Issuu on Google+

str. 5 DONEDAVNO VISOKI ČASNIK HV-a, rodom iz Međimurja, uhićen zbog "slučaja Mlinište" OPTUŽNICA protiv bivših čelnika Općine Sveti Juraj na bregu USKOK protiv www.mnovine.hr str. 9 Je li brigadir Emil Vere Grabar, Crnčec iz Dunjkovca Zorana Šarića zaista počinio ratni zločin? i Davora Križaića Godina XIV. Broj 738. Cijena 7 kuna ^akovec, UTORAK, 27. listopada 2009. str. 2-3 MEĐIMURSKI SREDNJOŠKOLCI DOKAZALI Spremniji od drugih za upise na najbolje fakultete SPEEDWAY GRAND PRIX 2010. GODINE U HRVATSKOJ VJERAN ŽGANEC ROGULJA Fotograf može biti svatko, a fotoreporteri media str. 3 su rijetki ZNANJE DOBIVA NA CIJENI str. 3 Stadion Milenium ugošćuje najbolje spidvejaše svijeta Devet novih doktora znanosti iz Međimurja str. 49 RAK DEBELOG CRIJEVA Za bolest krivi geni, a ne prehrana str. 14-15 ili voda RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822 str. 71


Međimurske novine 738

Related publications