Issuu on Google+

POTEŠKOĆE SA SVJEDODŽBAMA zabrinule i međimurske osmaše SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA U MEĐIMURJU uspješno proveo akciju za raspisivanje referenduma protiv promjena Zakona o radu Svjedodžbe neki dobili u ponedjeljak u zadnji čas Čak 14.626 potpisa dokaz građanske snage str. 2 www.mnovine.hr str. 5 Broj 773. Media str. 5 Fotosession 2010. Godina XV. ^akovec, UTORAK, 29. lipnja 2010. Cijena 7 kuna U OSNOVNOJ ŠKOLI "IVAN GORAN KOVAČIĆ" SVETI JURAJ NA BREGU samo pukim slučajem nije došlo do tragedije Stotine kilograma težak strop srušio se na školske klupe str. 5 - Roditelji od kojih smo dobili dojavu cijelog slučaja zgroženi su događajem i pitaju hoće li netko odgovarati Dvadesetogodišnja str. 8 Lara Toplek iz Čakovca BAKA - DVOSTRUKI UBOJICA Alojzija Pokrivač iz Tupkovca u pritvoru Bila je teške naravi i znala prijetiti smrću onima koji su joj se zamjerili PEKARNA. CAFFE BAR. sefino se Šenkovec, Maršala Tita 11 RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822 str.str. 7015 media


Međimurske novine 773

Related publications