Issuu on Google+

SCURTA MONOGRAFIE A COMUNEI CUCA Judetul Arges 1. Aşezarea. De pe drumul european E81, DN 7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea, la km 36, in comuna Morăreşti, începe – spre dreapta – drumul judeţean DJ 703 Morăreşti-Trepteni-Vitomireşti, care trece chiar prin centrul comunei Cuca Comuna Cuca este situată în partea central-estică a judeţului Argeş, în Piemontul Cotmeana, pe graniţa cu judeţul Vâlcea, într-o regiune de deal, partea de nord-vest a judeţului Argeş, fiind străbătută de apele văilor Valea Satului -Trepteanca şi Cungrea, care curg prin mijlocul ei, şi de râul Vedea, care formează hotarul ei de răsărit, despărţind-o de comunele Morăreşti (fostă Săpunari) şi Uda. Alte vecinătăţi: la apus – comunele Nicolae Bălcescu şi Dănicei din judeţul Vâlcea, la miazănoapte – Morăreşti, la miazăzi – comuna Ciomăgeşti (Argeş) şi la sud-est, Dănicei (judeţul Vâlcea), la rasarit pe o rază de 20 km se învecineaza cu comuna Topana din judeţul Olt. . Înălţimea deasupra nivelului mării, este de 300-500 m. (Enciclopedia geografică a României, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, p. 212). 2. Relieful Din hărţile referitoare la judeţul Argeş, publicate în Enciclopedia geografică a României (p. 213), rezultă că geologia localităţii datează din pleistocenul inferior, aici întâlnindu-se depozite fluviolacustre caracteristice acestei perioade. Pe întreaga suprafaţă a comunei, solul formează o mulţime de culmi de dealuri, pe care se află răspândite cele 472 de familii ale comunei. Cele mai însemnate dealuri sunt Dealul Babei, Dealul Socilor şi alte culmi mai mici. Pământul dealurilor este văros, bun pentru pomi. Pe văi – Cungrea, Valea Satului, Oana – pământul este nisipos. Pe vreme de secetă, când râurile de pe raza comunei seacă complet, în acest tip de sol se produc crăpături adânci, care cauzează mult rău plantelor existente. În general, terenul de pe raza comunei este foarte puţin productiv şi aproape jumătate din suprafaţa lui totală este ocupată de păduri şi de râpe. În caz de ploi abundente, văile – îndeosebi râul Cungrea - se umflă şi produc inundaţii pe terenurile agricole. 3. Clima Media a temperaturii aerului în luna ianuarie, este cuprinsă între 9-10 grade Celsius, iar minimele absolute sunt cuprinse între 20 şi 28 grade Celsius, temperaturi atinse în ultima perioadă, observându-se astfel o scădere acentuată a temperaturilor din sezonul rece comparativ cu


Monografie comuna Cuca judetul Arges

Related publications