Issuu on Google+

‫فُكُْٖطِ هععُكبامّ –عُكَبٌ‪-‬نىكؿّ‪..‬‬ ‫ٍزغلٔ‪ ٟ‬أْبء هللا ٕبثواَ ََ ‪ٚ‬ال اػٖ‪ٌ ٟ‬ه اِواَ ََ‬ ‫(ٕلق هللا اٌؼظ‪) ُ١‬‬ ‫فععععععُكٖعععععععععععععُْطِ‬ ‫هعععععُكبامّ‬ ‫لبِــ‪ ًٛ‬اٌؼَــــىو‪ٞ‬‬ ‫ععععععُكَبععٌ ‪ -‬نععععععىكؿٍ‬ ‫‪miletary‬‬ ‫‪Dictionary‬‬ ‫‪Arabic – Kurdish‬‬ ‫بًٌُ ؿووَّ‪ٓ-‬اثٌ يُنُّ‬ ‫ٓاَاؿَنلؿِْ‪:‬عُقًـ فُيوٍَُ كَِهىٍَ ػؤًٓاو‬ ‫‪1‬‬


قاموسی سه‌ربازی

Related publications