Issuu on Google+

Malevasuvi Nissi vallas Nissi valla noortel on võimalus ka tänavu veeta kümme suvist päeva õpilasmalevas töötades ja puhates. Lk 3. Tagasivaade valla kultuurisündmustele Turba noored võrkpallurid tulid Harjumaa meistriteks Lk 6. Lk 5. Teataja 2 2010 Nissi valla ajaleht Alanud on Nissi valla sotsiaalkampaania "Ära löö last" Tegemist on esimese sotsiaalpreventiivse kampaaniaga Nissi vallas. Laste kehalise väärkohtlemise vastane kampaania on projektimeeskonnal meeles mõlkunud juba eelmisest aastast saadik. Projekti vajalikkus tuleneb eelkõige asjaolust, et kohalike spetsialistide hinnangul on Nissi vallas laste kehaline väärkohtlemine sagenenud ja lastevastased vägivalla­ juhtumid raskenenud. Ühendades jõud ning küsides nõu Lastekaitse Liidult ongi nüüd kampaania laste kehalise väärkohtlemise vastu hoo sisse saanud. Osa eeltöödki on juba tehtud. Kampaaniale logo leidmiseks toimus meie valla kahe kooli õpilaste hulgas logokonkurss (pildid ja tulemused kodulehel!) ning meie valla lastega kokku puutuvatele töötajatele koostööseminar „Laste kehalise väärkohtlemise ennetamiseks“. Kampaania käigus on plaanis erinevad üritused, rändnäitus, infomaterjalide jagamine ning palju muud huvitavat ja kasulikku. Kindlasti leiavad meie koduleheküljelt huvitavat lugemist ja vaatamist nii lapsevanemad, lapsed kui õpetajad. Kõigest täpsemalt www.nissikool.ee/vitsata Kas Sina oled Kõik Nissi valla kodanik? talgutele! Kes aga on rahvastikuregistri andmetel mõne teise omavalitsuse elanik, kuigi tegelikult elab Nissi vallas, nende tulumaksusummadest tõusvaid hüvesid tarbivad nende teiste omavalitsuste elanikud. Peedo Kessel vallavanem Iga vald saab olla vald ainult tänu inimestele, kes vallas elavad. Kui poleks inimesi, poleks ka valda. Vallal poleks lihtsalt otstarvet, sest vald on kohalike inimeste jaoks, kohaliku elu korraldamiseks. Muud mõtet tal pole. Vald ja valla kodanik on nõndamoodi nabanööri pidi seotud. Vald on olemas üksnes valla elanike tõttu ja üksnes nende tarbeks. Ideede tasandilt reaalsesse ellu laskudes tuleb tõdeda, et valda ja valla elanikke ühendab ka väga maine materiaalne side. Nimelt on iga vald on just nii jõukas, milliseks tema teevad valla elanikud. Ja teiselt poolt, avalike teenuste ning hüvede maht ja kvaliteet, mida vald suudab inimestele pakkuda, ripub suuresti ära valla jõukusest. Poole valleelarve tuludest moodustab üksikisiku tulumaks. Vallaeelarvesse laekub 54,3% iga elaniku poolt makstavast tulumaksust. Kuid siiski ainult nende inimeste tulumaks jõuab valla eelarvesse, kes on enda elukohana registreerinud Nissi valla. Samade summade võrra on Nissi vald vaesem ja me peame selle võrra vähemaga läbi ajama koolide, lasteaedade, kultuurimajade jt valla asutuste majandamisel, teede hooldamisel ja remontimisel, heakorratöödel jne. Mida väiksemad tab selle all kogu vallarahvas. Kutsun üles kõiki vallaelanikke, kes millegipärast ei ole enda elukohana registreerinud Nissi valda, tehke seda. Ei ole midagi loomulikumat, et kui olete valinud Nissi valla oma elukohaks, siis annate oma materiaalse panuse makstava tulumaksu näol just koduvalla elu korraldamisse. Ma ei saa mainimata jätta ka fakti, et ka rahvastikuregistri seadus kohustab iga inimest hoolitsema selle eest, et tema Elukoha registreerimine ei ole raske. Selleks on neli võimalust: • Kasutage rahvastikuregistri e-teenust (https:// www.eesti.ee/est/kodanik) • Saatke elukohateade e-postiga: selleks täitke elukohateate vorm (http://www.andmevara.ee/public/ RR_lisa1_100806.pdf ), digiallkirjastage (kui täisealisi esitajaid on mitu, siis digiallkirja peavad andma kõik) ja saatke digiallkirjastatud elukohateade e-posti aadressile nissi@nissi.ee. • Saatke elukohateade postiga: täitke elukohateate vorm ning saatke postiga Nissi Vallavalitsusele aadressil Nissi tee 53c, Riisipere, 76202 Harju maakond. Elukohateate esitamisel posti teel tuleb lisada koopia