału wszyscy pokonali trasę o własnych siłach, choć nie obyło się bez ukąszeń komarów i bąków. Oprócz śpiewu ptaków, pięknych krajobrazów na trasie spotykaliśmy rowerzystów, biegaczy i wędrujących pieszo zbieraczy grzybów. Na kolejny rajd po lasach i bezdrożach gminy Zamość zapraszamy za rok. Krzysztof Czerwieniec

Przy kapliczce św. Romana

Biuletyn lipiec 2012

28

sport

Wiosenne Biegi II

Start zawodników

Dnia 1 czerwca br. na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie została przeprowadzona II edycja Wiosennych Biegów w ramach Gminnych Biegów Przełajowych pod Patronatem Wójta Gminy Zamość. W biegach wystartowało 146 zawodników i zawodniczek reprezentujących 8 Szkół Podstawowych i 3 Gimnazja z terenu Gminy Zamość. Zawody uroczyście otworzył Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Wyniki biegów w kolejności zajętych miejsc: szkoły podstawowe: dziewczęta klasa I: Samanta Walczuk – przedszkole nr 7, Zuzanna Mioduna – Zawada, Aleksandra Szala – Borowina Staniecka -startowało 8 zawodniczek; chłopcy klasa I: Paweł Ogonowski – Sitaniec, Bartek Łyś – Żdanów, Dawid Nowosad – Mokre –startowało 14 zawodników; dziewczęta klasa II: Sandra Niedźwiecka – Zawada, Kamila Pawlak – Żda-

nów, Ola Grosman – Sitaniec – startowało 11 zawodniczek; chłopcy klasa II: Jakub Jagieło – Pniówek, Sławomir Domański – Sitaniec, Mateusz Bartnik – Wysokie – startowało 12 zawodników; dziewczęta klasa III: Oliwia Repecka – Żdanów, Jolanta Jaszak – Borowina Staniecka, Ola Gryn – Sitaniec – startowało 13 zawodniczek; chłopcy klasa III: Michał Maj – Mokre, Dawid Węcławik – Zawada, Krystian Szewczuk – Sitaniec – startowało 14 zawodników; dziewczęta klasa IV: Joanna Suchowicz – Kalinowice, Martyna Kawałko – Pniówek, Patrycja Golec – Wysokie – startowały 3 zawodniczki; chłopcy klasa IV: Adrian Fusiara – Mokre, Krzysztof Zaciera – Wysokie, Sebastian Wróbel – Sitaniec – startowało 5 zawodników; dziewczęta klasa V: Ramona Żołyniak – Sitaniec, Dominika Kuroń – Borowina Sitaniecka, Weronika Koziołek – Zawada – startowało 7 zawodniczek; chłopcy klasa V: Bartek Siekierda – Kalinowice,

Klasyfikacja Szkół Podstawowych Lp.

Szkoła

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12

Borowina Sitaniecka Kalinowice Mokre Płoskie Pniówek Sitaniec Wólka Wieprzecka Wysokie Zawada Żdanów Białowola Lipsko

Punktacja I edycja wiosna 19 43 14 19 21 45 7 30 16 21 8 8

Punktacja II edycja 25 29 19 21 44 35 30 36

Sebastian Macikiewicz – Wysokie, Adrian Zielonka – Pniówek – startowało 11 zawodników; dziewczęta klasa VI: Marta Malinowska – Żdanów, Kinga Taran – Kalinowice, Klaudia Janczak – Kalinowice – startowało 7 zawodniczek; chłopcy klasa VI: Piotr Tchórz – Sitaniec, Piotr Szykuła – Kalinowice, Jakub Szałach – Sitaniec – startowało 11 zawodników; dziewczęta gimnazja klasa I: Karolina Wacławik – Zawada, Sylwia Zielonka – Żdanów, Angelika Magdziak – Zawada; startowało 7 zawodniczek; chłopcy gimnazja klasa I: Mateusz Kostur – Żdanów, Dawid Ożga – Żdanów, Łukasz Kaliniuk – Zawada – startowało 7 zawodników; dziewczęta gimnazja klasa II i III: Joanna Trebus –Żdanów, Patrycja Bożek – Wysokie, Sylwia Hałas – Wysokie – startowało 13 zawodniczek; chłopcy gimnazja klasa II i III: Łukasz Bęś – Za-

