Issuu on Google+

??????:Layout 1 30/6/2009 9:33 Page 1 Ιντζέ 2 - Ναύπακτος, Τηλ.: 26340 26112 www zoomserie.gr Ναύπακτος Χ τισµένη στην είσοδο του Κορινθιακού κόλπου, η Ναύπακτος στέκει µε το ένα πόδι στο βουνό και µε το άλλο στη θάλασσα. Φορτωµένη µε 2,5 χιλιάδες χρόνια ιστορίας, συνεχίζει να έλκει το ενδιαφέρον επισκεπτών που θα περπατήσουν τα πλακόστρωτα καλντερίµια που σκαρφαλώνουν το ενετικό της κάστρο, θα χορέψουν στους ρυθµούς του κοσµοπολίτικου λιµανιού, θα κάνουν µπάνιο στις καθαρές παραλίες της όµορης Φωκίδας και φυσικά θα απολαύσουν καλό φαγητό και ακόµα καλύτερη νυχτερινή ζωή. Nafpaktos B uilt at the end of the Pindos mountain range, at the entrance of the Corinthian Gulf, Nafpaktos is located between mountains and the sea. With more than 2,5 thousand years of history, today Nafpaktos continues to attract visitors from all around the world. Walk at the cobbled paths of the city, walk to the Venetian castle, dance on the rhythm of the cosmopolitan port and enjoy your swimming in the nearby beaches. Ανεµογιάννης Σ τέκεται στον δυτικό βραχίονα του λιµανιού παρακολουθώντας από ψηλά την πόλη για την οποία έδωσε τη ζωή του τον Μάιο του 1821. Απλός ναύτης, ο Παξινός Γιώργος Ανεµογιάννης κατάφερε να µείνει στην ιστορία, αναλαµβάνοντας οικειοθελώς να πυρπολήσει µια κορβέτα του Τουρκικού στόλου που ήταν αγκυροβοληµένη ανοικτά της Ναυπάκτου. ∆εν τα κατάφερε, τον έπιασαν ζωντανό και είχε άσχηµο τέλος. Anemogiannis T he statue stands in the western branch of the port watching from above the town which gave its life for, in May 1821. A simple sailor, George Anemogiannis became one of the city’s heroes when, he voluntary tried to burn down a corvette of the Turkish fleet that was anchored near Nafpaktos. He didn't achieved was caught and had a bad end. Ρολόι Ναυπάκτο Χ τισµένο το 1914 από τον Μητροπολίτη Σεραφείµ ∆οµβοϊτη, το Ρολόι της πόλης βρίσκεται σε προνοµιακή θέση. Ανηφορίζοντας απ' το πλακόστρωτο σοκάκι πίσω απ' τον Άγιο ∆ηµήτριο, µόλις λίγα σκαλοπάτια σας χωρίζουν απ' την πανοραµική θέα στον κόλπο της Ναυπάκτου. Προτιµήστε να το επισκεφθείτε απογευµατάκι, που ο ήλιος είναι πιο ήπιος και τα χρώµατα πιο γλυκά. Nafpaktos Clock B uilt in 1914 by Bishop Seraphim Domvoiti, the clock of the city is in a privileged position. Walking from the paved road just behind St. Demetrios church, a few steps separating you from the panoramic view over the bay of Nafpaktos. Prefer to visit in the afternoon, the sun is mild and the colours sweetest. Στενοπάζαρο Π ερίπατος στη Ναύπακτο του χθες είναι η βόλτα στο Στενοπάζαρο του σήµερα. Στην καρδιά της πόλης, ένα πλακόστρωτο σοκάκι µε διόροφα παραδοσιακά κτίρια εκατέρωθεν σφύζει