elukohateate esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja koopia esindusõigust tõendavast dokumendist, kui elukohateade esitatakse oma alaealise lapse või eestkostetava eest ning rahvastikuregistris puuduvad alaealise lapse isikuandmetena andmed tema vanemate kohta või eestkostetava isikuandmetena andmed eestkoste kohta. • Täitke elukohateade vallakantseleis. Teid teenindab vallasekretär Mare Rabi, telefon 6087231. on valla tulud, seda vähemaks kahanevad võimalused laste huvitegevuseks, aga ka mittetulundusühingute ja seltsingute tegevuse toetamiseks. Vallaeelarve koostamisel püütakse küll olemasolevat ratsionaalselt ja õiglaselt jagada, aga kui valla seaduspärased tulud elanike tahtmatu või tahtliku tegevus(etus)e tõttu vallaeelarvest mööda lähevad, kanna- elukoha andmed rahvastikuregistris vastaksid tegelikule elukohale. Kutsun üles kõiki vallaelanikke, kellel on Nissi valla rahva seas tuttavaid, kellest on teada, et nende elukoht Nissis on registreerimata, võtke oma tuttavatel nööbist kinni ja selgitage neile, millest me kõik koos ilma jääme. • Kaido Katalsepp Eesti külatalguid, mõttetalguid ja ka muid ühistegevusi. 1.mail toimub järjekordne ühisüritus kampaania „Teeme Ära“ raames. Nissi Vallas on hetkel registreeritud kahed talgud: Ellamaa vana koolimaja korrastamine ning Turba Külatalgud, mille käigus on kavas puhastada prahist aleviku tänavad ja kaupluse esine plats ning korrastada Turba park. See, millised tööd võivad veel nimekirja lisanduda, selgub lõplikult vast nädal enne üritust. 2008. aastal kogunes suur hulk inimesi, et üheskoos likvideerida illegaalseid prügimägesid, mis reostasid meie loodust. 2009 aastal toimusid sama nimetuse all „Teeme Ära“ mõttetalgud, kus kokkutulnud püüdsid leida lahendusi nii kohalikele kui ka üleriiklikele kitsaskohtadele. 2010 a. "Teeme Ära" projekt on aga oluliselt laiapõhjalisem. Piiratud ei ole ei talgute, talguliste, ega ka erinevate tegevuste arv. Nii korraldatakse üheaegselt üle Talgulistele pakutakse sooja teed ja talgusuppi, ning õhtu püüame veeta üheskoos tehtud tööst rõõmu tundes. Olete kõik oodatud suurele talgupäevale, et üheskoos anda panus kodukoha arenguks. Kuidas Talgupäeval kaasa lüüa? Tule talgujuhiks! Talgud võivad olla pargi või kiigeplatsi korda tegemine, rahvamaja remontimine, kohaliku muinsusmälestise korrastamine, prügi korjamine, puude lõhkumine või hoopis külaseltsi asutamine ja edasise tegevusplaani ühiselt kokku panek. Vahel võib mõni nõu varuks olla ka Teeme Ära maakondlikul koordinaatoril (tema kontaktid leiad www. teemeara.ee), samuti leiad samalt veebilehelt rohkem infot ja kontaktandmed. Oma mõtte saab www.teemeara.ee lehel talguna ära registreerida ning asuda teisi kaasa kutsuma ja talgupäeva ette valmistama. Tule talguliseks! www.teemeara.ee lehel saab jälgida, milliseid talguid tegusad inimesed erinevates Eestimaa nurkades korraldavad. Sealsamas on avatud ka talgutele registreerimine, kus igaüks saab valida endale südamelähedased talgud ning ennast ja peret-sõpru kirja panna. Tule mängi talgulistele pilli või korralda pidu! Kõik, kes on valmis omalt poolt talgulistele pidu korraldama või talgulistele esinema, saavad ennast www.teemeara. ee lehel lahkelt kirja panna. Samasse kohta jõuab üles ka kogu info kohalike talgupidude kohta. Toeta talguid! Talgute korraldajaid saab toetada materiaalselt - töövahendite, kinnaste, kottide, toidu või joogipoolisega. Ehk on Sul hoopis saun, mille oleksid valmis talguliste jaoks kuumaks kütma? Et oma tuge pakkuda, võta ühendust meelepärase talgu juhiga või talgupäeva korraldusmeeskonnaga. Iga talgu heaks saab ka raha annetada läbi Minu Eesti fondi. Selleks tuleb kanda raha arveldusarvele 10220081526014 Kodanikuühiskonna Sihtkapital, lisades selgitusse märksõna „Talgupäev” ja talgukoha viitenumbri (selle leiab iga talgukoha nime juurest www. teemeara.ee lehel). •


"Teataja" 2/2010

Related publications