Issuu on Google+

www.mnovine.hr Godina XVII. Broj 884. ^akovec, PETAK, 17. kolovoza 2012. O M A V I R K T O I PRV Cijena 7 kuna NATJEAJ za naelnika Policijske uprave Meimurske str. 2-3 8 KANDIDATA Krunoslav Gosari Ivan Soka Goran Cmreak Zdravko Kolari Kristijan Srpak Danijel Mikuli Goran urašin Stjepan Habuš za novog šefa meimurske policije Najvee šanse daju se Krunoslavu Gosariu i dosadašnjem naelniku Ivanu Sokau. Glasno se spominje i njegov prethodnik Goran Cmreak, a naravno i svi ostali su „u igri“ sve do konane odluke… LOŠE VIJESTI sa Zavoda za zapošljavanje MILIJARDE estica peluda u zraku PROSLAVE I MANIFESTACIJE diljem Meimurja str. 8-13 Iz redovnog obrazovanja Ambrozija tjera ljude Reportaže iz: Svetog Martina na Muri, na burzu stiglo preko ak na selidbu iz Murskog Središa, Macinca, Štefanca, str. 4 str. 4 220 mladih Meimurja Svete Marije, Cirkovljana i D. Vidovca POST-FESTUM PORCIJUNKOLOVA Što treba(mo) popraviti da bi dobilo najsjajniju medalju MEDIA str. 2-3 Donji Kraljevec Tel. 040/ 655 444 str. 38


Međimurske novine

Related publications