Issuu on Google+

kapakHTemmuz08:ekim- kapak 6/28/08 9:24 AM Page 1 TÜBİTAK yıldız takım ı BİL Yaşa mın İM VE TEK NİK DER GİS İNİ Türl e r BİLİM ve TEKNİK Hay di Y üze Opt ik lim! ada r Bü Yan ıl yük ? sam 488 TEMMUZ 2008 S A Y I a 4 8 8 3,5 YTL Evrende Yaşamın Kaynağı 21 2 11 0 2 0 08 /0 7 İR - S AY I 2 - T EM MU Dü yeryü nya bil diğim zünd iz ka eki se darıy rüve la üz ninin Düny erinde yaşa a’nın mın yalnı oluşu ortay zca mun a çık 800 dan mily tığı çok ve çe on yıl değil şitlen kada , diği r so nra tek başla geze gen. dığı düşü nülüy or. Ne K TEMMUZ 2008 N E KİD Anka Kuşu Mars’ta... Başka Dünyaların Bitkileri... Karbon Ticareti... Blaschka Modelleri... Z 2 008


Bilim ve Teknik - Temmuz 2008

Related publications