από χρώµα και ζωή. Καλαίσθητα καφέ και προσεγµένα εµπορικά καταστήµατα ζωντανεύουν την περιοχή που παλαιότερα υπήρξε η κεντρική αγορά της πόλης, µια ανάσα απ' το λιµάνι όπου ερχόντουσαν τα εµπορεύµατα. Φετιχέ Τζαµί Stenopazaro B ot s a ri ’ s Towe r J Χ A ust above the square of the port, is Botsareika, a neighborhood with paved streets named by the Tower of Botsari. Constructed by the Venetians in the 15th century, used as residence of the governors of the city. Today the tower is owned by the institution and Demetriou and Aegli Botsari and it is used as a permanent exhibition for the Battle of Nafpaktos. The tower is open daily from 9 am to 1 noon. Tel. 2634029779 τισµένο απ' τον σουλτάνο Βαγιαζήτ Βελής γιο του Μωάµεθ Β’ (1446-1512) ως προσφορά στον Αλλάχ για την κατάληψη της Ναυπάκτου το 1499, το Φετιχέ Τζαµί ήταν το πρώτο µουσουλµανικό τέµενος της πόλης. Μετά την απελευθέρωση χρησιµοποιήθηκε από τους ντόπιους ως εµπορικό κατάστηµα ενώ, σήµερα, ανακαινισµένο από της 22η Εφορεία Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην πόλη, είναι επισκέψιµο και χρησιµοποιείται για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων. walk to Stenopazaro is a journey in the past. At the heart of town, a paved alley with traditional buildings in each side, full of colour and life. Stylish coffee shops and attractions in this area that was formerly the central market of the city, just a breath away from the port. Πάρκο Θερβάντες Τ ι γυρεύει ο µεγάλος Ισπανός λογοτέχνης, ποιητής και συγγραφέας Μιγκέλ ντε Θερβάντες, στη Ναύπακτο; Το Σεπτέµβριο του 1571 υπηρέτησε ως υπαξιωµατικός του µεγάλου στόλου που πολέµησε νικηφόρα στη Ναυµαχία της Ναυπάκτου στις 7 Οκτωβρίου, εναντίον του οθωµανικού στόλου. Η στάση του Θερβάντες υπήρξε γενναία, αρνούµενος να περιοριστεί στα «µετόπισθεν» παρά το γεγονός πως ήταν προσβεβληµένος από πυρετό. Κατά τη διάρκεια της µάχης τραυµατίστηκε δύο φορές στο στέρνο, ενώ ένας τρίτος τραυµατισµός του προκάλεσε µόνιµη βλάβη, αχρηστεύοντας το αριστερό του χέρι. Β ιβ λ ι ο θ ή κ η Η Παπαχαραλάµπειος ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου αποτελεί την κιβωτό της γνώσης για την πόλη. Λειτουργεί απ' το 1960 και κτίσθηκε µε δαπάνη του εθνικού ευεργέτη της πόλης ∆ηµητρίου Παπαχαραλάµπους. Στο διώροφο νεοκλασικό κτήριο που τη φιλοξενεί, θα βρείτε πάνω από 50.000 τόµους ταξινοµηµένους σε ψηφιακή µορφή για ευκολότερη αναζήτηση, πλούσιο αρχείο τοπικού τύπου αλλά και ξεχωριστό τµήµα µε βιβλία για τη Ναύπακτο και την ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στο ισόγειο λειτουργεί δηµόσιο κέντρο πληροφόρησης. Ακόµη, σε µικρό οίκηµα δίπλα στη Βιβλιοθήκη θα βρείτε συλλογή του Ναυπάκτιου