Podczas biegu

wada, Paweł Wróbel – Zawada, Arkadiusz Matwiej – Zawada – startowało 10 zawodników; kategoria seniorzy: Patryk Momot – Zamość, Bartosz Kozak – Zamość, Oskar Drabik – Zamość, Piotr Piróg – Sitaniec, Mateusz Rybak – Żdanów. Po zakończeniu każdego biegu zawodnicy za miejsca I-III otrzymywali medale a wszyscy uczestnicy poczęstunek i napój. Kolejna edycja biegów planowana jest na dzień 26 września br. w Sitańcu – las Borek. Krzysztof Czerwieniec

Klasyfikacja Gimnazjów Lp. 1. 2. 3. 4. 5.

Szkoła Płoskie Sitaniec Wysokie Zawada Żdanów

I edycja 8 22 14 10 30

II edycja 16 41 27

sport

29

Biuletyn lipiec 2012

MISTRZOSTWA GMINY ZAMOŚĆ W SZACHACH W dniu 1 czerwca br. w Żdanowie podsumowano udział dzieci i młodzieży w Mistrzostwach Gminy Zamość w Szachach. Podczas jedenastu edycji Mistrzostw przeprowadzonych w roku szkolnym 2011/2012 najwięcej punktów w poszczególnych kategoriach wywalczyli: dziewczęta klasy I-III: Paulina Listopad, Wiktoria Pakuła, Kinga Szpinda wszystkie z Wólki Wieprzeckiej; chłopcy klasa I-III: Przemysław Selech, Kacper Pakuła, Sebastian Kawala również wszyscy z Wólki Wieprzeckiej; dziewczęta klasy IV-VI: Julia Pomarańska – Zawada, Joanna Dorosz – Żdanów, Monika Dębska – Wólka Wieprzecka; chłopcy klasa IV-VI: Mikołaj Krupa – Sitaniec, Dawid Zańko – Sitaniec, Krystian Kitka – Siedliska; dziewczęta gimnazja: Adriana Mróz – Sitaniec, Magdalena Kasperek – Zawada, Patrycja Pudło – Zawada; chłopcy gimnazjum: Michał Mróz – Sitaniec, Sebastian Selech – Wólka Wieprzecka, Dawid Bondyra – Wólka Wieprzecka; seniorzy: Przemysław Furmanek – Jarosławiec, Jakub Korona – Wólka Wieprzecka, Ireneusz Matuszewski – Wólka Wieprzecka; seniorki: Katarzyna Kasperek – Zawada, Anna Hoduń – Zamość, Iwona Juś – Sitaniec. We wszystkich edycjach Mistrzostw rozgrywanych w szkołach i świetlicach wiejskich na terenie naszej Gminy uczestniczyło 136 zawodniczek i zawodników. W trakcie zawodów w salach

Rozgrywki podczas Mistrzostw

gimnastycznych odbywały się pokazy „Żywych Szachów”. Za udział w każdej edycji uczestnicy otrzymywali dyplomy oraz słodki poczęstunek i napoje. Podczas podsumowania najlepsi zawodnicy za miejsca I-III otrzymali medale i statuetki a za miejsca I-V okolicznościowe dyplomy, które wręczał Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz sędzia zawodów Grzegorz Pańko. Następnie w miejscowej świetlicy szachiści rozegrali kolejną edycję Mistrzostw. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund. W kategorii chłopców ze szkół podstawowych kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Gontarz, Michał

mikro euro u sołtysa

Uczestnicy MIkro Euro w Wólce Panieńskiej

Równolegle do turnieju Euro 2012 sołtys Wólki Panieńskiej zorganizował Mikro-Euro 2012 dla chłopców (7‒8 lat), miesz-

kańców sołectwa Wólka Panieńska. Grano dwóch na dwóch na małym boisku piłką,, 2”. Przed meczami zawodnicy uczyli się

