Issuu on Google+

broj 4, OGULIN-INFO PRESS SVIBANJ 2009. 1 OVDJE MOŽE BITI VAŠA REKLAMA BROJ 4, GODINA I. SVIBANJ 2009. BESPLATNO Naklada 5000 komada www.ogulin-info.com REZULTATI WEB ANKETE U TRAVNJU: Nikola Magdiæ Ivan Vukoviæ Netko drugi I want you to vote! (str. 2) LOKALNI IZBORI 2009. U OGULINU 9 LISTA ZA GRADSKO VIJEÆE I 3 KANDIDATA ZA GRADONAÈELNIKA (str. 20) (str. 4) Bokuliæeva Nezavisna lista predstavila svog kandidata za gradonaèelnika U City Baru održan humanitarni party za pomoã bolesnom djeèaku Ogulin-info nudi Vam najbolji omjer dobivenog i uloženog. Izlazimo u 5.000 primjeraka koji se distribuiraju na podruèju cijele bivše opæine Ogulin. Èinjenica da smo besplatni informacije na e-mail: osigurava nam stalnu èitanost i garancija je marketing@ogulin-info.com da æe Vaša reklama imati željeni uèinak. Treba Vam dobra reklama? (str. 28) Polaganje kamena temeljca za zgradu namjenjenu hrvatskim ratnim vojnim invalidima” INTERVJU: Ivan Vuèiæ, prvi Ogulinac kandidat za Župana (str. 16)


OGULIN-INFO PRESS, Svibanj 2009.

Related publications