Issuu on Google+

Naš č­ as, 21. 4. 2011, bar­ve: ­CMYK, ­stran 1 Konec tedna poblačitve šte­vil­ka 16 četr­tek, 21. aprila 2011 1,50 ­EVR Velika noč veliki dan Jože Pribožič Tako mis­lim Kristjani praznujemo naš največji praznik - Veliko noč – praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih. Sveto pismo, ki je temeljna knjiga naše vere, pravi: »Če Kristus ni vstal, je prazna naša vera in prazno naše upanje.« (1 Kor 15,17) In potem dodaja: »Toda Kristus je vstal in grob tudi nas ne bo končal.« Že skoraj  2000 let odmeva po svetu velikonočni spev aleluja. Ta spev nas želi utrditi v veri, ki smo jo prejeli pri sv. krstu. Velikonočne pesmi izražajo našo radost in veselje, da nas je dosegla luč svete Velike noči. Naša velikonočna skrivnost stoji na treh nosilnih stebrih, ki so sveto Velikonočno tridnevje. Prvi steber je veliki četrtek, ko je Jezus pri zadnji večerji postavil sveto evharistijo in novozavezno duhovništvo. S tem dejanjem je dan pečat trajne navzočnosti Boga med nami. Kot hrana, ki daje moč in smisel našemu življenju, je Bog z nami. To pomenita sveta maša z obhajilom in duhovništvo, po katerem se to udejanja. Drugi steber je veliki petek, dan Jezusove smrti na križu. To je popolno izenačenje učlovečenega Božjega Sina  s slehernim človekom. S svojimi zadnjimi besedami na križu: »Oče v tvoje roke izročam svojo dušo« (Lk 23,46), je Jezus dokončal svoje zemeljsko razodevanje Očeta. S tem nam je povedal, da je Bog vedno z nami. Tudi takrat, ko nas drugi zaničujejo, ko v takšnih ali drugačnih okoliščinah dokončujemo tek svojega zemeljskega življenja. Tako nas skrivnosti velikega četrtka in petka, ki govorita o Božji navzočnosti z nami, že usmerjata k tretjemu stebru, k Veliki noči Jezusovega vstajenja od mrtvih. Želimo vam prijetne in zanimive praznične dni. Uredništvo Šestka spet v zraku? Revizij o šestem bloku še ni konec, čeprav ima projekt vsa dovoljenja da gradnja intenzivno poteka Vse revizije, ki jih je zahtevalo ministrstvo za gospodarstvo, še niso bile dovolj, da bi vlada predlagala parlamentu sprejem poroštva za najem 440 milijonov evrov kredita za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj. Ko so pred tednom dni obravnavali poročilo o tem, je ministrica Radićeva znova izrazila veliko dvomov in vlada je na njeno pobudo sprejela sklep, s katerim je naložila HSE novo revizijo, ki mora zagotoviti ekonomsko upravičenost projekta. Če bo ta potrjena, bodo tudi predlagali sprejem poroštva. Pri izdelavi novega investicijskega programa morajo upoštevati tudi razgradnjo dosedanjih blokov in preveriti sposobnosti doseganja cene premoga v višini 2,25 evra. Po tej odločitvi se je dogajalo še marsikaj, v stranki Zares so, denimo, predlagali ustavitev te investicije, ki že ima vsa potrebna dovoljenja in v tem času tudi pospešeno poteka. Zanjo je bilo porabljenih že več kot 200 milijonov evrov, podpisanih pa je že za več kot 800 milijonov evrov pogodb. Predlagajo tudi kazenske ovadbe V Rakovi goši kmalu naselje Velenje, 19. aprila – S tem, ko je velenjski mestni svet potrdil Odlok o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje, so dali zeleno luč odstranitvi tako imenovane Rakove goše, za katero naj bi podjetje Pilon odštelo kar 460 tisoč evrov. Kupnina je bila previsoka za MO Velenje, zato se je ta predkupni pravici odrekla. Novi lastnik bo po odstranitvi dreves – bila naj bi precej bolna – na tej lokaciji po- stavil 8 manjših hiš, Stanetova ulica nad gozdom pa bo dobila pločnik. Ob vrtcu bodo obdržali 4 metre širok zeleni pas dreves. Svetniki spremembi odloka niso nasprotovali, podžupan Srečko Korošec pa je opozoril, da je bil gozd zadnja leta vse bolj zanemarjen in tudi žrtev vandalov, ki so uničevali igrala in klopi v njem. Čistili so ga le še krajani mestne četrti. Dovoz v novo naselje bodo uredili s Šladrove ceste pod gozdičkom, krajani četvorčkov pod njim pa želijo, da jim uredijo parkirišča, če bo cesta s pločnikom segla na površino, ki jo sedaj uporabljajo za parkiranje. Z odlokom pa bodo omogočili tudi gradnjo pod t. i. »konjušnico«, blokom vrstnih hiš pod Kidričevo cesto, kjer naj bi investitorja že imeli. n bš in ocenjujejo, da je bil projekt slabo voden. To zanikata tako sedanji direktor mag. Simon Tot, ki zagotavlja, da je bil projekt v času njegovega vodenja skrbno voden, to pa zagotavlja tudi nekdanji direktor dr. Uroš Rotnik, ki se ob tem tudi sprašuje, če mednarodne revizije in presoje evropskih bank niso dovolj veliko zagotovilo. Več na 3. strani. n mz Jezusovo vstajenje od mrtvih je največja skrivnost naše vere, ki nam oznanja, da naša želja po večnem bivanju ni iluzija, ampak sveta resnica. Naš veliki mislec in pesnik Edvard Kocbek je to povzel v besedah: »Nikoli ne bom nehal biti:« Praznovati Veliko noč pomeni verovati v življenje, ki je močnejše od smrti. Iz tega izhaja spoštovanje vsakega človeškega življenja od njegovega spočetja do njegove naravne smrti. Tako je živel in deloval Jezus iz Nazareta, ki je vse svoje odnose do sočloveka potrdil na križu, ko je molil za svoje nasprotnike: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.« (Lk 23,34). Zavedanje, da se bom ob prestopu praga smrti srečal s tistimi, s katerimi sem delil zemeljsko življenje, mi že danes narekuje resnicoljubnost in odpuščanje. Zato je Velika noč praznik druženja. Naj nam množičnost pri obhajanju bogoslužij v cerkvah pomaga graditi prijateljska občestva. Kot spodbudo za to, pa vzemimo Jezusove besede desnemu razbojniku na križu: »Danes boš z menoj v raju.« (Lk 23,43). Da, samo sam se lahko odločim, ali bom vstopil in se odprl vstajenjski skrivnosti, ki me vodi v življenje brez konca. Osvežitve duha vere želim vsem, ki vas bo doseglo sporočilo Velike noči. n


16-2011_prvomajska

Related publications