Issuu on Google+

OPTUŽNICA protiv trojke u slučaju ubojstva u narodnjačkom klubu "Guru" Pijan 21-godišnjak iz Varaždinac Svetog Jurja u Trnju Marčec čeka "parkirao" ispod prozora suđenje u str. 8 str. 8 BIZARNA prometna nesreća u Hodošanu pritvoru, međimurska dvojka sa slobode www.mnovine.hr Nakon teškog pada, u ponedjeljak operiran u Poznanu CRNA KRONIKA str. 43 SPIDVEJAŠ Jurica Pavlic stradao na utrci u Poljskoj Godina XV. Broj 820. ^akovec, UTORAK, 24. svibnja 2011. Cijena 7 kuna MEĐIMURJE U ZNAKU MANIFESTACIJA KOJE BI TREBALE PRERASTI U PREPOZNATLJIV TURISTIČKI PROIZVOD str. 2-3 DANI VINA u županiji Zrinskih URBANOVO 2011. Može li zahvaljujući i vinu Međimurje postati poželjna turistička destinacija? - Vinske ceste predstavljaju danas odmor i zabavu, ali ujedno trebaju biti edukativne i kulturološke. Na žalost, kod nas još uvijek to nije u onom obliku koji bi doveo tisuće turista mjesečno … PRELOG str. 11 Treći Festival jagoda privukao brojne ljubitelje toga iznimnog voća ZAVRŠILI MATURANTSKI DANI media str. 9 str. 10, 21 KOTORIBA www.mnovine.hr Za vikend tradicionalni Dani šibe i ribe SVAKI DAN SVJEŽE VIJESTI Objavljujemo mega maturantsku fotografiju iz Šampiona RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822 str. 52


Međimurske novine 820

Related publications