Issuu on Google+

Temat: Codzienne decyzje finansowe, czyli ekonomia w naszym domu. Lekcja dotycząca funkcjonowania gospodarstwa domowego oraz planowania budżetu rodzinnego. Adresaci: uczniowie gimnazjum. Cele: Korzyści Wyjaśnienie podstawowych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego. Korzyści dla ucznia: Cele poznawcze: rozwijanie rozumienia i definiowania pojęć: gospodarstwo domowe, budżet domowy, dochody, wydatki, oszczędności, inwestycje, konsumpcja kształcenie umiejętności podejmowania decyzji ekonomicznych, dotyczących oszczędzania i rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi w gospodarstwie domowym Korzyści dla nauczyciela: Przeprowadzenie lekcji umożliwi realizację wybranych elementów programu wychowawczego, dotyczących kształtowania odpowiedzialności uczniów za dokonywane wybory, związane z konsumpcją i gospodarowaniem pieniędzmi. Korzyści dla szkoły: Wprowadzenie zagadnień, dotyczących planowania budżetu, oszczędzania i inwestowania wzmacnia rolę wychowawczą szkoły, przygotowującej uczniów do pełnienia roli świadomego konsumenta. 1


Gospodarstwo domowe

Related publications