Issuu on Google+

Ardent Educational Consultants (001686779-M) Bab 1 Langkah Permulaan Bab ini akan menerangkan perkara asas tentang interface Freemind. Penerangan secara terperinci tentang penggunaan nodes dan penghasilan peta minda juga akan diberikan. Anda akan belajar mengedit, format dan mengunakan paten pada nodes melalui physical style. Objektif utama adalah untuk menguasai kemahiran asas penggunaan Freemind. 1 Menyingkap interface Freemind Adalah penting untuk biasakan interface Freemind bagi memudahkan kefahaman tentang asas Freemind. Interface Freemind terdiri daripada 3 bahagian utama iaitu: 1. Menu Bar 2. Format Bar 3. Icon Toolbar Rajah 1: Interface Freemind Ardent Educational Consultants (001686779-M www.ardentedu.com


Peta Minda

Related publications