Issuu on Google+

PREDSTAVLJAMO PRELOŠKE SNAHE Innu Slivar i Svetlanu Možek iz Sibira SPALJIVANJE OTPADA truje mještane Paraga i Trnovca Kuharica i profesorica francuskog zbog ljubavi doselile u Međimurje str. 10 Za inspektoricu je to samo tradicionalna logorska vatra www.mnovine.hr media 6 Godina XIV. Broj 684. str. 6 U Nedelišću poginula pješakinja Kod Ivanovca teško ozlijeđena biciklistkinja ^akovec, UTORAK, 14. listopada 2008. Cijena 6 kuna PROBNI SPOMENIK Nikole Zrinskog u centru Čakovca str. 2 Maketa izlagana dva dana U Okruglom Vrhu strmoglavio se avion MLADA str. 20 PIROMANKA sije strah U tri godine podmetnula 23 požara RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822 55


Međimurske novine 684

Related publications