Issuu on Google+

TEHNICA DE ANALIZA SENZORIALA, CHIMICA SI MICROBIOLOGICA A ALIMENTELOR TEHNICA ANALIZELOR DE LABORATOR 1.Metode de clasificare a analizelor: a)Metode analitice b)Metode preferenţiale a)Metode analitice: 1)Metode de apreciere a calităţii prin punctaj 2)Metode de diferenţiere a calităţii 3)Metode de ordonare după rang 4)Metode de descriere a calităţii 1.Metode de apreciere a calităţii prin punctaj Aceste metode presupun: -elaborarea unui punctaj (SCARĂ DE PUNCTE) care să evalueze corect criteriile de calitate în funcţie de importanţa lor în apreciere a calităţii -stabilirea ponderii fiecărui criteriu de apreciere globală a produsului -scara să reflecte o variaţie reproductibilă a criteriilor -variaţiile de punctaj datorate degustătorilor să fie minime ,iar punctarea să fie analizată statistic În practică se aplică următorul sistem de punctaj: -sistem de apreciere cu un nunăr mic de puncte(5;10) -sistem de apreciere cu un număr mediu de puncte(≤30) -sistem de apreciere cu un număr mare de puncte(60-100) Sistemul de apreciere poate fi SIMPLU(acordarea numai de note) şi COMENTAT (note şi aprecierea degustătorului) 2.Metoda de diferenţiere a calităţii La diferenţierea calităţii,degustătorul trebuie să fie capabil să detecteze eventualele diferenţe dintre probe.Degustătorul trebuie testat pentru a aplica metodele:  a)metoda probelor perechi  b)metoda comparării succesive  c)metoda triunghiulară  d)metoda „duo-trio”  e)metoda triunghiulară  f)metoda „A” sau „diferit de „A” a)Metoda probelor perechi Metoda constă în următoarele puncte:  degustătorii primesc una sau mai multe perechi de probe codificate „A” şi”B”  acestea sunt prezentate degustătorilor ântr-o ordine cunoscută  ele pot fi prezentate şi la întâmplare Ioli Luncan Page 1


TEHNICA ANALIZELOR DE LABORATOR

Related publications