Issuu on Google+

Nadan Vidošević Božidar Kalmeta Rabin Kotel Da-Don Nermin Hadžić Konkurentnost mora doći iz svih sektora društva Hrvatski otočni proizvod – esencija otoka Košer je jamstvo za hranu provjerene kvalitete Halal proizvod za gotovo dvije milijarde kupaca Competitiveness has to come from all sectors of society Croatian Island Product - the essence of the islands Kosher guarantees food of checked quality Halal products for almost 2 billion customers STR./P. 4. STR./P. 19. STR./P. 22. STR./P. 29. PROIZVODI S CERTIFIKATOM Certificated products ZNAKOVI KOJI JAMČE KVALITETU I OTVARAJU NOVA TRŽIŠTA Marks which guarantee quality and open new markets Hrvatska kvaliteta Croatian Quality Izvorno hrvatsko Croatian Creation Hrvatski otočni proizvod Croatian Island Products Košer Kosher Halal Halal privredni vjesnik posebno izdanje Privrednog vjesnika PV Special Edition


Proizvodi s certifikatom

Related publications