Issuu on Google+

NAŠE PROKLETSTVO SIGURNA KUĆA NOVA ŽRTVA NA PROMETNICI OSNOVNA ŠKOLA ŠTRIGOVA Plaće 22% niže od hrvatskog prosjeka U 7 mjeseci zbrinute su čak 42 osobe U Okruglom Vrhu smrtno stradao 14-godišnjak Prekopa bez prvašića u ovoj školskoj godini str. 20 Desetak slijetanja u potok str. 8 str. 12 www.mnovine.hr str. 4 KOBNI MOST U D. KRALJEVCU Godina XV. Broj 786. ^akovec, UTORAK, 28. rujna 2010. Cijena 7 kuna MEĐIMURJE DOBILO str. 14-15 VIŠE OD TISUĆU LJUDI POZIRALO ŠIMI STRIKOMANU NA PROSTORU BUDUĆIH TOPLICA "HORTUS CROATIAE" MILENIJSKU FOTOGRAFIJU PEKARNA. CAFFE BAR. sefino se Šenkovec, Maršala Tita 11 RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822 str.str. 708 media


Međimurske novine 786

Related publications