Issuu on Google+

WYDANIE: GRUDZIEŃ 2012, NR: 0 - Bezpłatny biuletyn informacyjno-reklamowy budżet PRZYŁĄCZ radni miasta SIĘ DO NAS – im warto zaufać! 2013 str. 5 str. 6 Tereny po kopalni Mysłowice – nasza ostatnia szansa? str. 9 Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom Mysłowic składa redakcja portalu MYSLOWICE.NET oraz radni: Dorota Konieczny-Simela, Krystyna Bal, Teresa Bialucha,Wiesław Tomanek, Dariusz Wójtowicz, Antoni Zazakowny oraz Edmund Sawicki. Bądź rozsądnym kierowcą zimą! TERENY PO KWK „MYSŁOWICE”. Ponad 40 hektarów w centrum miasta, będących niegdyś jego tętniącym sercem, dziś leży odłogiem. Radni klubu „Wspólnie dla Mysłowic” chcą pozyskać dla miasta tereny po zamkniętej kopAlni i tym samym wyciągnąć Mysłowice z finansowych tarapatów. P rzez ostatnie dwa lata radni klubu „Wspólnie dla Mysłowic” próbowali zainteresować prezydenta i swoich kolegów z  rady miasta sprawą terenów po KWK Mysłowice. Jak dotąd bez poważnego odzewu. Przedstawiciele władz mówią oględnie o  pismach wysyłanych do Katowickiego Holdingu Węglowego i  odpowiedziach, w których rzekomo stwierdza się, że nie ma możliwości pozyskania dla miasta tych terenów. Radni Lewicy nie dają za wygraną. Już dwukrotnie w tej sprawie spotkali się z  Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbietą Bieńkowską. Pani minister dostrzega możliwość pozyskania przez miasto terenów pokopalnianych. Przedstawiciele klubu WdM idą za ciosem i  zaproponowali zwołanie sesji nadzwyczajnej, w  której udział zapowiedziała już Elżbieta Bieńkowska. – Zaproponowaliśmy całej Radzie Miasta, aby zwołać sesję nadzwyczajną, której tematem byłoby określenie szans pozyskania terenów po KWK Mysłowice. Upatrujemy w  tym ostatnią możliwość na wyciągnięcie miasta z finansowych kłopotów. Na przejęciu i zagospodarowaniu terenów wygrałaby nasza gmina i  jej mieszkańcy, a  w  szczególności obumierająca obecnie dzielnica O GŁ O S Z E NI E Piasek – komentuje radny Wiesław Tomanek. – Plany związane z  rozwojem tej części miasta, które w  przeszłości widziałem, są obiecujące. Wspólnym projektem zagospodarowania 44 hektarów zainteresowanie przejawiają takie jednostki jak krakowska Akademia Górniczo Hutnicza czy Politechnika Śląska w Gliwicach. Inwestorzy się znajdą. Bardzo istotne jest tutaj także wsparcie minister Bieńkowskiej oraz śląskich parlamentarzystów – dodaje radny. str. 3 M ysłowicka „Akcja Zima” rozpoczęła się 1 listopada. Od tej pory pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice pełnią 24-godzinny dyżur. Spółka od wielu lat zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg i chodników miejskich. ZOMM w ostatnich latach poczynił kosztowne inwestycje w nowoczesny sprzęt do zwalczania skutków zimy. Pługopiaskarki i ciągniki, jakie codziennie widzimy na naszych drogach, to wartość kilku milionów złotych. Jednak najcenniejszą wartością P O L E spółki jest wykwalifikowana i doświadczona załoga dbająca o bezpieczeństwo mieszkańców. Warto wspomnieć, że część pieniędzy na zakup sprzętu przekazała także w ostatnich latach Rada Miasta. W Mysłowicach drogi zostały podzielone według trzech standardów zimowego utrzymania i przez cały sezon będą odśnieżane zgodnie z wytycznymi uwzględnionymi w umowie zawartej pomiędzy spółką a Urzędem Miasta. str. 2 C A M Y


Mysłowice - Nasze Miasto

Related publications