Issuu on Google+

str. 8 SJAJNO FUNKCIONIRANJE pravne države u Međimurju Hoće li nas ikad dostići ostatak Hrvatske? www.mnovine.hr Doktoru Muršiću već u petak počinje suđenje na Općinskom sudu u Čakovcu Godina XV. Broj 801. ^akovec, UTORAK, 11. siječnja 2011. Cijena 7 kuna UVOĐENJE E-RECEPATA ipak ne znači da možemo bez papira u ljekarnu Prije smo odlazili u ambulantu po recepte i uputnice, a sada po povijest bolesti str. 3 - Prema direktivi HZZO-a, svi, pa čak i kronični bolesnici, prije ljekarne ipak moraju u ambulante, ali kod nekih doktora prolaze i "telefonske narudžbe“!? OBRTNIČKA ŠTEDNA BANKA u likvidaciji zatvorila poslovnicu i u Čakovcu str. 6 Sredstva do 400.000 kuna osigurana OBILJEŽEN Spomendan Rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske države str. 9 Dan kad se čak 10.000 Međimuraca okupilo u centru Čakovca danas se premalo cijeni! OPĆINA Sveti Juraj na Bregu izgubila radni spor sa svojim zaposlenikom Vidu Marčecu, nekad str. 12 tajniku, danas komunalnom redaru, sudskom odlukom dodijeljena 101 tisuća kuna RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822 str. 17


Međimurske novine 801

Related publications