λογοτέχνη και ιστορικού Γιάννη Βλαχογιάννη µε αρκετά σπάνια εκθέµατα. Fetihe Mosque B uilt by the sultan Vagiazit Veli son of Mohammed II (1446-1512) as an offer to Allah for the seizure of Nafpaktos in 1499, the Fetihe Mosque was the first mosque in the city. After the release of the city, locals used it as a commercial establishment, and now days is restored and used for cultural events Πύργος Μπότσαρη Π άνω ακριβώς απ' την πλατεία του λιµανιού βρίσκονται τα Μποτσαρείκα, µια συνοικία µε πλακόστρωτα σοκάκια που πήρε το όνοµά της απ' τον Πύργο του Μπότσαρη. Κατασκευασµένος απ' τους Βενετούς τον 15ο αιώνα, χρησιµοποιήθηκε ως κατοικία απ' τους διοικητές των εκάστοτε κατακτητών της πόλης. Σήµερα ο Πύργος ανήκει στο ίδρυµα ∆ηµητρίου και Αίγλης Μπότσαρη και στους χώρους του στεγάζεται µόνιµη έκθεση για τη Ναυµαχία της Ναυπάκτου. Ο πύργος είναι ανοικτός καθηµερινά από τις 9 το πρωί έως τις 1 το µεσηµέρι .Τηλ. 2634029779 Cervantes Park W hat is the great Spanish writer, poet and writer Miguel de Cervantes, doing Nafpaktos? In September 1571 he served as a noncommissioned officer of the large fleet that fought in the victorious naval battle of Nafpaktos on October 7, against the Ottomas. Cervantes, refused to stay back despite the fact that he was sick with fever. During the battle was injured twice in the sternum, while a third injure caused permanent damage to his left hand. Librar y T he Central Public Papacharalampeios Library of Nafpaktos is the ark of knowledge of the city. Operates from 1960 and built at the expense of the national benefactor of the city Demetris Papacharalambous. In the neoclassical building which houses the collection, you will find more than 50,000 books classified into digital format for easier research, a rich archive of local press and a separate section for books about Nafpaktos and the region. In a small building beside the library you can find a rare collection of Nafpaktos writer and historian Giannis Vlachogiannis. Πληροφορίες - Information Χ ρ ήσι µα Τηλ έ φω ν α - U se fu ll P h on es ∆ηµαρχείο Ναυπάκτου 26340 24150 Κέν τρο Υγείας Ναυπάκτου 26340 23690 Ασ τυνοµικό τµήµα Ναυπάκτου 26340 27258 Τροχαία Ναυπάκτου 26340 27453 Πυροσβεσ τική Ναυπάκτου 26340 22199 Λιµενικός Σταθµός 26340 27909 Μουσείο Μπότσαρη 26340 29779 Μουσείο Ιερού αγώνος 1821 26340 27084 Αρχαιολογική Συλλογή Ναυπάκτου 26340 27029 ΚΤΕΛ Ναυπάκτου 26340 27224 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ Ναυπάκτου 26340 25111-13 Ταξί Αντιρρίου 26340 31282 Ξε ν οδ οχ εί α - H ot els Venetiko Villas, Πλατανίτης, 6936484171 Nafs Hotel, Ψανή, 26340 38216 Hotel Akti, Γρίµποβο, 26340 24171 Πλάζα, Ψανή, 26340 22226 Ηotel