Tański, Michał Węgrzyn, Dawid Zańko, Krystian Kitka; dziewczęta szkoły podstawowe: Wiktoria Pakuła, Kinga Szpindla, Julia Pomarańska, Paulina Listopad; dziewczęta gimnazja i seniorki: Magdalena Kasperek, Katarzyna Kasperek, Anna Hoduj; chłopcy gimnazja i seniorzy: Przemysław Furmanek, Michał Mróz, Ireneusz Matuszewski; przedszkolaki: Mateusz Kawala, Kamil Wolanin. Na kolejną edycję Mistrzostw Gminy Zamość w Szachach zapraszamy po wakacjach. Odbędą się one w dniu 29 września br. w miejscowości Płoskie. Początek godzina 10.00. Krzysztof Czerwieniec

o położeniu geograficznym danego kraju, stolicach, klubach najlepszych piłkarzach, rysowano flagi uczestników Euro. Rozegrano 31 spotkań, strzelono 151 goli. W sobotę rozegrano mecz finałowy: „reprezentacja” Portugalii – Łukasz Serafin i Tobiasz Suchowicz pokonała „kadrę” Rosji – Michał Jędruszko i Mateusz Serafin 3:2. Była wspaniała zabawa, emocje, doping zgromadzonych kibiców, w przerwie meczu konkurs euro dla mieszkańców. Podczas rozgrywek prowadzone były klasyfikacje indywidualne. Królem strzelców został Mateusz Serafin, najlepszym bramkarzem Michał Jędruszko, królem asyst Łukasz Serafin a najlepszym zawodnikiem Tobiasz Suchowicz. Były nagrody, medale, puchary ufundowane przez sponsorów i rodziców. Wojciech Suchowicz

Biuletyn lipiec 2012

30

sport

III Turniej Piłkarski Dla Małego i Dużego W dniu 3 czerwca 2012 roku na kompleksie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” został przeprowadzony III Turniej Piłkarski „Dla Małego i Dużego” gdzie zawodnicy rywalizowali w turnieju piłkarskim oraz w różnego rodzaju konkurencjach rekreacyjno-sportowych. W zawodach uczestniczyły również rodziny naszych podopiecznych. Ogółem w turnieju udział wzięło ponad 200 uczestników oraz rodziców z terenu Gminy Zamość. Najlepsi zawodnicy otrzymali okolicznościowe medale a zwycięskie drużyny puchary. Wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek. Celem spotkania było wspólne poznanie się (rodzice, trenerzy, działacze) oraz świętowanie na sportowo Dnia Dziecka. Puchary i medale wręczali zaproszeni goście: Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Piotr Kudyk i Sylwester Dobromilski Radni Rady Gminy Zamość, Jerzy Sobczuk Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Stanisław Pryciuk Prezes ZOZPN, Jan Złomańczuk Trener GKS Bełchatów, Głównym organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „GRYF” Gmina Zamość przy udziale sponsorów: P.W. BEST – M.Adamowicz, Pizzeria „il tempo”, „PRIVLAND”, AUTO-SERVIS Gołębiewski, ALKO-WAR, „SMAKOŁYK”, „PROFIT”.

Strzały na bramkę

Wyniki zawodów: Turniej piłki nożnej – chłopcy rocznik 2000 i młodsi: 1 miejsce – Kalimowice, 2 – Żdanów, 3 – Pniówek, 4 – Wólka Wieprzecka. Królem strzelców został Damian Zając z Kalinowic, zdobywca 3 bramek. Najlepszym bramkarzem został Piotr Brzózka.

