Issuu on Google+

Miesięcznik w języku polskim i angielskim / Monthly magazine in English and Polish www.migranthome.co.uk The Migrant Issue 3/August 2010 nakład/ 10.000 copies Free/Bezpłatny AT HOME The Sky is the Limit - interview with Grant Shapps The State Minister for Housing Nie ma rzeczy niemożliwych Wywiad z Ministrem do spraw mieszkaniowych Suite G, 19-25 Salisbury Square, Old Hatfield, Herts AL9 5BT tel. 01707 264277 fax. 01707 260473 www.kspsolicitors.com


The Migrant At Home Issue 3

Related publications