Νafpaktos, Γρίµποβο, 26340 23788 Αφροδίτη, Γρίµποβο, 26340 29922 Αγνή, Ψανή, 26340 22448 Φλοίσβος Hotel, Ψανή, 26340 24811 Στ ο ιχε ί α Έ κδ οσ ης Lepant o Beach, Γρίµποβο, 26340 23931 ∆ιεθνές, 26340 27342 Ήλιον, Μποτσαρέικα, 26340 21222 Χρυσή Ακτή, Ψανή, 26340 24625 Ζωγράφος, 26340 29922 Ρεγκίνα, Ψανή, 26340 21556 Aρχον τικό της Πέπως, Λιµάνι, 26340 38185 Αγνάν τι, Πλατανίτης, 6977782534 Τουριστικός Χάρτης Ναυπάκτου 2009 - ∆ωρεάν διανοµή Εκδόσεις: npress Σχεδιασµός: Ευτυχία Λινάρδου Σκίτσα: Κυριάκος Σφακιανάκης Τυπογραφείο: Αρχέτυπο τηλ.: 22650 79079, Στοιχεία επικοινωνίας: Πάνου Ρήγα 16, Ναύπακτος, τηλ.: 26340 26318, fax: 26340 26293 www.nafpaktia.com -info@nafpaktia.com www.nafpaktorama.gr Ν ΧΑΡΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ NAFPAKTOS MAP ΑΝ ΖΟΥ ΛΟΚΡΩ ∆ΟΝ ΚΟΥ ΤΡΙΑ ΑΥΣ ΑΝ Χάρτης της Ναυπάκτου Μap of Νafpaktos ΥΤ ΗΣ ΕΛΗ Η Κ ΥΛΑ ΑΚΟ ΚΑΡ Ν Υ ΝΙΤ ΜΑ Η ΝΑ ΒΑ Σ Σ ΚΟ ΙΜ ΡΥ ∆Α ΛΕ Ω ΨΑ ΣΗ ΡΡΟ ΜΕ ΣΣΗ ΝΙΩ ΩΝ ΑΡ ΗΡΑ ΖΩ ΚΟ ΝΗ ΑΣΤ Β. ΠΛ ΙΕ ΠΟ ΒΟ Π Υ Ρ Ο Υ Μ ΓΑ Λ Α ΡΗ Ψανή Bocca di Rosa Πλάτανος ΕΝ Προτάσεις για φαγητό, καφέ, διασκέδαση (γυρίστε σελίδα) ΡΑ ΣΤΗ ΩΝ ΜΦ ΝΥ Γρίµποβο Σπιτικό Ανεµοδείκτης ∆. Π ΛΑ ΣΕΙ ∆Ω ΝΟ Σ ΞΕ Ν ΙΤ ΕΜ Στενοπάζαρο Cervantes Εύ- οινος On The Rocks ΠΟ Κάστρο Cafe Κάστρο Λιµάνι a.m. the Bar Centro di Porto Πάπουλης Sweet and Salty Ω Π Ν ΛΑ ΣΤ Η ΡΑ Π Σ ΑΝ ΙΑ Ο Υ ΙΡ Α Τ Σ ΝΗ ΨΑ Ε Ε Σ ΓΡ ΩΡ Σ ΙΑ Α Σ∆ Η Χ ΛΙ ∆Ο ΙΚ Α Σ ΙΛ Φ Μ Ο Η Υ ΡΓΙΟ Υ Ν Σ ΤΗ ∆Ι ΡΑ Σ Α Ω Υ ΡΟ ΙΟΥ ΠΑ ΛΛ ΙΟ ΒΑ ΣΑΪΤ ΧΡΥ ΑΓΕΩ ΠΑΠ Α ΛΙ Α ΑΡ Π Ν Ο ΑΝ ΝΟ ΟΥ ΣΗΣ ∆ ΑΠ ΖΕ ΘΟ ΑΤΙΑ ΚΡ ΗΜΟ ΩΝ ΙΝΤ ΚΑ ΕΧΜ ΦΙΛΙΩ Σ ΡΙΑ ΥΘΕ ΕΛΕ ΗΝ ∆ιανέµεται ∆ωρεάν - Free distribution ΑΦ Α ΜΑΙΝ ΥΜ ΗΣ Σ Υ ΥΛΟ Α ΠΟΤ Ν. Μ ΥΣ ΑΘ ΙΩΝ Σ ΠΑ ΕΘΝΙΚ ΤΕΣ ΟΠΟ ΕΩΣ ΚΑ ΟΒ ΗΝ ΙΑ∆ ΝΑΣ ΘΑ Γ. Α ΝΙΚΗ ΡΑ ΒΑΝ ΜΑΚ ΤΑΣ ΟΣ ΩΝ ΛΥ∆ ΠΑ Α Η ΣΑΡ ΡΑΙΩΝ ΤΣΑ ΘΕΡ ΑΣΗ ΙΣ ΑΝΤ ο Κάστρο της Ναυπάκτου είναι ένα απ’ τα πλέον καλοδιατηρηµένα παραδείγµατα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Χτισµένο στον λόφο πάνω απ’ την πόλη, δελέασε πολλούς να το αποκτήσουν. Τούρκοι, Ενετοί, Άγγλοι, πειρατές κ.α. το χρησιµοποίησαν σαν ορµητήριό τους, βάζοντας ο καθένας και τη δική του σφραγίδα. Τη σηµερινή του µορφή την οφείλει στους Ενετούς που έχτισαν πάνω στην αρχαία οχύρωση, ενώ οι υπόλοιποι ΙΚΗΣ Τ ΕΘΝ Κάστρο- Βόλτα στην παλιά πόλη Σ I f anything distinguished the two beaches in the city Gribovo and Psani at east and west, are the trees beside the beach. Point of rest and walk, the two city beaches during the summer months are a special place for relaxing. Awarded with blue flags, will satisfy the most discerning visitor who wants to combine swimming, food and coffee. If, again, you want to focus on swimming, you can visit the beautiful beaches of Fokida: Chiliadou, Monastiraki, Skaloma, Marathias