Issuu on Google+

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 Lời Tựa (Ấn Bản Internet) Vào đầu năm 1994, nhiều Phật tử chùa Giác Ngộ, TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu chúng tôi sớm soạn thảo một nghi thức tụng niệm thuần Việt, để giúp cho các Phật tử mới vào đạo, dễ dàng hiểu được giáo pháp cao siêu của đức Phật. Đáp lại lời yêu cầu đó, chúng tôi đã soạn thảo hoàn tất bản thảo của các nghi thức sau đây: (i) Kinh Nhật Tụng - Tổng Hợp 49 Kinh Căn Bản của Hai Truyền Thống Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông, (ii) Nghi Thức Cầu An và Cầu Siêu, (iii) Nghi Thức Sám-Hối, (iv) Nghi Thức Cúng Vong, và (v) Nghi Thức Lễ Thành Hôn. Được sự khích lệ của một số quý tôn túc trong các chùa TP. Hồ Chí Minh và cũng như ở các tỉnh phía Nam, chư đại đức Tăng Ni và quý Phật tử chùa Giác Ngộ đã phát tâm ấn tống 3000 quyển Kinh Nhật Tụng, như một dấu chỉ đóng góp vào việc Việt hóa nghi thức tụng niệm tại Việt Nam. Chỉ trong vòng vài ngày, toàn bộ số Kinh ấn tống đã được các Chùa thỉnh về đọc tụng. Trong một tháng sau đó, chúng tôi nhận được nhiều thơ chỉ giáo, khích lệ, và yêu cầu chúng tôi sớm tái bản quyển Kinh Nhật Tụng này, để phổ biến rộng rãi hơn. Trong lúc chúng tôi dự định tái bản song song với việc ấn hành quyển Nghi Thức Cầu An và Cầu Siêu, chúng tôi nhận được giấy chấp thuận cho nhập học tại trường Đại học Delhi, New Delhi, nên đã lên đường sang Ấn Độ. Thế là mọi việc tạm đình chỉ. Vào mùa Hạ năm 1998, chúng tôi có dịp trở về Việt Nam. Trong thời gian này, chúng tôi lại nhận được nhiều sự khích lệ nồng nhiệt của chư tôn đức, nên đã cố gắng duyệt lại bản thảo của Nghi Thức Cầu An và Cầu Siêu và nhờ người đánh vi tính. Việc in ấn chưa hoàn tất thì chúng tôi lại lên đường sang Ấn Độ. Nhờ sự phát tâm của Sư cô Như Phước và quý Phật tử chùa Giác Ngộ, Nghi Thức Cầu An và Cầu Siêu đã được ấn tống vào cuối năm 1998. Nhân dịp này, chúng tôi chân thành cảm ơn đại đức Nhật Hạnh, đại đức Nhật Bình, sư cô Như Phước và Phật tử chùa Giác Ngộ cũng như chư tôn đức giáo phẩm đã chỉ giáo, khích lệ và hỗ trợ, nhờ đó, quyển Nghi Thức Cầu An và Cầu Siêu được ra mắt quần chúng Phật tử. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn đại đức Vân Phong và phật tử Diệu Tần đã phát tâm 1


NGHI THUC CAU AN

Related publications