Issuu on Google+

HR MANUFACTURING(THAILAND)CO.,LTD. สร้างความมั่งคั่ง เพื่อความมั่นคง ด้วยคุณธรรม กับผลิตภัณฑ์นมแพะ เอช อาร์ บริษัท เอช อาร์ แมนูแฟคเทอริ่ง(ไทยแลนด์)จำกัด 1554 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-254446 ,แฟกซ์ 074-254495 www.hrthau2u.com อีเมล์: info@hrthai2u.com


คู่มือธุรกิจ เอช อาร์

Related publications