Issuu on Google+

B – SVERIGE – Porto Betalt FEL ADRESS? ADRESS? FEL Vänligen hjälp oss med den nya adressen Vänligen hjälp oss med den nya adressen genomatt attfylla fyllai inedanstående nedanståenderader. rader. genom Tack på på förhand! Tack förhand! ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Maskinkontakt Gustaf V:s Väg 11 429 43 Särö, Sweden Tel 031-68 00 05, Fax 031-68 00 09 TEMANUMMER PARK- OCH GRÖNYTOR Gustaf V:s väg 11, 429 43 SÄRÖ • Tel 031-68 00 05 • Årgång 48 • Nr 3 mars 2013 ING R E T R O S D R JO Å P S F F O R BLI P Nu lanserar vi ett helt nytt jordsorteringsverk, Ls 300 PD. I varje detalj designad för lönsam jordproduktion. En bred, robust bandmatare med extremt jämn tömningscykel. Radiostyrt högtippande grovstensgaller med ställbar spalt. En kraftfull fräs som effektivt slår sönder och blandar materialet innan siktning. En effektiv, lättrensad sikt. Två fällbara utlastningstransportörer. Inbyggd dieselgenerator. Fyra hydrauliska stödben. På köpet får du branschens bästa supportavdelning. Maximal produktion. Minimalt strul. Nyh1e3t 20 För mer info ring: Conny Nilsson 0709-508276, Calle Smedenman 0709-508271 Daniel Smedenman 0709-508270, Erik Hörnmark 0709-504330 Box 9083, 550 09 Jönköping, 036-31 74 00, info@maskinmekano.se, www.maskinmekano.se


Maskinkontakt 3-2013

Related publications