and Sergoula. T he Castle of Nafpaktos is one of the most well preserved examples of fortress architecture in Greece. Built on the hill above the town, tempt many to conquer it. Turks, Venetians, British, pirates, etc. used it as their base, and each one left its mark. It took its current form due to the Venetians who built on the ancient fortifications, and other «owners» add their own culture. Two branches that follow the natural form of the hill, down from the top, one east and one west and closed the entrance to the port. Four transverse walls joining the two arms forming five friezes. Climbing the cobbled streets with low houses and colourful gardens, and entering from one tier to the other, you got the feeling that unfolds in front of you throughout the long history of the city. Do not miss it. If you walk in the old town, if you have not seen Nafpaktos from above, you lose all magic.. Υ ΑΝΤ ΣΙΑΜ Σ ΒΕΛ ΖΑ Κ. Τ ΜΟ ΡΝΗ Beaches Castle - Walk in the old city θΕΡ ΣΜΥ ν για κάτι ξεχωρίζουν οι δύο παραλίες της πόλης το Γρίµποβο ανατολικά και η Ψανή δυτικά, είναι για τα αιωνόβια πλατάνια τους, δίπλα στο κύµα. Σηµείο ξεκούρασης και περιπάτου για τους µεγάλους αλλά και ατέλειωτου παιχνιδιού για τους µικρούς, οι δύο παραλίες της πόλης που τους καλοκαιρινούς µήνες πεζοδροµούνται αποτελούν το απόλυτο σκηνικό χαλάρωσης. Βραβευµένες µε γαλάζιες σηµαίες, θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη που θέλει να συνδυάσει το µπάνιο του µε το φαγητό και τον καφέ του. Αν, πάλι, θέλετε να επικεντρωθείτε στις... βουτιές, µπορείτε να επισκεφθείτε τις όµορφες παραλίες των χωριών της γειτονικής Φωκίδας: Χιλιαδού, Μοναστηράκι, Σκάλωµα, Μαραθιάς και Σεργούλα. ΜΠΟΤΣΑ Α «ιδιοκτήτες» πρόσθεσαν τη δική τους κουλτούρα. ∆ύο βραχίονες που ακολουθούν την κλίση του εδάφους, κατεβαίνουν από την κορυφή του λόφου, ο ένας ανατολικά και ο άλλος δυτικά και κοντά στη θάλασσα κάµπτονται και κλείνουν την είσοδο του λιµανιού. Τέσσερα εγκάρσια τείχη ενώνουν τους δύο αυτούς βραχίονες σχηµατίζοντας πέντε διαζώµατα. Ανηφορίζοντας στα πλακόστρωτα δροµάκια µε τα χαµηλά σπιτάκια και τους πολύχρωµους κήπους, και µπαίνοντας απ’ το ένα διάζωµα του στο άλλο, έχεις την αίσθηση ότι ξετυλίγεται µπροστά σου ολόκληρη η µακρόχρονη ιστορία της πόλης. Μην το χάσετε. Αν δεν έχετε περπατήσει στην παλιά πόλη, αν δεν έχετε δει τη Ναύπακτο από ψηλά, χάνετε όλη τη µαγεία... ΗΡΑΚΛΕΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Παραλίες Α ΟΥΛ ∆ΑΚ Ρ . ΒΑ ΕΥΘ Η ΡΜΑΚ Ν. ΦΑ ΟΡ∆ ΚΑΠ Λυγιάς Ψητοπωλείο “Η Γωνιά” Ένας µικρός πρακτικός οδηγός.... στην τσέπη σας A small practical map... in your pocket


Τουριστικός Χάρτης Ναυπάκτου

Related publications