Issuu on Google+

Priručnik za razmnožavanje drvenastih vrsta SADRŽAJ SADRŽAJ.................................................................................................................................................1 RAZMNOŽAVANJE SJEMENOM......................................................................................................6 A. UVOD...................................................................................................................................................6 B. PROVENIJENCIJA SJEMENA........................................................................................................6 C. SAKUPLJANJE I RUKOVANJE SJEMENOM.............................................................................6 1. Postupak nakon sakupljanja..............................................................................................................7 2. Mesnati plodovi i sjeme ....................................................................................................................7 D. ČUVANJE SJEMENA........................................................................................................................8 E. VITALITET SJEMENA.....................................................................................................................8 F. POSTUPCI ZA SAVLADAVANJE DORMANTNOSTI SJEMENA............................................9 1. Predsjetvena priprema nedormantnog sjemena................................................................................9 2. Dormantnost zbog nepropusnosti sjemene ljuske..............................................................................9 3. Dormantnost zbog embrija..............................................................................................................10 4. Dvostruka dormantnost...................................................................................................................12 NAPOMENA..........................................................................................................................................13 RAZMNOŽAVANJE REZNICAMA..................................................................................................15 A. UVOD.................................................................................................................................................16 B. ZAŠTO RAZMNOŽAVATI REZNICAMA?................................................................................16 1. Zadržavanje karakteristika..............................................................................................................16 2. Ekonomski razlozi............................................................................................................................17 3. Izbjegavanje inkompatibilnost prilikom cijepljenja........................................................................17 C. VRSTE REZNICA............................................................................................................................17 1. List...................................................................................................................................................17 2. Vršne reznice...................................................................................................................................17 a. Zelene reznice .............................................................................................................................18 b. Poluzrele reznice .........................................................................................................................18 c. Zrele reznice listaća......................................................................................................................19 d. Zrele reznice vazdazelenih četinjača............................................................................................20 3. Korjenove reznice............................................................................................................................20 D. UZIMANJE REZNICA....................................................................................................................20 E. ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA ZAKORJENJIVANJE REZNICA........................................21 1. Hranjiva/ugljikohidrati/dušik..........................................................................................................21 2. Starost..............................................................................................................................................21 3. Optimalno vrijeme ..........................................................................................................................21 4. Uzimanje reznica s kultivara...........................................................................................................22 a. Klonski materijal..........................................................................................................................22 b. Položaj reznice na biljci...............................................................................................................22 5. Ozljeđivanje i prstenovanje.............................................................................................................22 a. Ozljeđivanje reznica.....................................................................................................................22 b. Prstenovanje reznica....................................................................................................................23 c. Primjena crne ljepljive trake........................................................................................................23 6. Hormoni...........................................................................................................................................23 a. Uvod.............................................................................................................................................23 b. Nova kemijska sredstva...............................................................................................................23 c. Najčešće dostupni hormoni..........................................................................................................24 d. Komparativno istraživanje učinka kemijskih sredstava za zakorjenjivanje.................................24 e. Koncentracije hormona................................................................................................................25 f. Kemijska svojstva i cijena IBA i NAA hormona.........................................................................25 g. Otapala kemijskih sredstava za zakorjenjivanje..........................................................................26 h. Usporedba između brzog umakanja i praha.................................................................................26 F. SUPSTRATI ZA ZAKORJENJIVANJE I GNOJIVA..................................................................27 1. Neke vrste supstrata.........................................................................................................................27 a. Pijesak..........................................................................................................................................27 b. Perlit.............................................................................................................................................27 c. Vermikulit....................................................................................................................................28 d. Scoria i kamen plovučac..............................................................................................................28 Damir Drvodelić 1


Prirucnik za razmnozavanje

Related publications