Uczesnitcy turnieju, rocznik 98 i 2000

Turniej piłki nożnej – chłopcy 1998 i młodsi: 1 miejsce – Płoskie, 2 – Żdanów, 3 – Zawada, 4 – Wólka Wieprzecka, 5 – Kalinowice, 6 – Sitaniec, 7 – Pniówek. Królem strzelców został Kacper Cebula z Płoskiego, zdobywca 5 bramek. Najlepszym bramkarzem został Paweł Kozioł z Płoskiego. Piłka siatkowa – chłopcy 1998 i starsi: 1 miejsce – Płoskie, 2 – Żdanów, 3 – Zawada, 4 –Sitaniec. Bieg w workach – dziewczęta: 1 miejsce – Iza Zielonka-Pniówek, 2 miejsce – Diana Fusiara-Mokre, 3 miejsce – Sylwia Zając-Żdanów Bieg w workach – chłopcy 200 i młodsi: I miejsce – Jakub Bochniak – Kalinowice 2 – Adrian Fusiara – Mokre, 3 – Kacper Bekier – Żdanów Bieg w workach – chłopcy 1999 i starsi: 1 miejsce – Jarosław Koziołek – Zawada 2 Arkadiusz Cieśliszak – Zawada, 3 – Paweł Klimko – Pniówek Rzut lotką do tarczy – dziewczęta: 1 miejsce – Ania Grosman – Sitaniec 2 – Paulina Pudło – Zawada, 3 – Ola Grosman – Sitaniec Rzut lotką do tarczy – chłopcy rocznik 2000 i młodsi: 1 miejsce: Szymon Michoński – Pniówek 2 – Dawid Zuszman – Kalinowice, 3 – Krystian Pupiec – Wólka Wieprzecka Rzut lotką do tarczy – chłopcy 1999 i starsi: 1 miejsce – Piotr Ostasz – Żdanów, 2 – Paweł Klimko – Pniówek, 3 – Damian Galan – Skokówka Strzały do bramki – dziewczęta: 1 miejsce – Kinga Bochen – Zawada 2 – Patrycja Pudło – Zawada, 3 – Paulina Pudło – Zawada Strzały do bramki – chłopcy 2000

i młodsi: 1 miejsce – Jacek Szwed – Pniówek 2 – Adrian Łagowski – Kalinowice, 3 – Szczepan Popko – Wólka Wieprzecka Strzały do bramki – chłopcy 1999 i starsi: 1 miejsce: Artur Suszek – Płoskie 2 – Sebastian Selech – Wólka Wieprzecka, 3 – Dominik Łuczka – Płoskie Żonglerka piłką – dziewczęta: 1 miejsce – Paulina Pudło – Zawada 2 – Paulina Cieślak – Zawada, 3 – Kinga Bochen – Zawada Żonglerka piłką – chłopcy rocznik 2000 i młodsi: 1 miejsce – Szczepan Popko – Wólka Wiperzecka 2 – Szymon Michoński – Pniówek 3 – Piotr Brzózka – Kalinowice Żonglerka piłką – chłopcy rocznik 1999 i starsi: 1 miejsce – Artur Suszek – Płoskie 2 – Szymon Kłysz – Zawada, 3 – Paweł Gramatyka – Kalinowice Sok w dal z miejsca – dziewczęta: 1 miejsce – Iza Zielonka – Pniówek 2 – Diana Fusiara – Mokre, 3 – Karolina Zielonka – Pniówek Skok w dal z miejsca – chłopcy rocznik 2000 i młodsi: 1 miejsce – Adrian Zielonka – Pniówek 2 – Szymon Michoński – Pniówek, 3 – Bartłomiej Siekierka – Kalinowice Skok w dal z miejsca – chłopcy z rocznika 1999 i starsi: 1 miejsce – Arkadiusz Cieślak – Zawada 2 – Damian Rzemieniak – Zawada, 3 – Jarosław Koziołek – Zawada Rzut do kosza – kobiety: 1 miejsce – Edyta Radlińska – Lipsko 2 – Adela Dobrowolska – Zawada, 3 – Kasprzak Małgorzata – Pniówek i Anna Grosman – Sitaniec Rzut do kosza – mężczyźni: 1 miejsce – Krzysztof Głuchowski – Kalinowice 2 – Paweł Szajewski – Pniówek, 3 – Ireneusz Bekier – Żdanów Tomasz Bondyra

