Issuu on Google+

Njëzet (20) vjet që obligojnë D I T U R I A I S L A M E Revistë mujore, fetare, kulturore e shkencore Boton Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës Prishtinë Kryeredaktor Bahri Simnica Redaksia: Agim Hyseni, Burhan Hoxha, Hajrullah Hoxha, Isa Memishi, Jakup Cunaku, Muharrem Tërnava, Muhamed Hoxha, Nexhmi Maksuti, Rexhep Suma dhe Sabri Bajgora. Lektor Isa Bajçinca Korrektor Skender Rashiti Kopertina & Red. teknik Ymridin Trinaku Operator kompjuterik Nuhi Simnica Lexues të nderuar! Numri 20 në shikim të parë nuk duket i madh, por, nëse shikohet në shtegtimin e kësaj reviste, pra të “Diturisë Islame”, tani po bëhen plot njëzet vjet angazhim, punë dhe peripeci nga më të ndryshmet, për të dalë dhe për të arritur deri tek lexuesit tanë shumë të respektuar dhe të dashur për ne dhe për vetë revistën tuaj dhe tonën. Para plot njëzet vjetësh kjo revistë pati hedhur hapin, e më pastaj dhe të fluturonte, pse jo, deri tek lexuesit tanë me një shtegtim të pandalshëm deri në zemrat e lexuesve duke i pushtuar ato kudo në trevat shqiptare si dhe në Diasporë. Kjo qe dritarja jonë e vetme e komunikimit me botën dhe me lexuesit. Ky është viti i njëzetë që kur filloi të dilte kjo revistë, prandaj sikur e ndiejmë të domosdoshme t’i bëjmë një analizë, le të jetë edhe e shkurtër, historikut të këtij shtegtimi në rrugën e shenjtë të saj për të përhapur virtytet e besimit dhe një edukim të shëndoshë shpirtëror të brezave. Në fazën e parë, në vitet 1986-1990, që nga fillimi i botimit, do të ndeshej me rrethana mjaft të vështira pune, rrethana kur, përveç entuziazmit dhe vullnetit, pothuaj gjithçka mungonte. Në radhë të parë mungonin penat e reja, të cilat do ta freskonin revistën, ndërsa në anën tjetër, pushteti i atëhershëm mundohej të minonte çdo përpjekje të një rizgjimi islam të popullit të Kosovës. Megjithatë, u trasua rruga që gjeneratat e reja që po vinin nga Bota Islame, të kishin një dritare të hapur të aktivitetit, ku të shprehnin aftësitë e tyre intelektuale. Në fazën e dytë, që kap periudhën 1991-1996, kemi të bëjmë me konsolidimin e revistës, sepse inkuadrohen kuadro dhe bashkëpunëtorë profesionalë. Ishte kjo kohë kur revista ishte në kërkim të identitetit të mirëfilltë të saj, të cilin arriti ta mbajë në kontinuitet edhe në fazën e tretë, që kap vitet 1996-2000. Kjo fazë, e treta, karakterizohet për një stabilitet të revistës me bashkëpunëtorë të fushave të ndryshme, por edhe me vitet më të vështira të mbijetesës. Në këto vite ndodhën thyerjet e mëdha politike, kur morën rrugën pa kthim proceset që i paraprinë luftës së fundit dhe veprimeve gjenocidale nga ish-pushtuesi në Kosovë. Rrethanat e ndërlikuara politike e shkaktuan vështirësi materiale dhe pakësimin e bashkë punëtorëve, por revista megjithatë nuk u ndal, ajko ruajti stafin dhe bashkë punëtorët besnikë, mbijetoi luftën, dhe rifilloi punën e saj. Derisa faza e katërtë dhe e fundit fillon prej vitit 2000 e këtej, dhe karakterizohet me një profilizim profesional; në përmbajtjen e revistës. Në këto vite, për here të pare, Dituria Islame prezantohet edhe nëpërmjet faqeve të internetit, ku menjëherë përfiton zemrat e qindramijëra lexuesve. Kjo për ne do të thotë shumë, sepse është një përgjegjësi edhe më e madhe para Allahut dhe para dashamirëve të fjalës së shkruar. Gjatë gjithë këtyre viteve të rritës sonë, jemi munduar të mbajmë gjallë shpirtin islam, duke u përpjekur që këtë mesazh hyjnor ta përcjellim besnikërisht, pa anime, pa fanatizëm a ekstremizëm, dhe shpresojmë se të tillë do të mbesim edhe më tutje. Lexues të nderuar! Vlerësimi juaj për faktin sa kemi arritur të realizojmë objektivat tanë, megjithatë, është më meritori, kurse për sa na takon neve, nuk na mbetet tjetër përveçse kësaj reviste t’i urojmë jetë të gjatë dhe suksese në përpjekjet e saj për t’i njohur dhe informuar myslimanët me parimet e mirëfillta islame. Njëkohësisht t’i urojmë sukses dhe punë të mbarë në misionin e shenjtë- lartësimin e fjalës së shkruar islame. Përgëzime. Adresa: “Dituria Islame”, Rr. “Vellusha”, nr. 84. 38000 Prishtinë, Fah. post. 46, Tel & Fax. 038/224-024 www.dituriaislame.net E-mail: dituriaislame@hotmail.com dituriaislame@yahoo.com Parapagimi: Evropë 25 € Amerikë 40 USA $ Shtypi: “Koha” - Prishtinë Në këtë numër pos të tjerash Kurbani, simbol i paqes dhe humanitetit 11 Orientalizmi dhe orientalistët ndërmjet miratimit dhe refuzimit 25 Kushtet e Kurbanit 13 Sikur të mos ishte duaja jonë... 37 Çka pas festave?! 21 Aktuale 59 Dorëshkrimet dhe fotot nuk kthehen! dituria islame / 197 3


Dituria Islame 197

Related publications