Issuu on Google+

İçindekiler 02 Meslekî eğitim reformu ( sunuş) 04 İş piyasasi ihtiyac analizi 06 Meslek standartlarının gelistirilmesi 08 Eğitim standartları 10 Ulusal yeterlilik sisteminin kurulması 14 Meslekî eğitim müfredatının yenilenmesi Projenin Finansmanı: Avrupa Birliği 18 Proje Yararlanıcıları: Milli Eğitim Bakanlığı, MEKSA, TOBB, TUSIAD, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, 20 Danışmanlık ve Teknik Hizmetler Konsorsiyumu: DHV Consultants-Konsorsiyum Lideri (NL) CEC Cambridge Education Consultants (UK) Aurus Technical Collage (DK) Helsinki Consulting Group (SF) Fontys International (NL) ABU Consult GmbH (DE) R&R Bilimsel Teknik Hizmetler Ltd. (TR) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (TR) Üst Yönetim Ekibi: Salih ÇELİK, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut TÜNCEL, MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı Ahmet SABANCI, MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı Proje Ekibi: Yönetim Ekibi: Reinhard ROLLA, Ekip Lideri Osman YALÇIN, Eş Yönetici Güngör ALAM, Kalite Güvencesi Eş Uzmanı Doğaç GÜRSEL, Ekip Lideri Asistanı İrem DURDAĞ, Proje Asistanı Cengiz EROĞLU, Lojistik Destek Mali ve İdari İşler Ekibi: Jens MORTENSEN, Uzman Birgül KALE, Mali ve İdari İşler Asistanı Gülnur YENİDOĞAN, Muhasebe Sorumlusu Satın Alma Ekibi: Eike DOSE, Uzman Özlem KAYA, Eş Uzman İs Piyasası Ekibi: Jan de VOOGD, Uzman Mustafa AKSOY, Eş Uzman Eğitim ve Öğretim Ekibi: Lars WILHELMSSON, Uzman Şennur ÇETİN, Eş Uzman İletişim ve Bölgesel Çalışmalar: Dr. M. Rıdvan ÖZEL, Uzman Hayat boyu öğrenme kavramının geliştirilmesi Kalite güvence sistemi 22 Yöneticilerin eğitimi 24 Eğiticilerin eğitimi 28 Meslekî eğitimde sosyal ortaklık 30 Pilot projeler 32 Tanıtım faaliyetleri / Bilgilendirme seminerleri / Konferanslar 36 Okullarımıza donanım desteği 38 Meslekî egitim bilgi merkezleri 40 Eşleştirme ve ortaklık çalışmaları ile diger yurtdışı çalışmalar 44 Yerel düzeyde kapasite güçlendirme çalışmaları


İçindekiler 02 04 06 08 10 14

Related publications