Issuu on Google+

ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZAVOD ZA ZAŠTITU ŠUMA I LOVNO GOSPODARENJE ŠUMARSKA ENTOMOLOGIJA Posebni dio PREGLED NAJZNAČAJNIJIH VRSTA ŠUMSKIH KUKACA I NJIHOVA OSNOVNA BIOLOŠKA OBILJEŽJA Zagreb, svibanj 2009.


Sumarska entomologija

Related publications