wkrótce

31

XIII POWIATOWE IGRZYSKA LZS W dniach 14‒15 lipca br. na obiektach sportowych w Szczebrzeszynie odbędą się XIII Powiatowe Igrzyska Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego. Patronat Honorowy nad Igrzyskami objął Arkadiusz Bratkowski poseł do Parlamentu Europejskiego. Organizatorem zawodów jest Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu. W programie zawodów przewidziano między innymi: zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn OSP, rozgrywki w grach zespołowych takich jak: piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, zlot grup turystycznych, konkurencje lekkoatletyczne i rekreacyjne, tenis ziemny i stołowy, sztafety sprawnościowe oraz współzawodnictwo dla władz samorządowych. Szczegółowe regulaminy oraz program imprezy

można znaleźć na stronie internetowej zrzeszenia: www.lzszamosc.za.pl. Gminę Zamość reprezentować będą sołectwa i kluby wyłonione podczas VIII Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych Mieszkańców Gminy Zamość, które odbyły się 24 czerwca 2012 roku na obiektach sportowych w Żdanowie. W ramach Powiatowych Igrzysk odbędą się zawody sportowo-pożarnicze dla kobiecych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Z terenu Gminy Zamość wezmą w nich udział: MDP Płoskie – sekcja dziewcząt oraz MDP Skokówka – sekcja chłopców. Są to Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które zwyciężyły w tegorocznych Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Gmin: Stary Zamość i Zamość.

orlik zaprasza

świetlice wiejskie

Krzysztof Czerwieniec

zapraszają Świetlice Wiejskie w Żdanowie, Skokówce, Bortatyczach, Szopinku, Jatutowie, Płoskiem i Pniówku zapraszają Mieszkańców Gminy Zamość w następujących godzinach:

Godziny otwarcia kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie w okresie wakacyjnym lipiec – sierpień: poniedziałek – sobota od godziny 11.00 do 21.00 niedziela od godziny 14.00 do 20.00

ŚRODA 14:00 – 21:00 CZWARTEK 14:00 – 21:00 PIĄTEK 15:00 – 22:00 SOBOTA 15:00‒22:00 NIEDZIELA 14:00 – 21:00 Szczegółowe miesięczne harmonogramy pracy świetlic są dostępne w poszczególnych obiektach. Zapraszamy.

fot. zbiory Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość Redakcja: Redaktor Naczelny Ryszard Gliwiński oraz społeczne kolegium redakcyjne

Wydawca: Gmina Zamość, ul. Peowiaków 92 22-400 Zamość, tel./fax 84 627 00 83 e-mail: promocjagminy@zamosc.pl www.gminazamosc.pl

Biuletyn lipiec 2012

WYDARZENIA I ZDARZENIA cd. ze str. 23

ki, konkursy i zabawy dla dzieci. Interesantów we wszystkich gminnych sprawach przyjmował Wójt Gminy Zamość. Więcej na str. 26. 20 czerwca. Podsumowanie projektu „Uczyć się przez zabawę”. Odbyło się w świetlicy środowiskowej w Skaraszowie. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Metamorfozy” w Zamościu przy pomocy Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. Podczas podsumowania projektu szkoły podstawowe z terenu Gminy Zamość przedstawiły swoje osiągnięcia dotyczące nauki języka niemieckiego i poznawania kultury niemieckiej. W finale projektu prezentowały się szkoły podstawowe z: Wólki Wieprzeckiej, Białowoli, Pniówka i Borowiny Sitanieckiej. Stowarzyszenie „Metamorfozy” przekazało także do biblioteki niemieckojęzycznej w Skaraszowie albumy i książki. 21 czerwca. Jubileusz X-lecia Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. św. Stanisława w Wielączy. Dalsza część spotkania odbyła się w siedzibie gimnazjum. W jej trakcie przedstawiona została prezentacja multimedialna „10 lat istnienia Gminacjum”, odbyła się akademia w wykonaniu uczniów szkoły, wystąpił także lokalny zespół młodzieżowy. Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość

Druk: Drukarnia ZAMDRUK tel, 84 639 27 97 Nakład: 3000 egz.

