Issuu on Google+

7 Sprawdź swoje postępy w nauce! Znajomość środków językowych egzamin – poziom rozszerzony 3 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1–5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. tell one build show bore they I was surfing the internet last night when I decided to check our family website. It 1 by my brother last year, and it contains mostly photos of us on holiday. You can imagine how I felt when I saw that it had been hacked! The front page just 2 a silly message, and all our pictures had gone! Why do some people ? I told my brother do that? What is wrong with 3 about it, and he said the 4 thing we have to do is change all of our passwords. What a 5 job! co pierwsze. Użyj wyrazów napisanych wielkimi literami, ale nie zmieniaj ich form. 1 My dad designed this website. my dad. BY This 2 They'll take your photo at the entrance. BE Your at the entrance. 3 Who sings this song? by? SUNG Who 4 What do you think of speed cameras? OPINION What speed cameras? 5 Will they give us free tickets? WE Will free tickets? Wypowiedź pisemna egzamin – poziom rozszerzony 5 Redakcja czasopisma naukowego poprosiła czytelników o zgłaszanie propozycji do plebiscytu na najważniejszy wynalazek w historii. Napisz krótką wiadomość, w której: • krótko opiszesz proponowany przez ciebie wynalazek; • uzasadnisz swój wybór; • zachęcisz czytelników do głosowania na twoją propozycję. Follow up 6 Think of an invention and write a short text explaining why it is good in some ways and bad in other ways. You can use your ideas from Prepare A and B. Unit 7 Strona,    ćwiczenie    W zakresie umiejętności słuchania potrafię… …określać główną myśl tekstu. s. 77, ćw. 5 …określać kontekst wypowiedzi. s. 79, ćw. 8, s. 86, ćw. 1 …znajdować w tekście określone s. 83, ćw. 6 informacje. W zakresie umiejętności czytania potrafię… …znajdować w tekście określone s. 76, ćw. informacje. 1, 2; s. 80, ćw. 2; s. 82, ćw. 1 …określać główną myśl poszczególnych części tekstu. Pre-Intermediate Student’s Book 4 Uzupełnij drugie zdanie tak, aby znaczyło to samo, Jeśli potrzebujesz więcej ćwiczeń, wykonaj ponownie wskazane zadania. 19 egzamin – poziom rozszerzony Po zakończeniu każdego rozdziału Exam Connections PreIntermediate zastanów się, czego się nauczyłeś/nauczyłaś. Zaznacz odpowiednie pola w tabeli.  = Potrzebuję więcej ćwiczeń.   = Czasami sprawia mi to trudność.    = To łatwe! s. 78, ćw. 4; s. 86, ćw. 2 W zakresie umiejętności mówienia potrafię… …wyrażać i uzasadniać swoje opinie, poglądy i uczucia. s. 76, Prepare; s. 83, ćw. 8 …opisywać doświadczenia swoje i innych osób. s. 78, ćw. 5 W zakresie umiejętności pisania potrafię… …przedstawiać fakty z przeszłości. s. 77, ćw. 9 …relacjonować wydarzenia z przeszłości. s. 77, Mini Project …wyrażać i uzasadniać poglądy s. 81, ćw. 9 …opisywać czynności. s. 83, ćw. 9 …opisywać przedmioty. s. 84, Project W zakresie umiejętności reagowania językowego potrafię… …uzyskiwać informacje. s. 77, ćw. 8 …prosić, zgadzać się lub odmawiać. s. 79, ćw. 10, 11 …wyrażać swoje opinie, zgadzać się z lub nie z opiniami. s. 81, ćw. 8 Nauka i technika • Znajomość środków językowych Dobieranie, Uzupełnianie luk • Wypowiedź pisemna Wiadomość UNIT 7 PROGRESS 87


New Exam Connections

Related publications