ŚWIAT KSIĄŻKI

Gmina Zamość w mediach:

DRZWI DO PIEKŁA Maria Nurowska

www.gminazamosc.tv

Najnowsza książka Marii Nurowskiej „Drzwi do piekła” jest powieścią wzruszającą, poruszającą trudne tematy. Jej akcja rozgrywa się w murach żeńskiego więzienia w Kowańcu. Jest to miejsce szare, przygnębiające, pełne ludzkich dramatów. Tu trafiają kobiety skazane za najgorsze przestępstwa, z wieloletnimi wyrokami. Tu również trafia główna bohaterka „Drzwi do piekła” Daria Tarnowska. Skazana na dwanaście lat za zastrzelenie swojego męża Edwarda, w więzieniu czuje się zagubiona, osamotniona i nieszczęśliwa. Daria jest pisarką, kobietą wykształconą. Zamknięta w więziennych murach, czuje się wśród więźniarek wyobcowana. Życie w celi jest bardzo trudne. W aklimatyzacji pomaga jej praca w bibliotece więziennej, oraz wychowawczyni Iza. Z czasem Daria poznaje koleje losu swoich towarzyszek. Staje się powierniczką współwięźniarek, które, jak się okazuje, nie zawsze trafiały tu z wyrachowania. Wśród tych kobiecych opowieści poznajemy losy Darii. Trudne dzieciństwo, brak rodziców, dorastanie na plebanii popa, studia a wreszcie toksyczna miłość, nieszczęśliwe małżeństwo z mężczyzną, który był z jednej strony oparciem, a z drugiej tyranem. Daria przeżyła upokorzenia, zdrady i ciosy prosto w serce. Więzienie staje się dla niej czyśćcem. Tu pomaga innym, pomaga również sobie. Daria przechodzi przemianę, za kratami hartuje się niczym stal. Powieść Marii Nurowskiej, opowiada o niebezpiecznej miłości, o nienawiści, emocjach i uczuciach, jakie może wywołać toksyczne małżeństwo. Autorka zagląda w głąb duszy – nie tylko kobiecej, ludzkiej po prostu – pokazując jej paradoksy i ciemne strony. Doskonale nakreśliła kobiece sylwetki, jej bohaterki są zwyczajne, a zarazem dzielne i silne. Muszą w życiu iść do przodu, pomimo tego, że nie mają łatwo. Książka niewielka objętościowo, prosty język, doskonale wykreowane postaci, zgrabne dialogi sprawiają, że czyta ją się świetnie, jest zajmująca i ciekawa. Literatura kobieca, ambitna i godna polecenia. Polecam Teresa Welcz

GMINA ZAMOŚĆ

Audycje: w soboty godz. 11:15 poniedziałek (powtórka) godz. 20:00

DZIEŃ SUSŁA 29 LIPCA 2012

BOISKO ŚRÓDLEŚNE W MOKREM, 14:00-20:00

Gmina Zamość zaprasza na rodzinny festyn ekologiczno-turystyczny W programie: • Bogaty program sceniczny dla dzieci i dorosłych, • Pokazy żywego rękodzieła, • Obóz historyczny • Konkursy z nagrodami dla turystów • Stoiska promocyjne stowarzyszeń działających na terenie Gminy Zamość • Rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Sołectwo na widokówkę” • Atrakcje dla dzieci: dmuchane zamki, zabawy i konkursy Wójt przyjmuje interesantów Podczas festynu Wójt Gminy Zamość przyjmuje Interesantów we wszystkich gminnych sprawach od 16:00-18:00.


b-gz-6-39